Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľom pribudne ďalšie tlačivo - oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len “opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky”).

V mnohých prípadoch sa stáva, že účtovná závierka sa uloží v registri účtovných závierok neschválená a schváli sa neskôr. Takáto situácia môže vzniknúť najmä kvôli požiadavke zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť oznámenia dátumu schválenia účtovnej závierky

Ak sa účtovná závierka v nezmenenej podobe aj schváli, je účtovná jednotka povinná v zmysle § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) dodatočne vložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v lehote piatich dní od jej schválenia.

Navrhovaný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky - na stiahnutie.

O zámere Ministerstva financií Slovenskej republiky vydať opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sme informovali v článku Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh), o ktorej v súčasnosti rokuje parlament v druhom čítaní. Oznámenie sa má považovať za riadny samostatný dokument vkladaný do registra účtovných závierok z ktorého sa bude získavať dátum schválenia.

Aplikácia § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve v roku 2014 vyvolala potrebu operatívnych riešení. Oznámenie o schválení účtovnej závierky v rovnakej podobe ako bola uložená v registri účtovných závierok neschválená mohlo byť podané len elektronicky a účtovné jednotky, ktoré nemali zriadený prístup na elektronické doručovanie museli uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku ešte raz.

Oznamovať po novom by sa malo aj schválenie účtovných závierok za rok 2014

Účinnosť opatrenia o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sa navrhuje od 1. januára 2015. Účtovné jednotky by ho mali použiť aj pri oznamovaní dátumu schválenia účtovnej závierky, ktorá bude schválená po 1. januári 2015, t. j. bude sa vzťahovať aj na účtovné závierky za kalendárny rok 2014.

Prečítajte si článok Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky