Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.7.2023

Ministerstvo práce opäť zvýšilo sumy cestovnej náhrady. Koľko dostanú zamestnanci za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách?

Sumy stravného aj základnej náhrady pri pracovnej ceste sa už viackrát zvýšili, a to na základe zákonného mechanizmu zvyšovania naviazaného na vývoj indexu cien. Ako vyplýva z ďalšieho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z 27.6.2023, ktoré bolo v Zbierke zákonov vyhlásené 30.6.2023, cestovné náhrady sa opäť zvyšujú od 1. júla 2023.

Sumy cestovných náhrad od 1.7.2023

Podľa štatistických údajov Štatistického úradu SR za február 2023 dosiahol kumulovaný index položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,2, čo je podľa dôvodovej správy oproti základni o 5,2 percentuálneho bodu viac. Základňou sa pritom rozumie príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého sa naposledy upravili sumy základnej náhrady.

Preto sa od 1.7.2023 zvyšuje základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 eur/km na 0,071 eur/km (rozdiel 0,004 eur/km),
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 eur/km na 0,252 eur/km (rozdiel 0,013 eur/km).

Sumy sú pritom zaokrúhlené na tri desatinné miesta nahor podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k opatreniu, zvýšené sumy základnej náhrady budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú tieto sumy zverejnené v Zbierke zákonov SR - teda od 1.7.2023.

Menili sa aj sumy stravného od 1.6.2023

Od 1.6.2023 sa zvyšovali aj sumy stravného, a to nasledovne:

  • pri trvaní pracovnej cesty 5 – 12 hodín platí výška stravného 7,30 eur;
  • pri trvaní pracovnej cesty 12 – 18 hodín platí výška stravného 10,90 eur;
  • pri trvaní pracovnej cesty 18 a viac hodín platí výška stravného 16,40 eur.

Suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO či minimálnu hodnotu gastrolístka. Podrobnosti o ich hodnote od 1.6.2023 približujeme v článku Stravné od 1.6.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky