Predaj potravín „po záruke“ od 1. júla 2022

V čom sa líši dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby? Aké zmeny nastali pri predaji potravín po dátume ich minimálnej trvanlivosti?

Aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti potravín?

Ak hovoríme o „záruke“ na potraviny, tak je potrebné  rozlišovať dva dátumy - každá potravina, ktorá je určená na predaj (okrem hotového jedla) musí byť označená určitými údajmi, medzi ktoré patrí aj:

 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo
 • dátumu spotreby

Spotrebiteľom (kupujúcim) sa tieto pojmy môžu zdať rovnaké (alebo podobné), no ide o rozdielne údaje uvedené na obaloch potravín.

Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého si potravina, ak je správne skladovaná, uchováva svoje špecifické vlastnosti (t. j. svoju predpokladanú kvalitu). Ide teda o dátum, do ktorého by potravina mala zostať kvalitná a zo zdravotného hľadiska bezpečná a do ktorého by si mala udržať svoju textúru, vôňu i chuť. Najčastejšie sa uvádza na obaloch sušených, mrazených, konzervovaných a iných trvanlivých potravín (napr. cestoviny, ryža, čokoláda).

Dátum spotreby je dátum, do ktorého je bezpečné potravinu konzumovať (zjesť). Spravidla sa uvádza na obaloch čerstvých a rýchlo kaziacich sa potravín (napr. čerstvá šunka, syr).

Zásadný rozdiel medzi týmito dátumami spočíva v konzumácii potravín po ich uplynutí:

Po dátume minimálnej trvanlivosti sa môže potravina konzumovať (zjesť), ak bola správne skladovaná, t. j. tak ako je uvedené na jej obale a obal nie je poškodený (napr. neotvorená mrazená zelenina v mrazničke). Čiže, ak je obal neporušený a potravina vonia aj chutí tak, ako by mala, jej konzumácia by mala byť bezpečná. Otvorené potraviny po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti sa z hľadiska bezpečnosti už jesť neodporúča.

Po uplynutí dátumu spotreby by sa už potravina nemala vôbec konzumovať (zjesť), a to ani vtedy ak boli dodržané podmienky jej skladovania a obal je nepoškodený. Takáto potravina totižto nie je zo zdravotného hľadiska bezpečná. Dátum spotreby sa dá predĺžiť okamžitým zamrazením potraviny

O označovaní týchto údajov si prečítajte v  článku Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť – povinné údaje na obale potravín.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny nastali pri predaji potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti od 1. 7. 2022?

Od 1. 7. 2022 je účinná novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorá priniesla viaceré zmeny. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť:

 1. zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín,
 2. umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
Prečítajte si tiež

Pri predaji potravín „po záruke“ od 1. júla platí, že ak chce predajca predávať potraviny, ktoré sú po dátume minimálnej trvanlivosti, môže tak urobiť len ak sú splnené tieto zákonné požiadavky:

 • len ak sú takéto potraviny bezpečné (t. j. nesmú byť zdraviu škodlivé a musia byť vhodné na ľudskú konzumáciu),
 • len vo svojich vlastných prevádzkach (t. j. iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti),
 • len konečnému spotrebiteľovi,
 • len ak sú takéto potraviny zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené týmito údajmi:
 1. informácia, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
 2. upozornenie na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
 3. informácia o poslednom znížení predajnej ceny,
 • najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti.

Zároveň je ale zakázané predávať niektoré potraviny po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, a to napríklad:

 • počiatočnú a následnú dojčenskú výživu,
 • detské potraviny,
 • geneticky modifikované potraviny,
 • konzumné vajcia akéhokoľvek vtáčieho druhu a mäsové konzervy.

Cieľom uvedenej zmeny je pomôcť obchodníkom dopredať zásoby a tým predísť plytvaniu potravín, ktoré sú ešte zo zdravotného hľadiska bezpečné a vhodné na ľudskú konzumáciu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky