Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Zmenami prechádza zákon o sociálnom poistení aj Sociálna poisťovňa

V marci 2022 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša viacero zmien. Napríklad nemocenské dávky a dávka v nezamestnanosti sa od 1.6.2022 budú môcť vyplatiť aj na iný účet, než na účet prijímateľa, dôjde k úprave období, ktoré sa počítajú do obdobia pre získanie dávky v nezamestnanosti, alebo tiež sa začne elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Od 1.1.2023 sa zasa ruší (ešte nezavedené) ročné zúčtovanie sociálneho poistenia a dôjde aj k úprave tzv. československých dôchodkov, pri ktorých za tzv. „českú“ dobu poistenia nárok na starobný a invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol. Najmä v oblasti dôchodkov je plánovaná aj ďalšia novela zákona o sociálnom poistení.

Nielen zákon o sociálnom poistení prechádza zmenami, modernizuje sa aj Sociálna poisťovňa, ktorá sa chce stať proklientsky orientovanou inštitúciou. Pomôcť má elektronizácia služieb aj zmeny v internom prostredí. Cieľom je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronický účet poistenca. Ten poskytuje klientovi nielen lepší prehľad a nové funkcionality, ale tiež prináša nové prostredie, v ktorom v budúcnosti nájde ďalšie pridané služby. Príkladom je pripravovaná elektronická PN, ktorá bude spustená od 1. júna 2022. 

Aktualizácia: Od 1. júna 2022 sa dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) dá vybaviť už aj elektronicky. Viac info v článku Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022.

Čo je elektronický účet poistenca?

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Nový Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou. 

Medzi hlavné dôvody, a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, napríklad:

 • úspora času - nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení,
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou,
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov,
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
 • informácie pre nárok na dávky, a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.
Článok pokračuje pod reklamou

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

 • účasť v II. pilieriinformáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
 • prehľad poistení (aktualizované online),
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) -  poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského).
Prečítajte si tiež

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov je tak základným predpokladom, že v prípade, ak ich evidencia Sociálnou poisťovňou je korektná, uplatňovanie nároku na dávku sociálneho poistenia bude rýchlejšie a komfortnejšie.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok - napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

„Pre poistenca Sociálnej poisťovne sa tak Elektronický účet poistenca stáva užitočným pomocníkom i zdrojom dôležitých informácií a otvára dvere pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu občana so Sociálnou poisťovňou aj v budúcich nových službách,“ vysvetlil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Ako získať prístup k Elektronickému účtu poistenca?

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca je jednoduchá: pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky