Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?

Pripravuje sa návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Rezort kultúry bol (v súvislosti s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie) uznesením vlády SR č. 79 z 2.2.2022 zaviazaný nastaviť parametre určujúce výšku úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS pre platiteľov – podnikateľské subjekty.

V platení koncesionárskych poplatkov sú znevýhodnení väčší zamestnávatelia

V súčasnosti sú jedným z hlavných zdrojov príjmov RTVS úhrady za služby verejnosti poskytované touto inštitúciou. Podľa aktuálnej právnej úpravy je platiteľom fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti, a to ako odberateľ v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Teda majitelia bytov a domov, ktorí majú v domácnosti zapojenú elektrinu. No koncesionársky poplatok verejnoprávnej RTVS platia aj zamestnávatelia, ktorí v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú aspoň 3 zamestnancov.

Keďže takéto nastavenie znevýhodňuje najmä zamestnávateľov s väčším počtom zamestnancom a nezohľadňuje reálny hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti, plánuje sa zmena v klasifikácii sadzieb úhrad.

Navrhovaná zmena v platení koncesionárskych poplatkov RTVS pre podnikateľov

Ako sa uvádza v predbežnej informácii, návrh zákona má za cieľ optimálne nastaviť sadzby úhrad za služby verejnosti pre podnikateľov tak, aby nedošlo k narušeniu nezávislého fungovania RTVS, najmä z hľadiska plnenia jej zákonných úloh pri poskytovaní služieb verejnosti.

Klasifikácia úhrad pre podnikateľov by po novom mala byť stanovená podľa účtovných výsledkov. Toto by znamenalo spravodlivejší postup pri určovaní, do akej miery ide o ekonomické zaťaženie. Parameter obratu podnikateľských subjektov bude objektívnejší ako parameter počtu zamestnancov.

Zapojiť sa môže aj verejnosť

Do prípravy právneho predpisu sa môže zapojiť aj verejnosť. Zasielať podnety či návrhy možno na adresu Ministerstva kultúry SR, sekciu kreatívneho priemyslu, odbor mediálneho práva a audiovízie či e-mailom na [email protected]

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je október 2022.

Zdroj: slov-lex.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Teplota na pracovisku v zime: na koľko stupňov kúriť?

Energetická kríza núti firmy uvažovať, kde a ako ušetriť. Ak sa zamestnávatelia rozhodnú znížiť teplotu v kancelárii, výrobnej hale či v predajni, mali by vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa zákona.

Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia

Aké pravidlá sa viažu k označovaniu potravín a kozmetických výrobkov a aké výrobky musia mať návod na použitie? Čo podnikatelia najčastejšie porušujú a aké sú pokuty za nesplnenie požiadaviek?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky