Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie.

Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu, ktoré je uverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk aj s postupom, ako ho vyplniť. Ide o tlačivo: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu.

Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia

1.     Vyplňte údaje o poistencovi

2.     Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete

3.     Údaje o poskytovaní starostlivosti

a)       najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov

b)       ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok

c)       ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia

4.     Ak ste mali počas obdobia ošetrovania nárok na mzdu alebo náhradu mzdy, uveďte túto skutočnosť v príslušnom riadku vymedzením dní alebo období

5.     Ak potrebujete Sociálnej poisťovni oznámiť iné údaje, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné, uveďte ich v príslušnom riadku ako voľný text

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Schválená novela zákona upravuje podmienky OČR a PN pri koronakríze. Aké zmeny nastali, si prečíate v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Akou formou zaslať čestné vyhlásenie?

Čestné vyhlásenie môže rodič zaslať rovnako ako ošetrovné – do svojej pobočky Sociálnej poisťovne. Zaslať ho môže aj elektronicky, najlepšie e-mailom s prílohami – žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k ošetrovnému. 

Adresy pobočiek sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne, rovnako mailové kontakty, ktoré máte pri komunikácii uprednostniťnájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Zasielajte len na jednu mailovú adresu.

Informácie, či majú rodičia nárok na OČR aj keď nepošlú deti späť do školy a škôlky, nájdete v článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemické ošetrovné (OČR) od 23.9.2020

Podmienky pre priznanie nároku na tzv. pandemickú OČR sa pre rodičov detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, menia. Kedy je na OČR nárok?

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Aký je postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2021? Aké všetky položky sa odpočítajú od hrubej mzdy? Prinášame postup spolu s praktickými príkladmi.

Odmietnutie pandemickej PN v nariadenej karanténe

Môže zamestnanec odmietnuť pandemickú PN, ak chce v prípade nariadenej karantény pracovať z domu? Ako postupovať?

Tehotenské – nová dávka od roku 2021

Od roku 2021 budú mať tehotné poistenkyne nárok na novú dávku s názvom „tehotenské“. Aké podmienky musia byť splnené pre priznanie nároku a v akej výške sa bude vyplácať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky