Slobodné povolania


Založenie lekárskej ambulancie

Mnohí lekári vykonávajú svoju činnosť ako fyzické osoby vo vlastnej ambulancii. Takéto podnikanie si vyžaduje aj splnenie niekoľkých podmienok. Ako s tým začať?

Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2015

Možnosti zdaňovania autorských príjmov (honorárov) a súvisiace povinnosti autorov.

Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014

Ako sa uplatňujú paušálne výdavky, ak daňovník nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť počas celého roka?

Slobodné (regulované) povolania

Čo sú slobodné (regulované) povolania a aká legislatíva upravuje výkon konkrétnych profesií, ak v nich chcete podnikať.

Zdravotnícke slobodné povolania

Zoznam zdravotníckych regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.


Právnické a ekonomické slobodné povolania

Zoznam právnických a ekonomických slobodných povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.

Technické a prírodovedné slobodné povolania

Zoznam technických a prírodovedných regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon

Ostatné slobodné (regulované) povolania

Medzi regulované povolania patria aj tlmočníci, pyrotechnici, prevádzkovatelia súromných bezepečnostných služieb a mnohé ďalšie profesie.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky