Zákaz predaja počas sviatkov

Koho sa zákaz predaja počas sviatkov týka a pre koho naopak neplatí? Aké sankcie hrozia podnikateľovi, ak zákaz poruší? Koľko pokút už kontroly dali?

Od 1. 6. 2017 platí ustanovenie, ktoré zakazuje zamestnávateľom nariadiť zamestnancom alebo s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác maloobchodný predaj počas sviatkov (ďalej v texte ako “maloobchodný predaj”). Znamená to, že väčšina obchodovy v nákupných centrách, ale aj predajníe s potravinami sú v tieto dni zatvorené.

Od platnosti zákazu ubehli dva roky. Za ten čas inšpektorát práce zaznamenal 10 prípadov porušenia príslušného ustanovenia Zákonníka práce. V siedmich prípadoch boli navrhnuté, resp. uložené, pokuty v celkovej výške 26 700 eur.

„Najnižšia pokuta bola 300 eur a najvyššia v sume 20 000 eur. Inšpektoráty práce pri navrhovaní, resp. udeľovaní pokút vychádzajú z tzv. absorpčnej zásady, čo znamená, že v prípade viacerých závažných alebo opakovaných porušení zákona navrhnú pokutu vyššiu,“ vysvetľuje hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.

Na koho sa zákaz predaja vzťahuje

Zákaz sa týka typických maloobchodných činností, ako je práca s pokladňou, obsluha, výdaj tovaru, dokladanie tovaru, zaisťovanie čistoty predajne a ďalšie činnosti súvisiace s maloobchodom.

Zamestnávatelia počas sviatkov nesmú zamestnancom prikázať, aby pracovali ani sa s nimi nemôžu dohodnúť na výkone práce dobrovoľne, nadčas alebo za príplatok.

Zákaz sa vzťahuje, ako už bolo spomínané vyššie, na maloobchodný predaj. To znamená, že veľkoobchodov by sa dotýkať nemal. Keďže veľkoobchody často zásobujú tovarom napríklad gastroprevádzky alebo iné predajne, ich otváracie hodiny nemusia byť prispôsobené novelizovanému zákonu.

Služieb sa zákaz netýka

Keďže sa zákon vzťahuje len na predaj, služby môžu podnikatelia poskytovať bez obmedzenia. Ide napríklad o reštauračné a pohostinské činnosti, rýchle občerstvenie, kozmetické a kadernícke salóny, cestovné kancelárie alebo požičovne.

Napriek tomu, že bary a reštaurácie môžu ostať otvorené, platí, že súčasne nesmú vykonávať predaj prostredníctvom zamestnancov. To znamená, že takýmto spôsobom nesmú poskytovať cigarety, alkohol, pochutiny a podobne.

Počas ktorých sviatkov sa zákaz uplatňuje?

Novela Zákonníka práce z roku 2017 presne stanovuje dni, resp. sviatky, počas ktorých je maloobchodný predaj zakázaný. Tento zákaz sa vzťahuje na:

 • 1. január
 • 6. január
 • Veľký piatok
 • Veľkonočná nedeľa
 • Veľkonočný pondelok do 14. hodiny
 • 1. máj
 • 8. máj
 • 5. júl
 • 29. august
 • 1. september
 • 15. september
 • 1. november
 • 17. november
 • 24. december po 12. hodine
 • 25. december
 • 26. december

Ktoré prevádzky môžu zostať otvorené?

S využitím práce zamestnancov môžu vo zvyčajnej otváracej dobe môžu fungovať nasledovné prevádzky:

 • čerpacie stanice,
 • lekárne,
 • maloobchod na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy (napr. autobusové či vlakové stanice) a v nemocniciach,
 • predaj cestovných lístkov,
 • predaj suvenírov,
 • predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

Taktiež je povolený i výkon tzv. nevyhnutných prác. Ide predovšetkým o naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život a zdravie, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé poľnohospodárske práce, napr. pestovanie, zber a spracovanie surovín a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa vyhnúť zákazu bez porušenia zákona?

Podnikateľ môže mať svoju prevádzku poskytujúcu maloobchodný predaj otvorenú aj počas sviatkov, avšak  nemôže túto prácu prikázať zamestnancom a predaj si musí zabezpečiť napríklad sám. Ak tak urobí, jeho prevádzka môže fungovať aj počas sviatkov a bez toho aby porušil zákon.

Príklad: Podnikateľ má malú predajňu, kde zamestnáva tri predavačky. Počas sviatkov chce nechať prevádzku otvorenú. V tomto prípade však predavačkám musí dať voľno a v predajni musí predávať sám. Za predpokladu, že tak urobí, môže zostať jeho prevádzka otvorená.

Taktiež si môže od iného podnikateľa – fyzickej osoby, zaistiť službu, ktorá prácu zamestnancov dočasne nahradí. Je to tak i príležitosť pre živnostníkov, ktorí by počas určených dní chceli dodávateľsky zabezpečiť pre svojich obchodných partnerov potrebnú službu súvisiacu s predajom v ich maloobchodnej prevádzke.

Príklad: V potravinách sú samoobslužné pokladne, ktoré umožňujú zákazníkom zaplatiť tovar bez toho, aby ich obslúžil predavač. Osoba, ktorá by dohliadala na správnu funkčnosť týchto pokladní počas sviatku a nenaplnila pri tom znaky závislej práce, môže byť živnostníkom, ktorý takúto službu poskytuje aj iným podnikateľom.

Čo ak podnikateľ zákaz poruší?

V prípade, že podnikateľ zákaz nebude rešpektovať a poruší ho, hrozí mu pokuta z inšpektorátu práce. Tá sa môže vyšplhať až na 100 000 eur. Ak sa podnikateľ rozhodne spolupracovať s iným podnikateľom, mal by si dať pozor, aby nešlo o nelegálne zamestnávanie. V opačnom prípade by objednávateľovi služieb (zamestnávateľovi) hrozila pokuta oddo 2 000 eur a ich poskytovateľovi (ktorý by sa v danom prípade považoval za nelegálneho zamestnanca) do výšky 331 eur.

Ako funguje zákaz predaja cez sviatky v Európe?

V mnohých európskych štátoch je zaužívané mať zatvorené predajne nielen vo sviatok, ale dokonca i cez víkendy. Ako príklad môžeme uviesť Rakúsko či Nemecko, kde je skrátená otváracia doba v soboty a kompletne zatvorené maloobchody v nedele i sviatky.

Obchody počas sviatočných dní nie je možné navštíviť ani v krajinách Beneluxu, vo Francúzsku i Poľsku. Susedná Česká republika má  niektoré predajne zatvorené len počas niektorých sviatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky