Otváracie hodiny počas sviatkov od 1.6.2017 a zákaz predaja v maloobchode

Zákonník práce obmedzuje otváracie hodiny v maloobchode počas vybraných sviatkov. Okruh týchto sviatkov sa od 1.6.2017 (namiesto pôvodne plánovaného 1.5.2017) rozširuje. Ako budú od 1. júna obmedzené otváracie hodiny v maloobchode a koho sa zákaz predaja cez sviatky dotýka.

V čom spočíva zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov a ako sú obmedzené otváracie hodiny?

Už dnes podľa zákonníka práce platí, že v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12. hodine a 25. decembra platia pre zamestnávateľov obmedzenia týkajúce sa maloobchdného predaja. Zákaz predaja v maloobchode nie je zákazom predaja v pravom slova zmysle. Legislatíva totiž nezakazuje mať otvorenú prevádzku, ale obmedzenie spočíva v tom, že zamestnávatelia počas zákonom stanovených dní nemôžu zamestnancom nariadiť ani si s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Ide tak najmä o prácu za pokladňou, obsluhu zákazníkov, dokladanie tovaru a mnohé ďalšie práce, ktoré sú úzko spojené s maloobchodným predajom (napríklad telefonická podpora).

Tým, že uvedený zákaz sa vzťahuje iba na zamestnanecké vzťahy, nebudú ním dotknutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí si predaj tovaru zabezpečujú bez využitia zamestnancov. Najčastejšie tak pôjde o malé prevádzky vedené živnostníkmi, ktorí sa nemusia obávať toho, že by svoje obchody museli počas sviatkov uzatvárať.

Ako je upravený zákaz predaja v maloobchode a otváracie hodiny do 31.5.2017?

Podľa súčasného znenia zákonníka práce, konkrétne podľa ust. § 94 ods. 5, je predaj v maloobchode zakázaný v nasledujúcich dňoch pracovného pokoja:

  • 1. január,
  • Veľkonočná nedeľa,
  • 24. december po 12. hodine,
  • 25. december.

Počas najbližšieho Veľkého piatka a Veľkonočného pondelka, t.j. v dňoch 14.4.2017 a 17.4.2017, ani počas 1.5.2017 a 8.5.2017, tak rozšírený zákaz predaja v maloobchode ešte nebude platiť.

Ako sa zmenia otváracie hodiny v maloobchode a rozšíri zákaz predaja od 1.6.2017?

Od 1.6.2017 sa zákaz maloobchodného predaja rozšíri na niekoľko ďalších dní v roku. Zákaz nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancami prácu pri predaji tovaru spotrebiteľom nebude po novom možné počas týchto dní v roku:

1. január 29. august
6. január 1. september
Veľký piatok 15. september
Veľkonočná nedeľa 1. november
Veľkonočný pondelok 17. november
1. máj 24. december po 12.00 hodine
8. máj 25. december
5. júl 26. december

Na koho sa obmedzenia otváracích hodín a zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov od 1.6.2017 nevzťahuje

Prvú skupinu výnimiek predstavujú maloobchodné prevádzky vymenované v prílohe č. 1a zákonníka práce, do ktorej zaraďujeme:

  1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
  2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
  3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
  4. predaj cestovných lístkov,
  5. predaj suvenírov.
Článok pokračuje pod reklamou

Druhou skupinou sú špecifické kategórie tzv. nevyhnutých prác, a to: naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé práce v poľnohospodárstve (pestovanie, zber a spracovanie surovín).

Ďalšia skupina výnimiek vyplýva priamo z textu zákona, podľa ktorého sa má zákaz predaja počas sviatkov uplatniť iba na predaj tovaru. Ak teda podnikateľ ponúka služby (napr. mobilní operátori, cestovné kancelárie, požičovne, kozmetické salóny a i.), v spomínaných dňoch bude môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce.

Tým, že zákaz sa vzťahuje iba na zamestnanecké vzťahy, nebudú ním dotknutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí si predaj tovaru zabezpečujú bez využitia zamestnancov. Najčastejšie tak pôjde o malé prevádzkarne vedené živnostníkmi.

Viac sa dočítate v článku Zákaz predaja počas sviatkov od 1.6.2017 – kedy sa mu dá vyhnúť a neporušiť pritom zákon.

Aké sú sankcie za porušenie zákazu predaja v maloobchode od 1.6.2017?

Ak podnikateľ nariadi alebo si so zamestnancom dohodne prácu počas niektorého z vyššie uvedených dní pracovného pokoja, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 100 000 eur.

Ak by sa podnikateľ rozhodol využiť spoluprácu s iným podnikateľom, mal by si dať zároveň pozor na správne nastavenie všetkých aspektov takejto spolupráce. Ak by takáto spolupráca bola vyhodnotená ako nelegálne zamestnávanie, objednávateľovi služieb (nelegálnej práce) by hrozila pokuta od 2000 EUR a ich poskytovateľovi zas do výšky 331 EUR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky