Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?

V roku 2023 sa stravné doposiaľ menilo k 1. januáru. Sumy platné do 31.5.2023 aj podrobnejšie informácie o stravnom nájdete v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023.

Opatrenie 171/2023 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásené 20.5.2023 mení sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma a ruší pôvodné opatrenie, ktoré bolo účinné od 1.1.2023.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, bola totiž splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac január 2023. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike v januári dosiahol hodnotu 107,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 7,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného).

Účinnosť nových súm stravného je stanovená na 1. jún 2023.

Sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.6.2023

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa od 1.6.2023 menia nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Stravné od 1.1.2023 do 31.5.2023 Stravné od 1.6.2023 Zvýšenie o sumu
5 – 12 hodín 6,80 € 7,30 € 0,50 €
12 – 18 hodín 10,10 € 10,90 € 0,80 €
18 a viac hodín 15,30 € 16,40 € 1,10 €

O poskytovaní náhrad pri pracovných cestách si viac prečítajte v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Od sumy stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme sa odvíjajú viaceré ďalšie sumy stravného, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky - gastrolístka. Ako sa zmenia od 1.6.2023?

Článok pokračuje pod reklamou

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka od 1.6.2023

Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi (podľa zákonných podmienok) príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Od 1.6.2023 ide o zvýšenie sumy z 3,74 eura na 4,02 eura (55 % zo sumy 7,30 eur).

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,30 eur je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie sa minimálna výška príspevku zvyšuje na 3,02 eura (55 % z 5,48 eura).

Pripomíname, že od roku 2023 sa stravné lístky poskytujú v elektronickej forme (vo forme elektronickej stravovacej karty). Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov je situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Vzdialenosť, ktorá by bližšie špecifikovala „blízkosť“ však v zákone nie je definovaná.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna hodnota stravovacej poukážky Minimálny príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky / finančný príspevok na stravovanie Maximálny príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
Od 1.6.2023 5,48 € 3,02 € 4,02 €
1.1.2023 – 31.5.2023 5,10 € 2,81 € 3,74 €

Poskytovanie stravného zamestnancom musí byť vopred

Nezabudnite, že gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň (a mohli si zaň kúpiť stravu). Zmeny od 1.6.2023 je preto potrebné zapracovať už v máji 2023, resp. najneskôr prvý pracovný deň zamestnanca v júni. Ak by ste zamestnancom doplatili navýšený finančný príspevok (či kredit na stravovacej karte) až dodatočne, podľa finančnej správy by ste zo stravného vyplateného pozadu museli odviesť daň a zaplatiť odvody (ako z bežnej mzdy).

Stravné podnikateľa (SZČO) od 1.6.2023 v daňových výdavkoch

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, si môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné. To už nie je potrebné dokladovať, avšak do daňových výdavkov si môžu uznať za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín (v prípade, že nie je tejto SZČO poskytované v daný deň stravné ako zamestnancovi, nie je mu priznané stravné na pracovnej ceste zamestnanca alebo SZČO, ani nejde o výdavok na stravu poskytnutý ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti).

Od 1.6.2023 si SZČO môžu uznať do daňových výdavkov 4,02 eura za odpracovaný deň (namiesto sumy 3,74 €, ktorá platí do 31.5.2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?

Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 – návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. Ako sa majú zmeniť sumy základnej náhrady pre jednotlivé vozidlá a odkedy by mali platiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky