Vykazovanie zodpovedného prístupu bude pre firmy povinné

Podnikatelia budú monitorovať vplyv podnikania na životné prostredie, prístup k zamestnancom či dodržiavanie ľudských práv. Dokedy majú čas na prípravu?

Európska únia pritvrdila pri pravidlách, ktoré majú zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Kontinent ju má dosiahnuť do roku 2050. Preto posilňuje pravidlá o nefinančnom reportovaní. Nová smernica podnecuje firmy k tomu, aby zaujali zodpovedný prístup k podnikaniu.

Nové pravidlá sa dotknú stoviek slovenských firiem

Na Slovensku by na základe údajov z portálu Finstat muselo podľa nových kritérií vykazovať udržateľnosť v rámci svojej výročnej správy viac ako 600 spoločností. Túto povinnosť im ukladá smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Reportovanie bude povinné pre spoločnosti, ktoré spĺňajú najmenej 2 z 3 kritérií:

  1. viac ako 250 zamestnancov,
  2. súvaha viac ako 40 miliónov eur,
  3. obrat viac ako 20 miliónov eur.

Správe o udržateľnosti sa nevyhnú ani tie firmy, ktoré majú svoje cenné papiere obchodované na burze, vrátane malých a stredných podnikov. Tie však budú mať oneskorenú povinnosť o tri roky v porovnaní s veľkými firmami. 

Slovenské firmy pri vykazovaní zodpovedného prístupu zaostávajú

„Podľa našich analýz má v súčasnosti s takzvanou vizitkou o udržateľnosti skúsenosť približne 30 slovenských spoločností, prísnejšie kritériá reportingu by splnilo maximálne tretina z nich. Doteraz bola platná smernica, ktorá túto povinnosť ukladá firmám nad 500 zamestnancov s určitým obratom a súvahou. Väčšina firiem v zmysle platnej legislatívy využila výnimku stanovenú nariadením a ako dcérske spoločnosti zahraničných firiem, informácie zahrnuli v konsolidovanom nefinančnom výkaze materskej spoločnosti,“ priblížila Jana Ružická, expertka na reporting nefinančných údajov v spoločnosti Mazars. Nová smernica bude oveľa záväznejšia a členské štáty nebudú mať takú flexibilitu v procese jej zapracovania do národnej legislatívy.

Informácie o udržateľnosti sú zaujímavé aj pre investorov

Európska komisia tvrdí, že finančný sektor potrebuje transparentné, dôveryhodné a porovnateľné informácie o tom, ako vplýva činnosť firiem na životné prostredie a spoločnosť.

Prečítajte si tiež

Investori sa totiž čoraz viac riadia nielen ukazovateľmi o finančnej kondícii firiem, ale aj informáciami o vplyve ich činnosti na zmenu klímy alebo o ich prístupe k zamestnancom - či už ide o zastúpenie žien v riadiacich funkciách alebo znižovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami a podobne. Cieľom smernice je podporiť tok kapitálu k udržateľným aktivitám, k tomu sú potrebné presné a štandardizované údaje, aby firmy neskĺzli k tzv. „greenwashingu“.

Na udržateľnosť si posvietia audítori

Pre dosiahnutie čo najväčšej transparentnosti, bude správy musieť preveriť nezávislá tretia strana. Overovanie nefinančných dát sa má v budúcnosti vyrovnať úrovni finančného auditu. Okrem toho budú spolu s finančnými ukazovateľmi zverejnené v digitálnom formáte v európskej databáze. Presné štandardy, ktoré budú firmy pri svojom reportingu používať, budú známe o rok. Pripravuje ich Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo, a budú vychádzať z doteraz existujúcich a využívaných štandardov.

Únia bude svetovou jednotkou

V súčasnosti správu o udržateľnosti zverejňuje približne 11 tisíc spoločností v rámci Európskej únie. Po novom sa počet zvýši na takmer 50 tisíc. Vďaka tomu sa EÚ stane globálnym lídrom pri stanovovaní štandardov pre udržateľné financovanie. Veľké firmy budú musieť vykazovať udržateľnosť pravdepodobne vo výročnej správe za rok 2023. Firmy, tak majú jeden a pol roka, aby si nastavili procesy na zber dát od januára 2023 a dostali svoje aktivity na úroveň, ktorú budú komunikovať verejne.

Zdroj: Mazars

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.

Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky