Zdravotné a sociálne odvody


Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017

Od roku 2017 sa zvýšia maximálne vymeriavacie základy pre sociálne odvody zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov či iných SZČO. Porastú aj maximá PN-ky či materského.

Doktorandské štúdium a podnikanie

V článku sa dozviete o daňových a odvodových aspektoch podnikania študenta počas doktorandského štúdia, či už prostredníctvom živnosti alebo vlastnej s.r.o.

Povinnosti absolventov po skončení školy v roku 2016

Skončili ste školu a neviete, aké máte povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni? V nasledujúcom článku sa dozviete, aké sú povinnosti absolventov škôl, ak sa po skončení školy zamestnajú, začnú podnikať alebo vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť alebo ak zostanú nezamestnaní.

Vykonávanie činnosti športovcov od roku 2016 (daňové a odvodové aspekty)

Ako sa budú spravovať vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi podľa nového zákona o športe z daňového a odvodového aspektu. Kedy sa vykonávanie športovej činnosti považuje za samostatnú zárobkovú činnosť a kedy za závislú činnosť.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2016

Odvody zamestnanca znižujú jeho čistú mzdu. Odvody zamestnávateľa zvyšujú cenu práce zamestnanca. V akej výške budú v roku 2016?


Zrušenie platenia zdravotných odvodov z likvidačných zostatkov od roku 2016

Z likvidačného zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva sa od roku 2016 nebudú platiť zdravotné odvody.

Podiely na zisku (dividendy) vyplatené v roku 2014 musíte oznámiť zdravotnej poisťovni

Zdravotnej poisťovni je potrebné oznámiť výšku niektorých príjmov z podielov na zisku (dividend) vyplatených v roku 2014. Termín je do 31. mája 2015.

Zdravotné odvody z dividend v roku 2015

Z vyplatených dividend vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody. Od roku 2013 k tejto povinnosti pribudla aj povinnosť platiť preddavky na poistné. Aké sú povinnosti platiteľa dividend a v akých termínoch musí tieto povinnosti splniť?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky