Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Zmenami prechádza zákon o sociálnom poistení aj Sociálna poisťovňa

V marci 2022 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša viacero zmien. Napríklad nemocenské dávky a dávka v nezamestnanosti sa od 1.6.2022 budú môcť vyplatiť aj na iný účet, než na účet prijímateľa, dôjde k úprave období, ktoré sa počítajú do obdobia pre získanie dávky v nezamestnanosti, alebo tiež sa začne elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Od 1.1.2023 sa zasa ruší (ešte nezavedené) ročné zúčtovanie sociálneho poistenia a dôjde aj k úprave tzv. československých dôchodkov, pri ktorých za tzv. „českú“ dobu poistenia nárok na starobný a invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol. Najmä v oblasti dôchodkov je plánovaná aj ďalšia novela zákona o sociálnom poistení.

Nielen zákon o sociálnom poistení prechádza zmenami, modernizuje sa aj Sociálna poisťovňa, ktorá sa chce stať proklientsky orientovanou inštitúciou. Pomôcť má elektronizácia služieb aj zmeny v internom prostredí. Cieľom je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Aktuálnym výsledkom je nový Elektronický účet poistenca. Ten poskytuje klientovi nielen lepší prehľad a nové funkcionality, ale tiež prináša nové prostredie, v ktorom v budúcnosti nájde ďalšie pridané služby. Príkladom je pripravovaná elektronická PN, ktorá bude spustená od 1. júna 2022. 

Aktualizácia: Od 1. júna 2022 sa dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) dá vybaviť už aj elektronicky. Viac info v článku Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022.

Čo je elektronický účet poistenca?

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Nový Elektronický účet poistenca je dizajnovo prehľadnejší, užívateľsky prívetivejší, klient sa v ňom dokáže veľmi rýchlo, intuitívne orientovať a overiť si informácie z oblasti svojho sociálneho poistenia. Predstavuje tak prvý krok, v ktorom užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení a ktorý bude postupne rozvíjaný na prostredie pre vzájomnú komunikáciu klienta so Sociálnou poisťovňou. 

Medzi hlavné dôvody, a tiež motiváciu, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, napríklad:

 • úspora času - nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení,
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré by predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou,
 • online prehľad o sociálnom poistení a možnosť tlače požadovaných prehľadov,
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
 • informácie pre nárok na dávky, a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.
Článok pokračuje pod reklamou

Na rozdiel od pôvodného účtu, ktorý v základnej forme zobrazoval zmeny stavu individuálneho účtu a poistencov štátu (údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch), v novom prostredí poistenec nájde pridané funkcionality:

 • účasť v II. pilieriinformáciu o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
 • prehľad poistení (aktualizované online),
 • prehľad období, kedy sa poistné neplatí a kedy je poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované online) -  poistenec získa prehľad období, počas ktorých nebol povinný platiť poistné na sociálne poistenie alebo mal sociálne poistenie prerušené. V prehľadovej tabuľke je uvedený aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského).
Prečítajte si tiež

S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne už počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem. Kontrola údajov je tak základným predpokladom, že v prípade, ak ich evidencia Sociálnou poisťovňou je korektná, uplatňovanie nároku na dávku sociálneho poistenia bude rýchlejšie a komfortnejšie.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok - napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

„Pre poistenca Sociálnej poisťovne sa tak Elektronický účet poistenca stáva užitočným pomocníkom i zdrojom dôležitých informácií a otvára dvere pre rýchlu a bezpečnú komunikáciu občana so Sociálnou poisťovňou aj v budúcich nových službách,“ vysvetlil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Ako získať prístup k Elektronickému účtu poistenca?

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca je jednoduchá: pre poistencov je potrebná jedna osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne. Pre úsporu času je možné vytlačiť si a vyplniť tlačivo v predstihu doma. Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Elektronický účet poistenca zabezpečí menej návštev pobočiek Sociálnej poisťovne

Informácie o dôchodku, rodičovskom dôchodku, nemocenských dávkach či dávke v nezamestnanosti na jednom mieste. Čo všetko možno nájsť v Elektronickom účte poistenca a ako si ho aktivovať?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky