Zdravotné a sociálne odvody


Podiely na zisku (dividendy) vyplatené v roku 2014 musíte oznámiť zdravotnej poisťovni

Zdravotnej poisťovni je potrebné oznámiť výšku niektorých príjmov z podielov na zisku (dividend) vyplatených v roku 2014. Termín je do 31. mája 2015.

Zdravotné odvody z dividend v roku 2015

Z vyplatených dividend vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody. Od roku 2013 k tejto povinnosti pribudla aj povinnosť platiť preddavky na poistné. Aké sú povinnosti platiteľa dividend a v akých termínoch musí tieto povinnosti splniť?

Zdravotné odvody pri likvidácii s. r. o.

Spoločník s. r. o., ktorý sa rozhodne svoju spoločnosť zrušiť s likvidáciou, by mal dopredu počítať s tým, že z likvidačného zostatku zaplatí 14 % zdravotné odvody. Je možné sa tomu vyhnúť?

Príjem zo zníženia základného imania z hľadiska daní a odvodov

Aký je postup pri znižovaní základného imania v s.r.o. a akciovej spoločnosti a kedy podlieha príjem fyzickej osoby zo zníženia základného imania dani z príjmov a odvodom?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a jej dopady

Aký vplyv bude mať odpočítateľná položka na zdravotné poistenie na daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa a aké prínosy to môže pre nich znamenať?


Podnikanie študenta (dane a odvody) v roku 2014

Aké dane a odvody platí študent, ktorý podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)?

Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti

Na preklenutie dočasných finančných problémov môžu malí zamestnávatelia požiadať o takzvaný odvodový úver.

Odvodová výnimka pre študentov sa od roku 2015 zvýši

Zvýšenie odvodovej výnimky pre študentov na 200 eur by mala priniesť novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2015.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky