Nabíjacia stanica pre elektromobily v developerskom projekte

Nabíjacia stanica pre elektromobily v developerskom projekte
Zdroj: Unsplash.com
Tomáš Kuník

Som fanúšik a aktívny používateľ elektromobilu v každodennom živote. Pravidelne testujem elektrifikované modely áut a zároveň pracujem ako obchodný zástupca slovenskej spoločnosti ejoin, ktorá vyvíja vlastné nabíjacie stanice pre elektromobily a buduje sieť nabíjacích staníc. Ak by ste mali záujem o takéto riešenie alebo by ste potrebovali v tejto téme poradiť, kontaktujte ma na [email protected].

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Developeri musia pri výstavbe či obnove budov myslieť aj na elektromobilitu. Aké majú zákonné povinnosti? Čo zvažovať pri výbere a inštalácii nabíjačky?

Počet elektromobilov na slovenských cestách rastie a rovnako aj dopyt po nabíjacích staniciach. Venovať sa téme nabíjania elektromobilov je obzvlášť dôležité pri developerských projektoch, a to už v prvotných fázach plánovania. Projekty, ktoré sa plánujú dnes, budú dokončené o pár rokov, kedy možno predpokladať, že dopyt po domácom nabíjaní elektromobilov bude výrazne väčší.

Developeri majú zákonnú povinnosť rátať s nabíjacími stanicami

V súčasnosti už nie je téma nabíjacích staníc len o dobrovoľnom rozhodnutí developera, ale ide o povinnosť vyplývajúcu z legislatívy. Ak chce developer získať stavebné povolenie, musí do projektu zahrnúť aj nabíjacie stanice pre elektromobily alebo minimálne prípravu na budúcu inštaláciu nabíjacích staníc. Konkrétne podmienky sú uvedené v zákone č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, presnejšie pod paragrafom 8a - Elektromobilita.

To, do akej miery je potrebné zahrnúť nabíjacie stanice do projektu, je definované najmä tým, či ide o bytové, alebo nebytové budovy.

Ak developer buduje nové nebytové budovy (hotely, penzióny, administratívne budovy) alebo prichádza k významnej obnove týchto budov, pričom je na mieste viac ako 10 parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy (a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy), alebo v bezprostrednom susedstve budovy (a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska), tak, projekt musí obsahovať:

  • najmenej jednu nabíjaciu stanicu pre elektromobily a
  • infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest, s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc.

V prípade, že developer buduje nové bytové budovy (bytovky), prípadne pripravuje významnú obnovu bytovej budovy s viac ako 10 parkovacími miestami, ktoré sa nachádzajú vnútri budovy (a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy), alebo v bezprostrednom susedstve budovy (a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska), tak projekt musí obsahovať:

  • infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.

Existuje však výnimka, kedy nie je nutné takúto infraštruktúru pripravovať. Ak ide o významne obnovovanú budovu a náklady na inštaláciu nabíjacej stanice (respektíve na prípravu vedenia na jej budúce osadenie) tvoria viac ako 7 % z celkových nákladov, nie je potrebné danú infraštruktúru zahrnúť do projektu. Na druhej strane, zákon tiež hovorí, že každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu pre elektromobily.

Realizácia nabíjacích staníc v bytových domoch - na čo myslieť?

Z textu zákona č. 555/2005 vyplýva, že pri výstavbe alebo významnej obnove bytových budov je nutné pripraviť infraštruktúru vedenia pre budúcu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily. Samotná nabíjacia stanica nie je potrebná, čo by malo zjednodušiť splnenie konkrétnej podmienky, avšak inštalácia vedenia v bytových domoch je oveľa komplexnejší problém ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Hlavná otázka je v plánovanom spôsobe pripojenia nabíjacích staníc. Developer sa musí rozhodnúť:

  • či nabíjacie stanice budú (v budúcnosti) pripojené na samostatné odberné miesto v správe bytového domu,
  • či pôjde o podružné meranie na už existujúcom odbernom mieste bytového domu, alebo
  • či sa nabíjacie stanice pripoja priamo na konkrétne byty.

Každé z riešení má svoje výhody aj nevýhody a developer by mal zvážiť, ktorá z možností je v jeho prípade najvhodnejšia. Či už ide o pripojenie na existujúce odberné miesto, alebo vytvorenie nového odberného miesta, obe možnosti vyžadujú aj komplexné softvérové zastrešenie nabíjacích staníc, aby bolo možné priradiť spotrebu konkrétnych nabíjačiek ku konkrétnym obyvateľom bytového domu, za účelom refakturácie danej spotreby.

V prípade, ak sa nabíjacia stanica pripája priamo na konkrétny byt, spotreba je automaticky započítaná do spotreby bytu, preto nie je potrebné riešiť jej kontrolu a následné faktúry. Avšak, pri tomto riešení je nutné buď vopred priradiť konkrétne parkovacie miesta ku konkrétnym bytom, alebo minimálne počítať s nutnosťou takéhoto prepojenia v budúcnosti. Zároveň, pri tomto riešení nemôže byť témou budúci odpredaj parkovacieho miesta s už nainštalovanou nabíjacou stanicou inému obyvateľovi daného bytového domu, respektíve pri prípadnom predaji je potrebné riešiť odpojenie nabíjacej stanice od konkrétneho bytu a napojenie na iné odberné miesta či na iný byt, čo je technicky aj byrokraticky (s ohľadom na potrebu získania súhlasu ostatných majiteľov bytov) náročný zásah do už existujúcich rozvodov.

Článok pokračuje pod reklamou

V bytových domoch môže byť najvhodnejším riešením inštalácia nabíjacej stanice typu AC s výkonom do 11 kW a dynamickým riadením výkonu cez príslušne zvolený spôsob manažmentu spotreby. Vďaka tomu je možné využiť už rezervovanú kapacitu bytového domu na maximum bez obáv z vypnutia ističov a nutnosti rezervovania ďalšej kapacity z dôvodu inštalácie nabíjacích staníc alebo sa tým potreba zvýšenia rezervovanej kapacity výrazne redukuje, čo šetrí náklady.

Developer sa zároveň môže rozhodnúť inštalovať nabíjaciu stanicu aj na verejných parkovacích miestach, ktoré prislúchajú k bytovému domu. Takéto nabíjacie stanice môžu slúžiť napríklad návštevám alebo pre verejnosť, vďaka čomu môže bytová správa na využívaní nabíjacej stanice aj zarábať. V tomto prípade je už na zvážení developera, či tu nainštaluje AC nabíjacie stanice s výkonom do 22 kW alebo sa rozhodne pre výkonnejšiu DC stanicu s rýchlejším nabíjaním, prípadne kombináciu. Inštalácia výkonnejších DC staníc je síce nákladnejšia, ale tiež je tu potenciál pre väčšie zisky, nakoľko DC nabíjanie je štandardne drahšie ako AC nabíjanie.

Pri zvažovaní, aké riešenie zvoliť, je potrebné brať do úvahy najmä lokalitu bytového domu, teda, či je tu potenciál využívania zo strany verejnosti AC staníc alebo DC staníc. Rýchle DC stanice je vhodné inštalovať najmä na miestach, ktoré sú blízko frekventovaných ciest alebo hlavných ťahov. V urbanizovaných, teda viac obývaných a menej frekventovaných miestach plne postačujú AC stanice.

Realizácia nabíjacích staníc v nebytových domoch - na čo myslieť?

Pri výstavbe nebytových priestorov je zákon benevolentnejší. Príprava infraštruktúry vedenia pre budúce osadenie nabíjacích staníc je potrebná len na jednom z piatich parkovacích miest. Avšak, developer musí počítať s inštaláciou aspoň jednej nabíjacej stanice. V zákone pritom nie je špecifikované, o aký typ nabíjacej stanice má ísť, preto plne postačuje, ak sa v danom projekte bude počítať s osadením jednej pomalej AC stanice a podmienka je splnená. Taktiež môže byť riešením oslovenie prevádzkovateľa siete nabíjacích staníc s ponukou na spoluprácu, vďaka čomu sa náklady na inštaláciu môžu deliť alebo aspoň znížiť.

Prečítajte si tiež

Samotné pripojenie nabíjacej stanice k zdroju elektrickej energie je jednoduchšie ako v bytových priestoroch. Spôsob pripojenia sa ale môže líšiť v závislosti od konkrétneho typu nebytového objektu - teda či ide o hotel, alebo administratívnu budovu. V prípade hotela je problematika pripojenia jednoduchá a najlepším riešením je pripojiť hotel aj nabíjaciu stanicu na rovnaké odberné miesto (vďaka tomu je účet za elektrickú energiu len jeden). Ak ide o administratívnu budovu, pripojenie môže byť rovnaké ako pri hoteli, ale môže byť riešené aj konkrétnejšie - napríklad na elektromer/odberné miesto majiteľa priestoru v danej budove (ak si ho neprenajíma, ale kúpi).

Realizácia nabíjacích staníc v rodinných domoch

Developeri, ktorí budujú rodinné domy, nemajú povinnosť inštalovať nabíjacie stanice a ani realizovať prípravu na ich budúce osadenie. Vzhľadom na vývoj trhu je však určite dobré zabezpečiť minimálne prípravu na budúce osadenie, alebo takéto osadenie budúcim klientom ponúkať. V rodinných domoch plne postačuje inštalácia AC nabíjacích staníc s výkonom do 11 kW.

Pri rodinných domoch môže developer premýšľať aj nad kombináciou fotovoltickej elektrárne s nabíjacou stanicou. Na trhu existujú nabíjacie stanice, ktoré dokážu komunikovať s meničom priamo (cez API, t. j. komunikačný protokol) alebo pomocou dodatočných zariadení, napríklad smart metra (zariadenie sleduje spotrebu domu, výrobu fotovoltiky a informácie posiela do nabíjacej stanice). Takáto konfigurácia má výhodu najmä v tom, že nabíjacia stanica dokáže nabíjať elektromobil aj výhradne z prebytkov fotovoltiky, čím sa vyrobená elektrická energia využije naplno, a to ešte viac šetrí náklady.

Z pohľadu dostupnej kapacity pre odber elektrickej energie v rodinnom dome nie je inštalácia nabíjacej stanice problém. V rodinných domoch je štandardom istenie 3x25 A, pričom nabíjacia stanica s výkonom 11 kW má odber 3x16 A. V praxi to znamená, že pre rodinný dom je stále k dispozícii 3x9 A na vlastnú spotrebu. Ak ale existuje obava, že dostupný výkon nemusí stačiť, nabíjací výkon je najlepšie obmedziť (napríklad na 7 kW, ktorý plne postačuje na dostatočné nabitie elektromobilu cez noc). Vďaka tomu odber nabíjacej stanice klesne na 3x10 A, teda pre vlastnú spotrebu domu bude dostupná väčšia kapacita.

Domy s elektrickým kúrením môžu mať s dostupnou kapacitou pre nabíjanie elektromobilu väčší problém, avšak ani v takomto prípade nie je nutne potrebné navyšovanie ističa a rezervovanej kapacity (maximálneho odberu rodinného domu). V takomto prípade je dobré siahnuť po nabíjacej stanici, ktorá podporuje dynamickú reguláciu výkonu na základe odberu v rodinnom dome. Takýmto spôsobom by nabíjacia stanica využívala len voľnú kapacitu pre nabíjanie podľa aktuálnej spotreby. Toto môže riešiť už na začiatku developer po dohode s budúcim majiteľom alebo neskôr samotný majiteľ nehnuteľnosti.

Jednou z ďalších náležitostí, ktoré môže riešiť tak developer, ako aj neskôr majiteľ, je možnosť inštalácie nabíjacej stanice nielen v garáži, ale napríklad aj pred ňou alebo na plote rodinného domu. Pri takejto inštalácii je možné premýšľať nad zapojením nabíjacej stanice do verejnej siete nabíjacích staníc, vďaka čomu bude môcť nabíjaciu stanicu využívať aj verejnosť a majiteľ môže na nabíjaní zarábať. Jednoduché zapojenie nabíjacej stanice do verejnej siete umožňuje napríklad platforma Smart Fuel Pass. V tomto prípade však môže takýto model využitia nabíjacej stanice realizovať iba právnická osoba, teda firma.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Kuník
Tomáš Kuník

Som fanúšik a aktívny používateľ elektromobilu v každodennom živote. Pravidelne testujem elektrifikované modely áut a zároveň pracujem ako obchodný zástupca slovenskej spoločnosti ejoin, ktorá vyvíja vlastné nabíjacie stanice pre elektromobily a buduje sieť nabíjacích staníc. Ak by ste mali záujem o takéto riešenie alebo by ste potrebovali v tejto téme poradiť, kontaktujte ma na [email protected].


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky