Spracujte svoj podnikateľský plán za pomoci odborníkov a získajte financie pre Vaše podnikanie!

Rozhodnutie podnikateľa realizovať akýkoľvek podnikateľský zámer by malo byť vždy podložené podrobným prieskumom relevantného trhu, nezávislým pohľadom odborníka na potenciál v predmetnej oblasti podnikania, ako aj reálne zhodnotenie vlastných možností financovať svoje plány vrátane zhodnotenia možností spolufinancovania prostredníctvom cudzích zdrojov. Spracovanie kvalitného podnikateľského plánu na mieru si vyžaduje značnú odbornú spôsobilosť vrátane poznatkov o požiadavkách subjektov, ktorým sa predkladá (napr. bankám, lízingovým spoločnostiam atď.), pokiaľ je plán zostavovaný za účelom získavania finančných zdrojov. Spoločnosť Inventic, s.r.o. je konzultačnou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá Vám je schopná nielen poradiť, ale aj spracovať podnikateľský plán na mieru, zastupovať Vás v rokovaní s financujúcou inštitúciou či investorom.

Naše služby

1. Vypracovanie podnikateľského plánu

  • určenie ideálnej štruktúry financovania Vášho podnikateľského zámeru,
  • identifikáciu rizík podnikateľského zámeru a návrh ich eliminovania,
  • výpočet návratnosti projektu, preukázanie primárnej návratnosti a sekundárneho zabezpečenia úveru,
  • naprojektovanie budúceho hospodárenia a všetkých potrebných kvalitatívnych ukazovateľov (finančná analýza projektu),

Naše služby sú založené na niekoľkoročných skúsenostiach získaných počas pôsobenia vo finančnej oblasti, pričom dodnes využívame výhody osobných kontaktov vo viacerých na Slovensku etablovaných bankách.

2. Úverové poradenstvo

  • asistencia pri vypĺňaní bankových formulárov,
  • poradenstvo pri komunikácii s bankou v rámci úverových rokovaní, či poradenstvo pri rokovaní s investorom

3. Vyhľadávanie alternatívnych možností financovania podnikateľov

V niektorých prípadoch je efektívnejšie financovať potreby Vašej spoločnosti z iných ako bankových zdrojov. Buď je výhodou alternatívnych zdrojov skutočnosť, že sú dostupné v rýchlejšom schvaľovacom procese ako bankový úver (krátkodobé firemné pôžičky do 1 roka), alebo predstavujú alternatívne zdroje jedinú možnosť Vášho financovania, či už z dôvodu predmetu podnikania Vašej spoločnosti alebo z dôvodu problematických účtovných výkazov (prípadne iné dôvody ako sú zlá úverová história, nedoplatky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, a pod.).

II. Aké sú podmienky spolupráce s nami?

Spracovanie podnikateľského plánu:

  1. Prvým krokom je analýza Vášho zámeru.V prípade, že máte záujem o spracovanie podnikateľského plánu, v závislosti od jeho zložitosti a kvality vstupných informácií určíme termín a cenu za vypracovanie plánu. Tá sa orientačne pohybuje od 1 500 € (vďaka našej spolupráci s portálom podnikajte.sk získate zľavu z ceny poskytnutých služieb).
  2. V záujme našej ochrany pred neserióznymi podnikateľmi požadujeme po podpise objednávky zálohu 50 % z dohodnutej ceny vopred.


Kontaktný formulár - nezáväzná ponuka na vypracovanie podnikateľských plánov

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Inventic, s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky