Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?

Sumy stravného pri pracovných cestách boli nedávno zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. júna 2023. Už v  júni však dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 105,8, čo predstavuje zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu oproti základni (pričom za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm  stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Navrhované zvýšenie súm stravného

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní  5 až  12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.

Návrhom opatrenia MPSVR SR  sa suma stravného má zvýšiť nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Navrhované zvýšenie stravného Stravné od 1.6.2023
5 – 12 hodín 7,80 eur 7,30 eur
12 – 18 hodín 11,60 eur 10,90 eur
18 a viac hodín 17,40 eur 16,40 eur

Aktualizácia k 15.8.2023: Opatrenie o nových sumách stravného je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a to do 31.8.2023. Najskoršia možná účinnosť preto bude od 1.10.2023.

Účinnosť opatrenia bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal 26.7.2023 zverejnením predbežnej informácie (PI/2023/223) s termínom ukončenia pripomienkovania 1. augusta 2023. Odkedy bude opatrenie účinné je teda nateraz otázne a bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu. No možno predpokladať, že vstúpi do účinnosti najskôr 1.9.2023.

Aktualizácia k 26.9.2023: O schválených zmenách v stravnom sa dočítate v článku sa dočítate v článku Stravné od 1. 10. 2023.

Zvýšenie cestovných náhrad od 1.7.2023

Nedávno sa zvyšovali aj cestové náhrady za 1 km pri použití vlastného motorového vozidla. Od júla je základná náhrada pri jednostopových vozidlách a trojkolkách 0,071 eur/km a pri osobných cestných motorových vozidlách 0,252 eur/km.

Prečítajte si tiež

Ďalšie podrobnosti o náhradách pri pracovných cestách nájdete v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023 a ich výšku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky