Zákaz predaja počas sviatkov

Zákaz predaja počas sviatkov
Simona Kocanová

Študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej záľubou sú knihy, jazyky a cestovanie.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Koho sa zákaz predaja počas sviatkov týka a pre koho naopak neplatí? Aké sankcie hrozia podnikateľovi, ak zákaz poruší? Koľko pokút už kontroly dali?

Od 1. 6. 2017 platí ustanovenie, ktoré zakazuje maloobchodný predaj počas sviatkov. Znamená to, že obchody v nákupných centrách, ale aj predajne s potravinami sú zatvorené.

Od platnosti zákazu ubehli dva roky. Za ten čas inšpektorát práce zaznamenal 10 prípadov porušenia príslušného ustanovenia Zákonníka práce. V siedmich prípadoch boli navrhnuté, resp. uložené, pokuty v celkovej výške 26 700 eur.

„Najnižšia pokuta bola 300 eur a najvyššia v sume 20 000 eur. Inšpektoráty práce pri navrhovaní, resp. udeľovaní pokút vychádzajú z tzv. absorpčnej zásady, čo znamená, že v prípade viacerých závažných alebo opakovaných porušení zákona navrhnú pokutu vyššiu,“ vysvetľuje hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.

Na koho sa zákaz predaja vzťahuje

Zákaz sa týka typických maloobchodných služieb, ako je práca s pokladňou, obsluha, výdaj tovaru, dokladanie tovaru, zaisťovanie čistoty predajne a ďalšie činnosti súvisiace s maloobchodom.

Zamestnávatelia počas sviatkov nesmú zamestnancom prikázať, aby pracovali ani sa s nimi nemôžu dohodnúť na výkone práce dobrovoľne, nadčas alebo za príplatok.

Zákaz sa vzťahuje, ako už bolo spomínané vyššie, na maloobchodný predaj. To znamená, že veľkoobchodov by sa dotýkať nemal. Keďže veľkoobchody často zásobujú tovarom napríklad gastroprevádzky alebo iné predajne, ich otváracie hodiny nemusia byť prispôsobené novelizovanému zákonu.

Služieb sa zákaz netýka

Keďže sa zákon vzťahuje len na predaj, služby môžu podnikatelia poskytovať bez obmedzenia. Ide napríklad o reštauračné a pohostinské činnosti, rýchle občerstvenie, kozmetické a kadernícke salóny, cestovné kancelárie alebo požičovne.

Napriek tomu, že bary a reštaurácie môžu ostať otvorené, platí, že súčasne nesmú vykonávať predaj. To znamená, že nesmú poskytovať cigarety, alkohol, pochutiny a podobne.

Počas ktorých sviatkov je predaj zakázaný?

Novela Zákonníka práce z roku 2017 presne stanovuje dni, resp. sviatky, počas ktorých je predaj zakázaný. Tento zákaz sa vzťahuje na:

 • 1. január
 • 6. január
 • Veľký piatok
 • Veľkonočná nedeľa
 • Veľkonočný pondelok do 14. hodiny
 • 1. máj
 • 8. máj
 • 5. júl
 • 29. august
 • 1. september
 • 15. september
 • 1. november
 • 17. november
 • 24. december po 12. hodine
 • 25. december
 • 26. december

Ktoré prevádzky môžu zostať otvorené?

Vo zvyčajnej otváracej dobe môžu fungovať nasledovné prevádzky:

 • čerpacie stanice
 • lekárne
 • maloobchod na letiskách, autobusových a vlakových staniciach a prístavoch
 • predaj cestovných lístkov
 • predaj suvenírov

Taktiež je povolený i výkon tzv. nevyhnutných prác. Ide predovšetkým o naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život a zdravie, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé poľnohospodárske práce, napr. pestovanie, zber a spracovanie surovín a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa vyhnúť zákazu bez porušenia zákona?

Podnikateľ môže mať svoju prevádzku otvorenú aj počas sviatkov, avšak nikoho iného okrem seba nemôže na túto prácu donútiť a predaj si musí zabezpečiť sám. Ak tak urobí, jeho prevádzka môže fungovať aj počas sviatkov a bez toho aby porušil zákon.

Príklad: Podnikateľ má malú predajňu, kde zamestnáva tri predavačky. Počas sviatkov chce nechať prevádzku otvorenú. V tomto prípade však predavačkám musí dať voľno a v predajni musí predávať sám. Za predpokladu, že tak urobí, môže zostať jeho prevádzka otvorená.

Taktiež si môže od iného podnikateľa – fyzickej osoby, zaistiť službu, ktorá prácu zamestnancov dočasne nahradí. Je to tak i príležitosť pre živnostníkov, ktorí by počas určených dní chceli dodávateľsky zabezpečiť pre svojich obchodných partnerov potrebnú službu súvisiacu s predajom v ich maloobchodnej prevádzke.

Príklad: V potravinách sú samoobslužné pokladne, ktoré umožňujú zákazníkom zaplatiť tovar bez toho, aby ich obslúžil predavač. Osoba, ktorá by dohliadala na správnu funkčnosť týchto pokladní počas sviatku a nenaplnila pri tom znaky závislej práce, môže byť živnostníkom, ktorý takúto službu poskytuje aj iným podnikateľom.

Čo ak podnikateľ zákaz poruší?

V prípade, že podnikateľ zákaz nebude rešpektovať a poruší ho, hrozí mu pokuta z inšpektorátu práce. Tá sa môže vyšplhať až na 100 000 eur. Ak sa podnikateľ rozhodne spolupracovať s iným podnikateľom, mal by si dať pozor, aby nešlo o nelegálne zamestnávanie. V opačnom prípade by objednávateľovi služieb hrozila pokuta do 2 000 eur a ich poskytovateľovi do výšky 331 eur.

Ako funguje zákaz predaja cez sviatky v Európe?

V mnohých európskych štátoch je zaužívané mať zatvorené predajne nielen vo sviatok, ale dokonca i cez víkendy. Ako príklad môžeme uviesť Rakúsko či Nemecko, kde je skrátená otváracia doba v soboty a kompletne zatvorené maloobchody v nedele i sviatky.

Obchody počas sviatočných dní nie je možné navštíviť ani v krajinách Beneluxu, vo Francúzsku i Poľsku. Susedná Česká republika má predajne zatvorené len počas niektorých sviatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Simona Kocanová
Simona Kocanová

Študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej záľubou sú knihy, jazyky a cestovanie.


Zákon o kybernetickej bezpečnosti prináša nové povinnosti

V oblasti informačných systémov a sietí vyplýva zo zákona o kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľov digitálnych služieb viacero nových povinností. Prinášame vám ich súhrn.

Ako sa zákazu predaja počas sviatkov prispôsobili predajcovia?

Pre maloobchodné predajne už dva roky platí zákaz predaja počas sviatkov. Ako sa predajcovia vysporiadali s týmto zákazom? Mala táto právna úprava vplyv na ich tržby?

Príkaz na prácu nadčas - vzor

V živote zamestnanca môže nastať situácia, kedy musí ostať v práci dlhšie ako je jeho štandardná pracovná doba. Ak je to na základe príkazu zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom, hovoríme o práci nadčas.

Kontrola dodržiavania GDPR

Ako prebieha kontrola dodržiavania ustanovení GDPR a zákona o ochrane osobných údajov? Koľko kontrol bolo od účinnosti európskeho nariadenia vykonaných a aké, čo bude predmetom predmetom kontrol v roku 2019?