Stravné od 1. 10. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.10.2023 opäť zvyšuje. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Čo sa mení pre zamestnancov či SZČO?

Stravné sa v roku 2023 menilo už dvakrát. Zvýšené sumy stravného začali platiť od začiatku roka (viac info v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023), druhýkrát sa stravné menili sumy stravného od 1. júna 2023. Podrobnejšie si o tom prečítajte v článku Stravné od 1.6.2023.

Zvýšené sumy stravného od 1.10.2023

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023.

Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike za jún 2023 dosiahol hodnotu 105,8, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tak dňa 22.9.2023 vydalo nové opatrenie 368/2023 Z. z. o sumách stravného, ktoré mení sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma a ruší pôvodné opatrenie, ktoré bolo účinné od 1.6.2023. Účinnosť nových súm stravného bola vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu stanovená na 1. október 2023.

Sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.10.2023

Sumy stravného od 1.10.2023 pre časové pásma sú:

  • 7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ako sa vyvíjali sumy stravného pre jednotlivé časové pásma v roku 2023, uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Stravné od 1.1.2023 do 31.5.2023 Stravné od 1.6.2023 do 30.9.2023 Stravné od 1.10.2023
5 – 12 hodín 6,80 € 7,30 € 7,80 €
12 – 18 hodín 10,10 € 10,90 € 11,60 €
18 a viac hodín 15,30 € 16,40 € 17,40 €

O poskytovaní náhrad pri pracovných cestách si viac prečítajte v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Prečítajte si tiež

Od sumy stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme sa odvíjajú viaceré ďalšie sumy stravného, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky - gastrolístka. Ako sa od zmenia od 1.10.2023?

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka od 1.10.2023

Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie (podľa zákonných podmienok), a to:

  • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,
  • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Od 1.10.2023 tak ide o zvýšenie tejto sumy zo 4,02 eura na 4,29 eura (55 % zo sumy 7,80 eur).

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín.

Pri sume 7,80 eur je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie sa minimálna výška príspevku zvyšuje na 3,22 eura (55 % z 5,85 eura).

Článok pokračuje pod reklamou

Pripomíname, že od roku 2023 sa stravné lístky poskytujú v elektronickej forme (vo forme elektronickej stravovacej karty). Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov je situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Vzdialenosť, ktorá by bližšie špecifikovala „blízkosť“ však v zákone nie je definovaná.

Vývoj minimálnej hodnoty gastrolístka, minimálneho a maximálneho príspevku zamestnávateľa podľa Zákonníka práce, uvádza nasledujúca tabuľka.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účinnosť Minimálna hodnota stravovacej poukážky Minimálny príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky / finančný príspevok na stravovanie Maximálny príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
Od 1.10.2023 5,85 € 3,22 € 4,29 €
1.6.2023 – 30.9.2023 5,48 € 3,02 € 4,02 €
1.1.2023 – 31.5.2023 5,10 € 2,81 € 3,74 €

Poskytovanie stravného zamestnancom musí byť vopred

Nezabudnite, že gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň (a mohli si zaň kúpiť stravu). Zmeny od 1.10.2023 je preto potrebné zapracovať už v septembri 2023, resp. najneskôr prvý pracovný deň zamestnanca v októbri. Ak by ste zamestnancom doplatili navýšený finančný príspevok (či kredit na stravovacej karte) až dodatočne, podľa finančnej správy by ste zo stravného vyplateného pozadu museli odviesť daň a zaplatiť odvody (ako z bežnej mzdy). Nenaplnil by sa totiž účel, že sa mohli prostriedky použiť na nákup stravy v reálnom čase.

Stravné podnikateľa (SZČO) od 1.10.2023 v daňových výdavkoch

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, si môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné. To už nie je potrebné dokladovať, avšak do daňových výdavkov si môžu uznať za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín (v prípade, že nie je tejto SZČO poskytované v daný deň stravné ako zamestnancovi, nie je mu priznané stravné na pracovnej ceste zamestnanca alebo SZČO, ani nejde o výdavok na stravu poskytnutý ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti).

Od 1.10.2023 si SZČO môžu uznať do daňových výdavkov 4,29 eura za odpracovaný deň (namiesto sumy 4,02 €, ktorá platila do 30.9.2023).

Vývoj daňových výdavkov na stravné SZČO v roku 2023 znázorňuje tabuľka.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účinnosť Daňový výdavok na stravné u SZČO za odpracovaný deň
Od 1.10.2023 4,29 €
1.6.2023 – 30.9.2023 4,02 €
1.1.2023 – 31.5.2023 3,74 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate sa v článku.

Kompenzácia za omeškanie/zrušenie letu či omeškanú batožinu

Kedy má cestujúci nárok na odškodnenie za omeškaný či zrušený let, kedy dostane späť peniaze za letenku, ako je to pri strate, poškodení a omeškaní batožiny a ako o kompenzáciu žiadať?

Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky