Pomoc pre cestovky: Prečo sa vláda rozhodla pre odklad zájazdov?

Vláda chcela pomôcť cestovným kanceláriám, no spotrebitelia s riešením nie sú spokojní. Na podrobnosti novely zákona o zájazdoch sme sa opýtali štátneho tajomníka Jána Oravca.

Novela zákona o zájazdoch, schválená parlamentom 20. mája 2020, vyvolala mnohé diskusie. Cieľom tejto úpravy je pomôcť cestovným kanceláriám vyrovnať sa s dopadmi koronakrízy a zabrániť vlne krachov. Novela upravuje postup odškodnenia zákazníkov v prípade neuskutočnených rezervovaných zájazdov z dôvodu uzatvorených hraníc, zastavenej medzinárodnej dopravy či zatvorených dovolenkových stredísk kvôli pandémii COVID-19.

Cestovné kancelárie teda nemusia svojim zákazníkom vrátiť peniaze hneď, ale môžu im ponúknuť náhradnú dovolenku napr. na Slovensku, prípadne môžu výlet do zvolenej destinácie využiť v roku 2021. Ak s tým ale klienti nesúhlasia, cestovné kancelárie im majú právo vrátiť peniaze až v septembri budúceho roka. Sú však aj výnimky, ktoré v prípade odmietnutia náhradného zájazdu dostanú peniaze späť do 14 dní. Do tejto skupiny vláda zahrnula seniorov nad 65 rokov či osamelých rodičov, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné. To mnohí považujú za diskriminačné a volajú po riešení novely právnou cestou. Na podrobnosti nového zákona sme sa preto opýtali štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Jána Oravca, ktorý bol zodpovedný za prípravu riešenia pre cestovné kancelárie.

Koronakríza sa dotkla asi každého segmentu. Aký veľký je problém týkajúci sa práve cestovných kancelárií, čo sa týka počtu klientov, sumy zaplatených zájazdov, sumy poistného krytia?

Odhadovaný počet vyplatených finančných prostriedkov za zájazdy je do 13.3.2020 asi 80 mil. €, pričom ide o asi 110 tisíc zasiahnutých cestujúcich.

Suma poistného krytia sa nastavuje individuálne - každá cestovná kancelária by mala mať zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v sume najmenej 30 % plánovaných ročných tržieb, pričom aspekty poistenia zvažuje samotná poisťovňa.

Strana Smer-SD navrhoval vyčleniť sumu z balíka pomoci na podporu CK, aby nemuseli ukončiť svoju činnosť a mohli peniaze vrátiť klientom. Aké alternatívy ste zvažovali a prečo ste sa rozhodli pre aktuálne riešenie?

Zvažovali sme viacero možností, aj uvedenú alternatívu, avšak riešenie predstavené Ministerstvom hospodárstva SR predstavovalo najrýchlejšiu formu pomoci dotknutému sektoru. Okrem toho môžu cestovné kancelárie využiť už fungujúce formy pomoci (napr. úver SZRB Podnikateľ 2020), ktoré im majú pomôcť prekonať toto náročné obdobie.

Riešením MH SR je teda rozložiť plnenie záväzkov cestovných kancelárií v čase. Cieľom je, aby neskrachovali, pretože nemajú peniaze na vrátenie záloh, nakoľko aj oni už vyplatili napr. hotely v zahraničí. Odkiaľ teda majú mať financie na zabezpečenie ubytovania a služieb na Slovensku, v prípade náhradnej dovolenky pre klientov?

Každá cestovná kancelária ponúkne cestujúcim také náhradné plnenia, aké je schopná aj reálne zariadiť. Niektoré cestovné kancelárie môžu mať predplatené kapacity v hoteloch v rôznych krajinách, preto môžu ponúkať klientom náhradné zájazdy odlišné od tých pôvodných (napr. aj na Slovensku).

Objavujú sa hlasy, že je diskriminujúce umožniť istým skupinám odmietnuť aj náhradný zájazd a svoje peniaze dostať späť. Napr. dôchodcovia nad 65 rokov majú na túto možnosť nárok, ale invalidní dôchodcovia už nie. Na základe čoho ste zadefinovali skupiny ľudí, ktorí nemusia súhlasiť ani s náhradným zájazdom?

Výnimky sa týkajú osôb, ktorých ekonomická situácia sa zhoršila z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 alebo osôb, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú môcť využiť ani náhradný zájazd. A práve seniori sú z dôvodu vysokého veku v súvislosti s ochorením Covid-19 považovaní za najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov.

Taktiež sa ozývajú názory, že zvolený postup je v rozpore s legislatívou EÚ, že porušuje práva spotrebiteľov a je v rozpore s ľudskými právami. Dokonca spotrebitelia vyzývajú, aby prezidentka zákon nepodpísala. Čo čaká cestovné kancelárie, ak bude znenie novely riešené Európskou komisiou či inými právnymi cestami?

Ak bude znenie novely riešené ako v rozpore s Európskou legislatívou zo strany Európskej komisie, bude prijatú novelu zákona obhajovať Slovenská republika ako štát.

Cestovné kancelárie by mali dodržiavať legislatívu účinnú v Slovenskej republike, ak sa medzičasom mení, je nutné prispôsobiť sa jej požiadavkám.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti do 31.8.2020

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020.

Pracovné prostredie po pandémii: aké zmeny ho čakajú?

Pandémia ochorenia COVID-19 donútila firmy prijať rýchle zmeny zaužívaných spôsobov práce. Ktoré z nich pretrvajú a ako bude vyzerať naša práca a pracoviská?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky