Schválenie a uloženie účtovnej závierky

Účtovné závierky, výročné správy, správy audítorov sa ukladajú do registra účtovných závierok. Zriadením registra účtovných závierok povinnosť ukladania dokumentov do zbierky listín Obchodného registra nezanikla, len ju neukladá účtovná jednotka, ale správca registra. Od roku 2015 sa do registra ukladá aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Podľa Obchodného zákonníka je príslušný orgán spoločnosti povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.


Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018

Účtovná jednotka, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 spolu s účtovnou závierkou za rok 2017 bez dátumu jej schválenia, je povinná oznámiť správcovi dane schválenie účtovnej závierky. Nová lehota je 15 dní.

Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

V roku 2015 podnikatelia prvýkrát daňovému úradu predkladajú oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, pričom ide o záväzný vzor tlačiva vydaný Ministerstvom financií SR. Aj toto oznámenie sa ukladá do registra účtovných závierok.

Register účtovných závierok od 1. januára 2015

Od roku 2015 nastalo v právnej úprave registra účtovných závierok niekoľko zmien. Podnikateľov ovplyvnia minimálne.


Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)

Podnikateľom pribudne ďalšie tlačivo - oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2014

Od roku 2014 sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných závierok, pričom zaniká ich duplicitné predkladanie rôznym inštitúciám.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky