Franchisingová zmluva a manuál

Redakcia Podnikajte.sk | 06.01.2010
Franchisingová zmluva a manuál

Základom franchisingového partnerstva je franchisingová zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj franchisingový manuál. Sú to dokumenty, kde sú podchytené podmienky spolupráce, know-how a všetky ďalšie aspekty franchisovej koncepcie.

Na franchisingovú zmluvu neexistuje šablóna. Každý systém je iný, každá koncepcia vyžaduje iné podmienky a predpisy. Z toho vyplývajúc ani franchisingový manuál nemôže byť šablónovitý, niektoré koncepcie ponúkajú niekoľkostránkový manuál, v iných prípadoch sa tento dokument rozšíri na viac sto stránok.

Franchisingová zmluva nie je upravená ako samostatný zmluvný typ v Obchodnom, prípadne Občianskom zákonníku. Legislatívne podmienky franchisingu sú na Slovensku na porovnateľnej úrovni ako v Česku i v Európskej únii.
Franchisingová zmluva je tak zmluvou "sui generis" - nepomenovanou zmluvou. Chýbajúcu právnu úpravu nahrádza Európsky etický kódex. Zmluva sa tak stáva dokumentom upravujúcim vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingu.

Čo vo franchisingovej zmluve nemôže chýbať:

  • popis a vlastnosti franchise koncepcie a odovzdávané práva franchisantovi,
  • práva a povinnosti franschisora (poskytovateľa) a franchisanta (prijímateľa),
  • určenie časového rozsahu platnosti zmluvy a teritória pôsobnosti,
  • exkluzivita, výhradné zastúpenie,
  • poplatky a platobné podmienky,
  • marketing a reklama,
  • zaškolenie, tréningy,
  • ďalšie záväzky oboch strán (kontrola, dôvernosť informácií, a pod.).

V záujme franchisora (poskytovateľa) je odovzdať čo najviac informácií s najpresnejším popisom fungovania podnikania pre svojho partnera, keďže nedodržaním presného postupu koncepcie môže franchise partner poškodiť meno a značku franchisora.

Aj z tohto dôvodu dosahujú niektoré manuály (popis know-how podnikania) dosahujú veľké objemy.
Franchisingový manuál vedie partnera krok za krokom k úspechu jeho podnikania.

Podľa typu koncepcie sa mení aj manuál: ak sa jedná o maloobchodné predajne, v manuály sú určené všetky podmienky obchodu: od otváracích hodín po farbu stien a formu výkladnej skrine, apod. V prípade franchise koncepcie, ktorá poskytuje služby, manuál môže popisovať aj od spôsobu predstavenia sa, až po kontakt s klientom po rokoch....
Franchisingový manuál v niektorých prípadoch môže mať ďalšie doplnky, ako napríklad technické výkresy alebo iné podrobné popisy jednotlivých častí súvisiacich s franchise koncepciou.

Každý franchisant si musí uvedomiť, že dodržiavanie postupov popísaných v manuály (a samozrejme vo franchisingovej zmluve) podlieha kontrole franchisora. V prípade snahy uskutočniť akúkoľvek odchýlku je potrebné nové postupy prerokovať s franchisorom.

Viac informácii nájdete na stránke www.franchiseportal.sk

Témy:

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy: