Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka
František Gilian, generálny sekretár Asociácie pasívnej protipožiarnej ochrany SR.
Zdroj: Archív F. Gilian

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

S narastajúcim predajom áut na elektrický pohon a častejšími diskusiami o elektromobilite sa neraz hovorí aj o riziku vzniku požiaru, resp. vznietenia batérie či o problematickom hasení elektro áut. Takýchto prípadov na Slovensku ale zatiaľ veľa nie je (v roku 2023 hasiči evidovali 6 požiarov elektromobilov). Príčiny požiarov boli rôzne, no riziko vzniká najmä pri dopravných nehodách áut na elektrický pohon, ktorých bolo v minulom roku podľa údajov hasičského zboru dokopy 45.

Je možné, že sa elektromobil vznieti „len tak“? Na aké protipožiarne opatrenia myslieť pri stavbe budovy s podzemnými garážami či pri inštalovaní nabíjačiek doma alebo vo firme? Aj podrobnosti o tom, prečo sa elektrické kolobežky či bicykle neoplatí postaviť k vchodovým dverám, pre Podnikajte.sk priblížil František Gilian, generálny sekretár Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR).

Problémom pri požiaroch elektro áut je batéria, nie samotný elektromobil

V súvislosti s elektromobilmi sa mnohí obávajú vznietenia akumulátora (batérie). Kedy k takej situácii dochádza? Môže sa to stať z „ničoho nič“?

Príčinou vznietenia Ion-líthiovej batérie elektromobilu je nekontrolovaný nárast vnútornej teploty batérie spôsobený poškodením tenkej separačnej vrstvy, ktorá oddeľuje jednotlivé elektródy a dochádza k elektrickému skratu. K takýmto poruchám môže dôjsť najmä z dôvodu mechanického poškodenia, napríklad pri prevádzke elektromobilu, dopravnej nehode alebo môže ísť o vnútornú vadu batérie. A to sa jednoducho u Ion-li batérií môže stať, keďže obsahujú kyslík, ktorý sám podporuje ich horenie.

Ako sa v takom prípade postupuje? Ako sa líši postup hasenia elektromobilu oproti bežnému spaľovaciemu autu?

Hasenie horiaceho elektromobilu (resp. jeho batérie) je široká téma, na ktorú nie je jednoduché stručne odpovedať a je určite rozdiel v postupe hasenia elektromobilu oproti klasickému automobilu. Existujú postupy, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú a zdokonaľujú a najkompetentnejšiu odpoveď môžu dať len odborníci na hasenie. Taktiež záleží, kde dôjde k požiaru (v exteriéri či v interiéri). Problémom je samotná Li-ion batéria elektromobilu, nie elektromobil. Aj v súčasnosti na Slovensku prebehli skúšky hasenia elektromobilu. Postupy si však vyžadujú profesionálne hasičské vybavenie a laik nemá veľké šance.

Závisí spôsob či doba hasenia od toho, ako veľmi je auto nabité?

Ak má niečo veľa energie a ak sa táto energia uvoľní premenou na iný, neželaný, druh energie, napr. požiar, uvoľní sa jej zodpovedajúce množstvo. Ak niečo energiu nemá, alebo jej má málo, tak sa nemôže uvoľniť žiadna alebo len malá neželaná energia. To platí aj o trvaní hasenia v súvislosti so stavom nabitia batérie.

Je možné vznieteniu akumulátora predchádzať?

Jediné, čo mi napadá, ako účinné predchádzanie vznieteniu, je nahradiť v súčasnosti používané lítiové (Li-ion) batérie, iným typom batérií, čo je ale skôr téma pre vývojárov a výrobcov batérií či elektromobilov.

Spomínali ste, že veľmi záleží aj na tom, či je auto v exteriéri, alebo interiéri. Čo môže urobiť prevádzkovateľ, developer alebo správca budovy, aby v priestoroch garáží zabezpečil „prvú pomoc“ pri požiari elektro auta?

Prečítajte si tiež

V súčasnosti neexistuje žiadna národná platná legislatíva, ktorá by určovala požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v tejto oblasti. Naši odborníci sa tejto problematike venovali a v roku 2021 spracovali a vydali „ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily.“ Sú tam uvedené podrobné technické riešenia, čo môže prevádzkovateľ, developer alebo správca bytovky urobiť, aby v priestoroch zabezpečil „prvú pomoc“ pri požiari elektro auta. Všeobecne sa dá povedať, že základné odporúčania by mali obsahovať najmä vhodnú a rýchlu detekciu požiaru a následne zabezpečenie odvodu toxických plynov, ktoré pri požiari auta s elektrickým pohonom vznikajú.

Článok pokračuje pod reklamou

Nabíjacie stanice z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti

Dnes sa osádzajú nabíjacie stanice v garážach nákupných centier aj vonku pred reštauráciou, hotelom a podobne, mnohí si inštalujú nabíjačku (wallbox) aj doma do garáže či do bytovej podzemnej garáže. Je niečo, čo takýto priestor musí spĺňať z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti?

Nabíjacia stanica, ako taká, nie je problém, ide o vyhradené technické zariadenie elektrické, ktoré musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky. V prípade parkovania a napíjania elektromobilov na otvorených parkoviskách mimo budov neexistuje nejaký zásadný problém. Súčasným problémom je to, ako vyriešiť otázku protipožiarnej bezpečnosti stavieb z hľadiska parkovania a nabíjania elektromobilov a likvidácie ich požiarov vo vnútri stavieb. Návod, ako nahliadať na túto problematiku v stavbách sme spracovali v  ATN® 010. Ak by sme mali usmerniť majiteľov elektromobilov, určite je potrebné kontaktovať špecialistu požiarnej ochrany a nechať si poradiť ohľadom návrhu technických opatrení protipožiarnej bezpečnosti stavby, v ktorom by mali byť zohľadnené všetky požiadavky na priestor vo vzťahu k už známym bezpečnostným aspektom elektromobility. Treba však dodať, že keby sme mali k dispozícii také batérie, ktoré by nepredstavovali súčasné požiarne nebezpečenstvo, tak by sme sa otázkou protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vzťahu k elektromobilite ani nemuseli významným spôsobom zaoberať. Čo sa týka podzemných garáží všeobecne, je potrebné položiť si otázku, či ich máme bez ohľadu na existenciu elektromobilov tak protipožiarne zabezpečené, aby to bolo na úrovni stavu techniky a technického poznania v 21. storočí.

Máte nejaké odporúčanie, ako postupovať pri požiari elektronabíjačky?

Prečítajte si tiež

Je všeobecne známe, že ak elektrické zariadenie začne horieť, treba ho v prvom rade odpojiť od elektrického napájania zo siete. Nabíjacia stanica sa dokáže odpojiť od elektrického napájania zo siete v prípade požiaru buď manuálne, alebo automaticky.

Elektrokolobežky a elektrické bicykle nepatria do spoločných priestorov bytovky, ani k vstupným dverám

Ako je to v prípade elektrokolobežiek či elektrobicyklov? Kedy môže dôjsť k vznieteniu týchto zariadení?

Elektrokolobežky aj elektrobicykle majú Li-Ion batérie rovnako ako elektromobily, čiže v tomto smere platí to isté, čo pri autách na elektrický pohon.

Ako je možné vznieteniu batérie v prípade kolobežky či bicykla predchádzať?

Elektrokolobežky a elektrobicykle sú diskutovanou témou aj v zahraničí, keďže ich skladovanie a nabíjanie nevieme regulovať predpismi tak, ako by to mohlo byť v prípade elektroáut.  V prvom rade treba povedať, že elektrokolobežky ani elektrobicykle nepatria do spoločných priestorov bytových domov najmä vtedy, ak sa batéria nedá oddeliť od dopravného prostriedku, aby sa mohla uložiť na bezpečné miesto. Častým problémom je skladovanie elektrobicyklov a elektrokolobežiek za vstupnými dverami bytu. Treba si uvedomiť, že tieto dvere sú častokrát jedinou únikovou možnosťou z bytu a v prípade požiaru nevieme z priestoru uniknúť. Napríklad moje dve elektrokolobežky parkujú a nabíjajú sa zásadne mimo garáže, vonku pred rodinným domom, a to platí aj pre ich uskladnenie cez zimu. Ako sa to dá technicky vyriešiť sa uvádza v prílohe A spomínanej ATN® 010. Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v krátkom návode s názvom Protipožiarne opatrenia pre občanov pri skladovaní Li-Ion batérií.

Kde možno tieto dokumenty nájsť?

Tento dokument aj s ďalšími zaujímavými dokumentmi z oblasti požiarnej ochrany pre občanov je dostupný na voľné stiahnutie na našom webovom sídle appo.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Nová emisná norma Euro 7: finálny návrh je schválený

Európsky parlament a Rada sa dohodli na finálnom znení normy Euro 7. Pravidlá sa oproti pôvodnému návrhu výrazne zjemnili. Na čo sa pripraviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky