Faktúry on-line a zadarmo

Prehľad ôsmich bezplatných online fakturačných nástrojov vhodných na vystavovanie faktúr pre živnostníkov a malé firmy. Aké funkcie ponúkajú a v čom sa líšia?

V nasledujúcom prehľade online fakturačných nástorojov v krátkosti predstavíme nástroje na vytváranie faktúr, ktoré umožnia bezplatne (zadarmo) vytvoriť faktúru, ktorá spĺňa požiadavky slovenskej legislatívy. Bezplatných možností sú desiatky, v našom výbere spomenieme len tie, ktoré môžu splniť očakávania najväčšieho počtu používateľov z radov živnostníkov a menších firiem. Ak ale hľadáte pokročilé funkcie, prečítajte si článok Porovnanie online fakturačných systémov – ktorý je najlepší?.

Do výberu bezplatných online služieb na vytváranie faktúr sme zaradili tieto služby:

  • KROS Fakturácia,
  • iDoklad,
  • FLOWii,
  • Účto+,
  • Faktúry-online.com,
  • Simplefaktúra.sk,
  • Tlačivá-online.sk,
  • Turbofaktúra.sk.

Informácie o online fakturačných službách uvedené nižiše platia pre verzie dostupné k 2.2.2021.

KROS Fakturácia – moderný fakturačný nástroj od známeho výrobcu

Online fakturačná platforma KROS Fakturácia je vytvorená známou spoločnosťou KROS a. s., ktorá roky vyvíja moderné ekonomické softvéry. KROS Fakturácia je prepracovaný nástroj na vytváranie faktúr dostupná na www.kros.sk/fakturacia. K používaniu aplikácie KROS Fakturácia sa stačí zaregistrovať. Bezplatná verzia KROS Fakturácia FREE umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo faktúr a zálohových faktúr piatim obchodným partnerom. Vo faktúre môžete mať vlastné logo, podpis a aplikácia vytvorí aj QR kód, po ktorého naskenovaní je možné faktúru zaplatiť. KROS Fakturáciu prepojíte aj s platobnou bránou PAYOUT, cez ktorú vám vaši odberatelia uhradia faktúry skôr. Vytvorenú faktúru môžete vytlačiť, uložiť do formátu PDF alebo poslať e-mailom priamo z aplikácie. Všetky vytvorené faktúry sa vám ukladajú online. Platené verzie KROS Fakturácie obsahujú omnoho viac užitočných funkcií, ako je napríklad doťahovanie firiem z registra, odosielanie upomienok, sklad a ďalšie. Ich cena začína od 4,92 eura s DPH mesačne.

Poznámka: KROS Fakturácia je novým produktom spoločnosti KROS a. s., ktorého vývoj stále prebieha. KROS má okrem KROS Fakturácie v ponuke aj fakturačný nástroj iKROS.

Zdroj: www.kros.sk/fakturacia
Zdroj: www.kros.sk/fakturacia

iDoklad – prepracované riešenie pre náročných

iDoklad je prepracovaná online aplikácia na vytváranie faktúr, ktorej tvorcom je známy tvorca ekonomických softvérov Solitea Slovensko, a.s. Fakturačná aplikácia iDoklad je dostupná na stránke www.idoklad.sk. Prostredie tejto aplikácie umožňuje v bezplatnej verzii vyhotovovať neobmedzené množstvo faktúr. Do adresára si však môžete uložiť maximálne päť obchodných partnerov. Ostatných budete musieť zadávať manuálne. Vytvárané faktúry sa ukladajú a po prihlásení sa do aplikácie iDoklad ich máte všetky k dispozícii. Bezplatná verzia umožňuje používateľovi pridávať do faktúr logá, podpisy a QR kódy. Po vytvorení môžete faktúru vytlačiť, exportovať do súboru PDF alebo odoslať e-mailom priamo z aplikácie. Výber z viacerých šablón faktúr, či vytváranie si vlastného cenníka s položkami, ktoré sa potom pridávajú do jednotlivých faktúr, to je už súčasťou platených verzií aplikácie iDoklad za cenu od 5 eur s DPH mesačne.

Zdroj: www.idoklad.sk
Zdroj: www.idoklad.sk

FLOWii – moderné funkcie v peknom dizajne a zadarmo

FLOWii je online služba, ktorá umožňuje bezplatne vytvárať faktúry na adrese www.flowii.com. V prvom rade je potrebné povedať, že online aplikácia FLOWii, to nie je len fakturácia. Ide o jednoduchý ERP systém, ktorého platenou súčasťou môže byť CRM, riadenie zákaziek, manažment úloh, skladové hospodárstvo, dochádzka zamestnancov. Ak si pri registrácii vyberiete len modul fakturácia, máte FLOWii pre jedného používateľa bezplatne. Vďaka fakturačnému modulu bude môcť vytvárať neobmedzené množstvo faktúr. Na faktúrach sa zobrazuje logo firmy, pečiatka a podpis. Rovnako faktúry obsahujú aj QR kód, prostredníctvom ktorého vaši zákazníci faktúry uhradia rýchlejšie. FLOWii umožňuje vytvárať si cenník tovarov a služieb, ktoré následne len pridávate k faktúram. Podobne to je možné aj s obchodnými partnermi. Faktúry môžete tlačiť, exportovať do súborov PDF, XLSX alebo posielať zákazníkom e-mailom. Všetky vytvorené faktúry sa ukladajú online. Rozšírenie aplikácie FLOWii s fakturačným modulom o ďalšie moduly je platené. Cena závisí od konkrétneho pridávaného modulu.

Zdroj: www.flowii.com
Zdroj: www.flowii.com

Účto+ – bezplatná fakturačná platforma s pokročilými funkciami

Online služba Účto+ je dostupná na stránke www.uctoplus.sk. Bezplatná verzia obsahujúca možnosť vystavovať faktúry je len jeden z viacerých modulov aplikácie Účto+. Po bezplatnej registrácii môžete vytvárať neobmedzené množstvo faktúr. K dispozícii máte neobmedzený adresár kontaktov odberateľov. Vystavovať môžete riadne aj zálohové faktúry. Do faktúr môžete pridávať logá, pečiatky, podpisy. Po vystavení faktúry je možné si ju vytlačiť, exportovať do súboru PDF alebo poslať odberateľovi e-mailom. Ak by ste si aplikáciu Účto+ obľúbili chceli ju rozšíriť o ďalšie funkcie (napríklad kniha jázd, evidencia prijatých faktúr, vytváranie platobných príkazov, exporty pre účtovníctvo), budete už musieť platiť. Cena začína od 5 eur s DPH mesačne.

Zdroj: www.uctoplus.sk
Zdroj: www.uctoplus.sk

Faktúry-online.com – na pár faktúr mesačne bez registrácie postačuje

Služba Faktúry-online.com ponúka dva prístupy k vytvoreniu online faktúry. Faktúru môžete vytvárať ako neregistrovaný alebo registrovaný používateľ. Neregistrovaní používatelia môžu vytvoriť neobmedzený počet faktúr úplne zadarmo. V tomto prípade je potrebné všetky údaje vyplniť manuálne. Po vyplnení faktúry máte možnosť si faktúru vytlačiť alebo stiahnuť ako PDF súbor do počítača. Pri vytváraní faktúry máte možnosť si vybrať, či chcete tvoriť faktúru, zálohovú faktúru, dobropis alebo doklad k prijatej platbe. Faktúry-online.com vytvoria v rámci faktúry aj QR kód, po ktorého zosnímaní je možné faktúru uhradiť. Logo a podpis do faktúry nie je možné vložiť. Registrovaní používatelia môžu využívať viaceré užitočné funkcionality služby portálu Faktúry-online.com zadarmo po dobu jedného roka. Potom sa platí za používanie týchto služieb ročný poplatok 36 eur s DPH.

Zdroj: www.faktury-online.com
Zdroj: www.faktury-online.com
Článok pokračuje pod reklamou

Simplefaktúra.sk – modernú faktúru vystavíte aj bez registrácie

Internetová stránka www.simplefaktura.sk je internetová stránka, cez ktorú si môžete online vytvoriť faktúru. Simplefaktúra.sk je úplne bezplatná a výhodou je, že na používanie tejto služby nie je potrebná registrácia. V Simplefaktúra.sk vypĺňate fakturačné údaje manuálne, ale internetový prehliadač si dokáže uložiť tie, ktoré ste naposledy použili (ak to nemáte vyslovene v internetovom prehliadači zakázané). V každom prípade, výhodou zadávania údajov o dodávateľovi a odberateľovi je to, že po zadaní IČO sa automaticky načítajú z verejne dostupných databáz. Do faktúr môžete pridať pečiatku alebo podpis. Na vytvorených faktúrach je generovaný aj QR kód pre uľahčenie ich úhrad. Hotová faktúra má príjemný moderný dizajn a môžete si ju uložiť do súboru PDF alebo ak zadáte e-mailovú adresu, Superfaktúra.sk ju odošle priamo odberateľovi.

Zdroj: www.simplefaktura.sk
Zdroj: www.simplefaktura.sk

Tlačivá-online.sk – vystavovanie moderných faktúr bez registrácie a zadarmo

Aj portál Tlačivá-online.sk umožňuje podnikateľom bezplatne vytvárať faktúry na stránke www.tlaciva-online.sk/faktura. Môžete sa rozhodnúť medzi tým, či sa na tejto stránke aj zaregistrujete alebo budete používať Tlačivá-online.sk bez registrácie. Rozdiel v bezplatnej verzii s registráciou a bez registrácie je v tom, že ak sa zaregistrujete, vytvorené faktúry sa budú ukladať a po prihlásení do vášho konta ich máte okamžite k dispozícii. Faktúra cez portál Tlačivá-online.sk sa vytvára veľmi jednoducho a pohodlne. Všetky údaje však musíte zadať manuálne, neexistuje žiadne automatické dopĺňanie alebo načítavanie údajov. Hotovú faktúru si môžete stiahnuť do súboru vo formáte PDF. Obmedzenie bezplatnej verzie je v tom, že nemôžete do faktúry pridať vlastné logo, maximálne môžete fakturovať tri položky, faktúra neobsahuje QR kód na uľahčenie úhrady a na výber máte len z tri farebné schémy faktúry.

Zdroj: www.tlaciva-online.sk/faktura
Zdroj: www.tlaciva-online.sk/faktura

Turbofaktúra.sk – vizuálom nenadchne, ale na bežné použitie stačí

Online služba Turbofaktúra.sk je vytvorená známym tvorcom účtovného softvéru MRP. Je prevádzkovaná na internetovej stránke www.turbofaktura.sk. Pre používanie online služby Turbofaktúra.sk je potrebné sa zaregistrovať. Po bezplatnej registrácii môžete vytvárať riadne alebo zálohové faktúry, ktoré sa následne všetky ukladajú a kedykoľvek po prihlásení k nim máte prístup. Zoznam položiek, resp. cenník si nie je možné vytvárať, ale je možné si vytvárať adresár odberateľov, s ktorých si následne pri vytváraní faktúry vyberáte. Do faktúr je možné vložiť vlastné logo, pečiatku a podpis. Vygenerované faktúry neobsahujú QR kódy. Hotovú faktúru je možné vytlačiť, uložiť do súboru PDF alebo odoslať odberateľovi e-mailom. Výhodou služby Turbofaktúra.sk je to, že v nej neexistuje platená a bezplatná verzia. Preto už samotná bezplatná verzia nemá žiadne obmedzenia funkcionality.

Zdroj: www.turbofaktura.sk
Zdroj: www.turbofaktura.sk

Porovnanie online fakturačných nástrojov, ktoré sú zadarmo

V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad základných funkcií bezplatných online fakturačných služieb. Do porovnávacieho zoznamu pritom zahŕňame len funkcie, ktoré je možné získať pri výhradne bezplatnom využívaní príslušného fakturačného nástroja.

Poznámka: Informácie o funkcionalitách sú spracované k 2.2.2021. <br>Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov uvedených na webstránkach poskytovateľov porovnávaných riešení
Poznámka: Informácie o funkcionalitách sú spracované k 2.2.2021.
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov uvedených na webstránkach poskytovateľov porovnávaných riešení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky