Kontrolný systém ICS2: na čo sa pripraviť?

Od 15. marca 2021 bude platiť nová povinnosť pripojiť sa na kontrolný systém pre dovoz – ICS2 (Import Control System) pre poštové služby a expresných leteckých prepravcov, postupne sa dotkne aj železničnej či cestnej dopravy.

Celoeurópsky systém ICS2 začne fungovať od budúceho týždňa. Zhromažďovať a analyzovať sa v ňom budú všetky údaje o tovare ešte predtým, ako príde na hranice EÚ. Colné orgány, vrátane finančnej správy, tak budú môcť dôkladne preveriť, či zásielky prichádzajúce z tretích krajín nepredstavujú bezpečnostné a ochranné riziko. Takto môžu včas a lepšie identifikovať napr. dovoz zbraní, výbušnín, tovaru dvojakého použitia, biologického, chemického, rádiologického čí nukleárneho materiálu.

Obchodníci a prepravcovia sa budú na systém pripájať v troch fázach

V prvej sú to spomínané poštové služby a expresné spoločnosti v oblasti leteckej dopravy, pri ktorých cielená analýza môže pomôcť objaviť napríklad úkryt improvizovaného výbušného zariadenia alebo zápalného zariadenia v prepravovanom tovare ešte pred naložením tovaru do dopravného prostriedku v treťom štáte. Expresným dopravcom a poštovým operátorom so sídlom v EÚ sa rušia súčasné výnimky na podávanie predbežných colných vyhlásení (PCV). Pred príchodom tovaru na prvý bod vstupu na colné územie únie bude potrebné poskytnúť úplné údaje PCV.

Ak prepravcovia nepripravia aktualizáciu svojich IT systémov a neprispôsobia svoje obchodné procesy, môže im byť náklad na hraniciach EÚ pozastavený, colné vyhlásenia budú zamietnuté a tovar zostane nepreclený. Takisto sa vystavujú uloženiu sankcií za nedodržania colných predpisov. Na druhej strane, zaslanie bezpečnostných údajov o tovare ešte pred jeho vstupom na územie EÚ zaistí jeho rýchle a efektívne preclenie.

Ďalšia fáza bude nasledovať od 1. marca 2023, keď sa k systému bude musieť pripojiť všeobecná letecká nákladná doprava. Tretia fáza príde od 1. marca 2024. Zahrnutá je v nej železničná, cestná a námorná doprava.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Dovoz z tretích krajín po 1.7.2021: ako sa bude podávať colné vyhlásenie?

Finančná správa sa pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Koho sa budú nové povinnosti týkať a ako bude fungovať nový systém podávania colných vyhlásení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky