Vstup na pracovisko od 29.11.2021 bude už len v režime OTP

Od pondelka 29.11.2021 majú firmy povinnosť kontrolovať status OTP zamestnancov. Týka sa to aj živnostníkov či konateľov? Ako postupovať, ak sa zamestnanec odmietne preukázať?

Aktualizácia k 4.1.2022: Na pracoviskách budú môcť byť aj naďalej len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID-19 alebo sú otestovaní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje zatiaľ do 31. januára 2022. Rozhodol o tom na rokovaní vo štvrtok 30.12.2021 vládny kabinet. Prípadné ďalšie predĺženie bude závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Štát bude náklady na antigénový test kompenzovať po novom 4 eurami na zamestnanca, ďalšie euro pôjde na náklady spojené s testovaním. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ MH SR v mesiaci február 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo. Aktualizovaný menuál zverejnilo Ministerstvo hospodárstva na svojej webovej stránke.

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021. Čo treba vedieť?

Pravidlá kontroly OTP statusu zamestnancov na pracoviskách od 29.11.2021

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári). Za zamestnanca sa na účely OTP režimu považujú nielen osoby v pracovnom pomere alebo na dohody, ale aj spoločníci, konatelia, SZČO ako dodávatelia pre zamestnávateľov a pod.

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.

Vyhláška tiež hovorí, že za účelom dodržania režimu OTP podľa je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.

Čo znamená OTP na účely plnenia vyhlášky?

Očkovaní (O): 

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

Testovaní s negatívnym výsledkom (T):

  • Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
  • Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P):

  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Prečítajte si tiež

Ak sa zamestnanec odmietne preukázať potvrdením alebo nedodržiava iné opatrenia zamestnávateľ je povinný odoprieť takejto osobe vstup na pracovisko. Pre tých, ktorí nie sú očkovaní a ani ochorenie Covid-19 neprekonali, musia zamestnávatelia zabezpečiť bezplatné testovanie raz týždenne. Vo vlastnej réžii preto musia do pondelka obstarať dostatok AG testov, vyhradiť priestor na testovanie, osobu, ktorá bude za testovanie zodpovedať a zabezpečiť aj samotnú likvidáciu testov v podnikoch. „Úlohou zamestnávateľov je dosahovať zisk a k tomu vytvárať pracovné miesta, preto očakávame že štát pomôže zamestnávateľom organizačne zabezpečiť testovanie tak, aby záťaž, ktorá z toho vyplýva, bola čo najmenšia,“ tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Martin Hošták.

Zamestnávatelia nové pravidlá rešpektujú, majú však jasné požiadavky na štát

RÚZ uviedla, že zamestnávatelia v nej združení, vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie, ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Manuál testovania zamestnancov vo firmách od 29.11.2021

Aktualizované 29.11.2021

ÚVZ SR informoval, že zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu, zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré malo na starosti tiež vydanie podrobného manuálu. Ten upravuje podmienky testovania vo firmách a dodávky testov pre zamestnávateľov.

Z manuálu vyplýva, že zamestnávateľ si má antigénové samotesty zabezpečiť napríklad nákupom v lekárni, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri kúpe nad 1000 kusov priamo u distribútora liekov. Rovnako si má zamestnávateľ zabezpečiť priestory na testovanie, autorizovanú osobu a ochranné pomôcky.

Prečítajte si tiež

Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca, náklady spojené s testovaním štát vráti vo výške 1 euro na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované sumou 6 eur na každého otestovaného zamestnanca. Tieto náklady budú vyplácané za obdobie 29.11.2021 - 31.12.2021. O finančnú náhradu bude žiadať zamestnávateľ spôsobom, ktorý bude oznámený do konca decembra 2021, pričom to bude možné urobiť v mesiaci január 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.

Podrobný manuál na stiahnutie tu: manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, RÚZ

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky