Nikoleta Ferová

Bc. Nikoleta Ferová

Junior účtovníčka spoločnosti BDO Slovakia, s.r.o. a študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo.


Daňové priznanie živnostníka pri ukončení podnikania v roku 2014

Ak podnikateľ – fyzická osoba ukončí podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia alebo sa rozhodne pre zmenu právnej formy, je potrebné, aby si dal pozor na všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo slovenskej právnej úpravy. V článku nájdete povinnosti týkajúce sa oblasti účtovníctva a daní.

Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014

Ako sa uplatňujú paušálne výdavky, ak daňovník nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť počas celého roka?

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014

Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, si musia dať pozor na zmenu. Pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2014 je potrebné použiť novú formu výkazu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Paušálne výdavky za rok 2014

Podnikateľ – fyzická osoba, dosahujúci príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môže rozhodnúť, aký spôsob uplatnenia výdavkov pri vyčíslení základu dane použije. Od zvoleného spôsobu sa následne odvíja aj výška dane, ktorú podnikateľ zaplatí. O uplatňovaní paušálnych výdavkov za rok 2014 sa dočítate v tomto článku.

Príjem zo zníženia základného imania z hľadiska daní a odvodov

Aký je postup pri znižovaní základného imania v s.r.o. a akciovej spoločnosti a kedy podlieha príjem fyzickej osoby zo zníženia základného imania dani z príjmov a odvodom?


Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v roku 2014

Ak v roku 2014 zamestnávate dvadsať a viac osôb (vrátane), ste povinný zamestnať 3,2% občanov so zdravotným postihnutím. V prípade, že to nie je možné, zvolí si podnikateľ formu náhradného plnenia. Jednou z takýchto foriem je zadanie zákazky alebo odobranie služby od chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska, pričom podnikateľ musí za zákazku zaplatiť do konca kalendárneho roka, t. j. do 31.12.2014.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky