Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informuje živnostníkov o ich odvodoch

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov a ostatné SZČO o ich odvodových povinnostiach. Do elektronických schránok alebo v papierovej podobe dostane oznámenie takmer 137 tisíc živnostníkov.

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa posiela takmer 137 tisíc živnostníkom a ostatným SZČO oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky ich odvodovej povinnosti. Z toho v papierovej forme ide o 127 tisíc zásielok a do elektronických schránok takmer 10 tisíc. Vyše 22 530 oznámení sa týka vzniku a zániku poistenia a takmer 115 tisíc oznámení je o zmene vo výške poistného.

Sociálna poisťovňa oznamuje vznik či zánik poistenia postupne kvôli pandémii

Sociálna poisťovňa pravidelne začiatkom júla informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti, čo sa odvíja od ich podaného daňového priznania za rok 2019. Pre pandémiu koronavírusu živnostníci a ostatné SZČO mohli využiť zákonnú možnosť a odložiť si podanie daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch posúva aj posudzovanie a oznámenie ich povinného sociálneho poistenia a platenie odvodov v novej výške.

Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo majú predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania), od 1. júla 2020 naďalej platia poistné ako SZČO z takého vymeriavacieho základu, z akého ho platili do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018, a to až do nového posúdenia. Termín nového posúdenia vzniku/zániku povinného poistenia závisí od ukončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Nové odvody za mesiac júl treba zaplatiť do 8. augusta 2020.

Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 

Iný je postup v prípade povinne poistených SZČO, ktorým podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Títo poistenci musia túto skutočnosť čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia (Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní daňového priznania za rok 2019). Pri splnení všetkých podmienok dôjde k zániku povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Fyzická a právnická osoba – v čom sa líšia?

Aký je rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou? Prostredníctvom ktorých foriem môžu na Slovensku podnikať? Musí mať aj právnická osoba živnostenské oprávnenie?

Pandemický rodičovský príspevok bude od novembra opäť v platnosti

Vláda schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku od 1. novembra 2020. Cieľom je podporiť v čase zhoršenej epidemiologickej situácie rodičov, ktorí by si po ukončení vyplácania rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným úsilím.

Pandemická OČR a PN: Aké sú podmienky nároku?

Sprísňovanie opatrení, povinné karantény a zatváranie škôl núti mnohých zamestnancov zostať doma. Kedy vzniká nárok na pandemickú OČR či PN a aký vplyv na dávky má účasť na celoplošnom testovaní?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021

Ukončenie obdobia pandémie na daňové účely má vplyv aj na vznik, zmenu, resp. zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.2.2021. Čo to v praxi znamená?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky