Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?

Sumy stravného pri pracovných cestách boli nedávno zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. júna 2023. Už v  júni však dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 105,8, čo predstavuje zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu oproti základni (pričom za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm  stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Navrhované zvýšenie súm stravného

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní  5 až  12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.

Návrhom opatrenia MPSVR SR  sa suma stravného má zvýšiť nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Navrhované zvýšenie stravného Stravné od 1.6.2023
5 – 12 hodín 7,80 eur 7,30 eur
12 – 18 hodín 11,60 eur 10,90 eur
18 a viac hodín 17,40 eur 16,40 eur

Aktualizácia k 15.8.2023: Opatrenie o nových sumách stravného je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a to do 31.8.2023. Najskoršia možná účinnosť preto bude od 1.10.2023.

Účinnosť opatrenia bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal 26.7.2023 zverejnením predbežnej informácie (PI/2023/223) s termínom ukončenia pripomienkovania 1. augusta 2023. Odkedy bude opatrenie účinné je teda nateraz otázne a bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu. No možno predpokladať, že vstúpi do účinnosti najskôr 1.9.2023.

Aktualizácia k 26.9.2023: O schválených zmenách v stravnom sa dočítate v článku sa dočítate v článku Stravné od 1. 10. 2023.

Zvýšenie cestovných náhrad od 1.7.2023

Nedávno sa zvyšovali aj cestové náhrady za 1 km pri použití vlastného motorového vozidla. Od júla je základná náhrada pri jednostopových vozidlách a trojkolkách 0,071 eur/km a pri osobných cestných motorových vozidlách 0,252 eur/km.

Prečítajte si tiež

Ďalšie podrobnosti o náhradách pri pracovných cestách nájdete v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023 a ich výšku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky