Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Máte skvelý biznis nápad, ale chýbajú vám peniaze na jeho realizovanie? Nezúfajte. Ukážeme vám možnosti získania financií na štart podnikania.

Financie často rozhodujú, či váš podnikateľský nápad ostane iba v rovine teórií a myšlienok alebo ho dokážete aj realizovať. Štatistiky potvrdzujú, že tým najčastejším zdrojom peňazí na štart biznisu sú vlastné úspory. My sa však v článku budeme venovať cudzím zdrojom na rozbeh. Aké sú teda možnosti začínajúceho podnikateľa na získanie kapitálu?

Úver na začiatok podnikania

Klasický spôsob získania prostriedkov na podnikanie je bankový úver. Šancu získať ho bez problémov majú skôr firmy s históriou. No šancu majú aj začiatočníci v biznise.

Bankový úver dokážu získať aj začínajúci podnikatelia

Ísť do banky napadne mnohým začínajúcim podnikateľom. Počas návštevy však narazia na realitu. Väčšina bánk sa síce rada marketingovo predháňa v ponukách úverov, no preferujú zamestnaných ľudí ako dlžníkov. Predstavujú pre nich stabilitu, nízke riziko problémov so splácaním. Začínajúci podnikateľ to má v banke podstatne náročnejšie. Keďže nemá históriu a banka sa nemôže oprieť o jeho ekonomické výsledky, získať úver pre začínajúci biznis je takmer nemožné.  Podmienkou na schválenie žiadosti je obvykle minimálne ročná, často až dvojročná podnikateľská história s uspokojivými finančnými výsledkami.

Výnimkou medzi bankami je Slovenská sporiteľňa, ktorá poskytuje začínajúcim podnikateľom financie aj na základe vypracovaného biznis plánu. Pričom špecialista banky im našije financovanie na mieru. Kombinuje pri ňom dve možnosti:

 1. povolené prečerpanie na bankovom účte,
 2. investičný splátkový úver.

Vo výnimočných prípadoch, napr. v prípade zariadení ambulancií alebo strojového vybavenia výrobných firiem, banka začínajúcim podnikateľom poskytuje financovanie formou lízingu.

Prečítajte si tiež

Najnižšia suma, ktorú doteraz získal začínajúci podnikateľ, bolo 700 eur a najvyššia čiastka 200 000 eur s úrokovou sadzbou už od 4,00 % ročne.

Pri schvaľovaní financovania Slovenská sporiteľňa berie ohľad na viacero faktorov.

 • Osobu začínajúceho podnikateľa, jeho platobnú disciplínu a jeho osobnú integritu.
 • Skúsenosti začínajúceho podnikateľa v predmete podnikania, či v minulosti v tej oblasti pracoval, stážoval alebo bol dobrovoľníkom. Od skúseností sa odvíja aj výška úveru, ktorú môže získať, ako aj výška úrokovej sadzby. Čím má viac skúseností, o to lacnejší a väčší objem úveru môže získať.
 • Biznis plán a realizovateľnosť jeho nápadu/zámeru.
 • Plán hospodárenia/cash flow plán, podľa ktorého bude zrejmé, či biznis vie zarobiť na chod firmy, na splátku úveru a na súkromné výdavky začínajúceho podnikateľa.
 • Výsledky doterajšieho testovania, prípadné zmluvy a dohody.

Úver môžu získať aj bez biznis plánu, napríklad skúsení podnikatelia, ktorí zo živnosti, ktorej sa darí, prechádzajú na s.r.o. alebo začínajúci podnikatelia v slobodných povolaniach, ako napríklad lekári, farmaceuti, právnici, audítori, daňoví poradcovia, ktorí sa ešte len rozbiehajú a nemajú ucelené výkazy. Tieto začínajúce slobodné povolania banka štandardne financuje sumou do 8 500 eur.

Nebankový úver začínajúcemu podnikateľovi nepomôže

Dobrým riešením nie je úver od nebankovej inštitúcie. Podľa aktuálne platnej legislatívy musí už aj nebanková spoločnosti posúdiť schopnosť splácania, začínajúci podnikatelia teda nepochodia ani tu. A ak sa aj nájde výnimka, pôjde takmer určite o ponuku s výrazne nadpriemerným, až takmer likvidačným úrokom. Je vždy dôležité posúdiť aj cenu za získanie kapitálu, pretože vaše podnikanie musí generovať vyšší výnos ako sú náklady, len vtedy má ekonomický zmysel.

Kolektívna pôžička ako zdroj financovania začiatku podnikania

Väčšie šance má podnikateľ pri žiadosti o kolektívnu pôžičku. Takzvané peer-to-peer úvery sa udomácňujú aj na slovenskom trhu, najväčším hráčom je portál Žltý melón. Proces je menej formalizovaný, čím ponúka istý priestor pre individuálne posúdenie konkrétnej situácie podnikateľa. Aj pri kolektívnych pôžičkách však platí, že začínajúci podnikateľ musí byť už schopný generovať pravidelné príjmy, navyše suma úveru je limitovaná, počítajte so sumou do 10 000 eur.

Mikropôžička od Slovak Business Agency (SBA)

Táto špecializovaná inštitúcia na podporu a rozvoj podnikania ponúka úvery – mikropôžičky aj pre začínajúcich podnikateľov. Podmienkou je registrácia a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, zamestnávanie menej ako 50 zamestnancov a ročný obrat alebo celková ročná súvaha do 10 000 000 eur.

Nejde pritom o nefunkčný alebo byrokraticky neúmerne náročný proces. K úveru od SBA sa reálne dostanú desiatky podnikateľov ročne.

Aké sú podmienky:

 • úroková sadzba od 0,49 % do 8,39 % p.a., zároveň však platí, že pre začínajúcich a podnikateľov bez úverovej histórie je sadzba min. 4% p.a.
 • výška úveru od 2 500 eur do 50 000 eur,
 • doba splatnosti 6 mesiacov až 4 roky (možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov).

Priemer úrokovej sadzby v rámci programu od roku 2013 je 4,32 % p.a., priemer od 1.1.2018 je 4,13 % p.a.. Účelom mikropôžičky môžu byť investičné projekty alebo projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru. Podrobnejšie informácie a podklady k podaniu žiadosti o mikropôžičku získa záujemca priamo v sídle SBA v Bratislave alebo v partnerských spolupracujúcich inštitúciách zastúpených v regiónoch Slovenska.

Prostriedky na podnikanie z fondov Európskej únie

Európska únia podporuje začínajúcich podnikateľov v dvoch formách:

 1. vo forme návratnej pomoci najmä v spolupráci s klasickými komerčnými bankami alebo
 2. vo forme nenávratnej pomoci – dotácií.

Slovenská sporiteľňa v rámci spolupráce s Európskym investičným fondom poskytuje úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. A to aj pre začínajúcich podnikateľov. Môžu si tak požičať až do výšky 25-tisíc eur so splatnosťou 3 mesiace až 6 rokov a s ročnou úrokovou sadzbou zvýhodnenou o 1,5 až 3 percentuálne body.

„Počas troch rokov fungovania programu sme pomohli takmer 1200 záujemcom o podnikanie. Spolupráca s Európskym investičným fondom nás posúva ešte ďalej, pretože podnikatelia, a to nielen tí začínajúci, budú môcť získať peniaze na rozvoj svojich aktivít za ešte výhodnejších a jednoduchších podmienok,“ hovorí Andrea Sláviková, ktorá v Slovenskej sporiteľni vedie oddelenie produktov pre mikropodnikateľov.

Konkrétne podmienky pre získanie úveru si môžete pozrieť na stránke Slovenskej sporiteľne.

Pri dotáciách z eurofondov je vždy podmienkou finančná spoluúčasť podnikateľa. Konkrétne možnosti a podmienky na získanie prostriedkov sa odlišujú v závislosti od jednotlivých výziev v rámci operačných programov.

Napriek tomu, že dotácie z európskych fondov sú na prvý pohľad mimoriadne výhodným zdrojom kapitálu, najmä začínajúci podnikateľ by mal byť ostražitý. Potenciálne riziká sú v troch oblastiach:

 1. Financie  - Na jednej strane sú to peniaze potrebné na vypracovanie projektu, ktorého úspech nie je možné zaručiť. Na druhej strane peniaze potrebné na realizáciu (prefinancovanie) projektu. Veľká časť dotácií z európskych fondov totiž funguje formou refundácií. Podnikateľ teda najskôr musí minúť peniaze, ktoré má a až následne mu ich v prípade splnenia všetkých podmienok preplatí príslušné ministerstvo, či agentúra.
 2. Flexibilita – Zmeny v schválených projektoch sú náročné a často nemožné. Najmä začínajúci podnikateľ často nevie presne odhadnúť vývoj v najbližších dvoch-troch rokoch a z dotácie sa môže ľahko stať „guľa na nohe“. A niekedy aj tých najskúsenejších prekvapí hospodárska kríza. Garantovať počas nej udržanie zamestnanosti (napríklad po dobu 5 rokov) môže byť problém aj pre etablované firmy.
 3. Administratíva – príprava projektu, vyúčtovania, detailné dokladovanie realizácie projektu, verejné obstarávania či podrobné výkazy práce. Toto všetko stojí podnikateľa vzácny čas, ktorý je najmä pri rozbehu podnikania potrebný aj inde.

Sú začínajúce firmy, pri ktorých by to bez európskych peňazí na rozbeh nešlo, pretože potrebujú financovať výskum, či vývoj, ktorý stojí státisíce eur. No veľká väčšina firiem potrebuje na rozbeh tisícky, či desiatky tisíc eur a majitelia by mali zvažovať, či im flexibilita a čas, o ktorý prídu stojí za pokúšanie sa o tento typ financovania.

Ak ste začínajúci podnikateľ, máte životaschopný biznis plán, schválili vám dotáciu a potrebujete preklenúť obdobie, kým získate tranže z dotácie, môžete využiť preklenovacie úvery Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na podnikanie pre SZČO od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Príspevok je vhodnou možnosťou pre aktuálne nezamestnanú fyzickú osobu, ktorá chce začať podnikať. Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, ako sa dotácia oficiálne nazýva, síce nie je právny nárok, v praxi však bude žiadateľovi, ktorý splní všetky zákonné požiadavky, s vysokou pravdepodobnosťou pridelený.

Základnými predpokladmi na poskytnutie príspevku od ÚPSVaR sú:

 • vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas doby minimálne 3 mesiacov,
 • vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas doby minimálne 12 mesiacov, ak žiadateľ v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ.

Záujemca podá žiadosť o poskytnutie príspevku písomnou formou na úrade, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Následne musí absolvovať povinnú prípravu na podnikanie, úspešne absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania a predložiť podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov. Dokumenty bude posudzovať komisia rozhodujúca o pridelení alebo nepridelení príspevku.

Maximálna výška príspevku sa v jednotlivých regiónoch líši. Rozhodujúce je miesto prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti:

 • 3 325,90 eur – Bratislavský kraj;
 • 3 391,08 eur – kraje s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnou ako je celoslovenský priemer;
 • 5 321,44 eur – ostatné kraje Slovenskej republiky.

Vyššie uvedené maximálne sumy sú platné od 1.1.2019. Platí pritom, že ÚPSVaR poskytne 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Zvyšná časť príspevku bude poskytnutá až po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. Takúto správu je nutné predložiť aj po druhom a treťom roku činnosti. Ak nebude použitá celá suma príspevku, alebo ak bude prevádzkovanie SZČ ukončené, resp. prerušené do troch rokov, príjemca je povinný vrátiť alikvotnú časť príspevku.

V prípade, ak máte schválený príspevok z úradu práce a chýbajú vám peniaze na dofinancovanie vášho biznis plánu, chýbajúce finančné prostriedky viete získať úverom z programu pre začínajúcich podnikateľov zo Slovenskej sporiteľne na základne biznis plánu.

Získanie kapitálu od investora na štart podnikania

Investor je človek (alebo aj spoločnosť či fond), ktorý vloží vlastné zdroje do vášho podnikania, za čo získa dohodnutý podiel vo firme. Firme môže pomôcť aj svojimi skúsenosťami a kontaktmi. Jeho prvoradým cieľom je ale zisk, preto bude uprednostňovať inovatívne projekty s potenciálom rýchleho rastu, ktoré sa neobmedzujú len na objektívne malý slovenský trh, ale do budúcnosti operujú s víziou medzinárodnej expanzie. Formálne ale účel obmedzený nie je, môžete skúsiť nájsť investora na akýkoľvek biznis nápad. Šancu na úspech zvýšite, ak už budete mať funkčný produkt alebo službu, ideálne aj prvých platiacich zákazníkov.

Toľko teória, kde ale reálne nájsť investora? Zúčastňujte sa start-up konferencií, súťaží a workshopov, nepodceňujte akúkoľvek možnosť prezentácie vášho projektu. Nikdy neviete, koho môžete osloviť. Budujte širokú sieť kontaktov, networking je veľmi dôležitý. Šťastiu treba ísť aj oproti a vybraných investorov skúsiť osloviť prostredníctvom sprostredkovateľov.  Ide o rôzne poradenské spoločnosti, ktoré majú na investorov kontakty (právnické firmy alebo firmy poskytujúce transakčné poradenstvo), alebo špecializované platformy ako Klub podnikateľských anjelov Slovenska a Crowdberry, či združenia ako Slovak Venture Capital & Private Equity Association SLOVCA.

Financovanie podnikateľského nápadu prostredníctvom crowdfundingu

Crowdfunding je špeciálnou možnosťou získania kapitálu, keď nemáte jedného investora, ale stovky až tisíce. Každý z nich prispeje menšou sumou na realizáciu vášho podnikateľského nápadu, vy mu následne zašlete dohodnutú odmenu, ktorou môže byť výsledný produkt, jeho predaj so zľavou alebo čokoľvek iné, kreativite sa medze nekladú.

Prečítajte si tiež

Crowdfunding je vhodný predovšetkým na umelecké projekty, technologické novinky, ekologické produkty alebo produkty s celospoločenským prínosom. Podobne ako pri hľadaní investora, aj pri crowdfundingu je dôležitá profesionálna, kreatívna prezentácia. Svoj podnikateľský zámer zverejníte na špecializovanom portáli (vo svete sú najznámejšie IndieGoGo.com alebo Kickstarter.com, v našom regióne hithit.com alebo startlab.sk) a čakáte, či sa v dohodnutom čase vyzbiera vami stanovená suma.

Aktuálne je crowdfunding neregulovanou aktivitou, no rýchly rast a potenciál tohto spôsobu financovania podnikateľských nápadov už upútal aj pozornosť inštitúcií Európskej únie. Plánovaný je legislatívny rámec pre crowdfunding s cieľom podpory tohto nástroja, presné detaily však aktuálne ešte nie sú známe.

Financovanie formou crowdfundingu má najmä pre začínajúcich podnikateľov jednu výhodu, ktoré iné tipy financovania neponúkajú. Okrem toho, že získajú peniaze, dokážu veľmi relevantne otestovať svoj nápad a jeho potenciál u skutočných zákazníkov. S otestovaným nápadom ľahšie presvedčíte banku o tom, aby vám požičala na podnikanie.

Zdroje na podnikanie požičané od rodiny a známych

V angličtine sa táto možnosť financovania niekedy humorne nazýva aj FFF (family, friends, fools) – rodina, priatelia a blázni. Asi aj preto sme si ju nechali úplne nakoniec, hoci myšlienka na získanie kapitálu od rodiny a známych napadne začínajúcim podnikateľom ako prvá.

Má to svoje nespochybniteľné výhody – prostriedky budú pravdepodobne bezúročné, na ich získanie môžu stačiť dobré vzťahy, dôvera a presvedčivé ústne prezentovanie podnikateľského zámeru. Na druhej strane, netreba sa nechať uniesť relatívne ľahko prístupnými prostriedkami od spriaznených osôb. Ešte raz si prepočítajte a premyslite svoj podnikateľský plán, tiež je vhodné písomne zaznamenať termíny a podmienky vrátenia prostriedkov. Blízke osobné vzťahy si predsa kvôli podnikaniu zničiť nechcete.

Tento článok vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky