Poštovné od 1.1.2024: navrhované zmeny v cenníku

V legislatívnom procese je návrh na zmenu cien poštových služieb od roku 2024. O koľko viac by malo stáť zaslanie listov, balíkov či vybavenie úradnej zásielky?

Zdražovaniu sa nevyhnú ani poštové služby. Ako vyplýva z predbežnej informácie Návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, od 1.1.2024 by mali ceny poštovného vzrásť o viac ako 11 %.

Ceny poštových služieb platné od 1.3.2023

Naposledy boli upravované ceny poštovného v marci 2023, kedy zdraželi o vyše 16 %. Od 1.3.2023 tak ceny zaslania listov 1. triedy vzrástli od 20 do 40 centov, listov 2. triedy od 10 do 20 centov a služieb doporučene o 20 centov. V praxi to od marca vyzerá napríklad nasledovne:

  • list 1. triedy do 50 gramov stojí 1,20 eur (pred tým 1 eur),
  • list 1. triedy do 500 gramov stojí 1,80 eur (pred tým 1,50 eur),
  • list 2. triedy do 50 gramov stojí 0,90 eur (pred tým 0,75 eur),
  • list 2. triedy do 500 gramov stojí 1,40 eur (pred tým 1,30 eur).

Zmeny nastali aj pri poštovom obchodnom styku, kedy sa zmenili ceny za poštové poukazy od 30 eur do 1500 eur, pričom sa zrušila kategória poukazov do 150 eur. Podrobnosti aj prehľad aktuálnych cien nájdete v článku Poštovné a zmeny v cenníku od 1.3.2023.

Vyššie ceny poštových služieb od 1.1.2024  - návrh

Slovenská pošta navrhuje od nového roka opäť zvýšiť ceny poštových služieb. Detailný návrh aktualizovaného cenníka zatiaľ nezverejnila, no v prípade, že by prešiel návrh, ktorý je v legislatívnom procese, možno očakávať, že ceny porastú v jednotkách až desiatkach centov.

Pošta návrh odôvodňuje vývojom v oblasti poskytovania regulovaných poštových služieb. Ako sa uvádza v predbežnej informácii, v roku 2022 došlo k výraznému prepadu predaja balíkových služieb (približne o - 27 %) a pre rozvoj služieb v oblasti e-commerce Slovenská pošta predpokladá pokles v roku 2023 a 2024 na medziročnej úrovni o asi - 15 %. Menej je aj fyzických listových zásielok – najvyšší pokles zaznamenali poistené listy (približne o -18 %) a listy 1./2. triedy a reklamné adresované zásielky (o asi - 15 %). „V rokoch 2023 a 2024 Slovenská pošta, a. s., predpokladá pokračovanie medziročného poklesu pri listoch na úrovni cca - 11 %, doporučených listoch na úrovni cca - 8 %, poistených listoch na úrovni cca – 17 % a úradných zásielkach na úrovni cca – 7 %,“ uvádza sa v predbežnej informácii.

Trend poklesu podaja a prechod zákazníkov na elektronickú komunikáciu či preferovanie bezhotovostných foriem úhrad, sú zaznamenané aj v oblasti poštového platobného styku. „Medziročný negatívny vývoj početností v roku 2022 a aj predpokladané poklesy podaja v roku 2023 a 2024 sa prejavili a prejavia aj vo vývoji jednotkových nákladov, nakoľko aj vývoj vybraných neregulovaných služieb (napr. SIPO a ukončenie výberu koncesionárskych poplatkov pre RTVS) negatívne vplýva na alokáciu prevažne fixných nákladov Slovenskej pošty, a. s.,“ vysvetľuje sa v materiáli.

Dôvodom zdražovania sú vyššie náklady aj motivovanie zákazníkov využívať elektronické služby

Negatívny vplyv má na hospodárenie Slovenskej pošty tiež inflácia. Pošta v roku 2024 očakáva nárast nákladov vo výške 4 361 eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 1,21 % viac.

Cieľom zvyšovania taríf je aj zvýšenie motivácie cenovo orientovaných zákazníkov využívať elektronický podací hárok tak pri listových, ako aj balíkových službách. „Obdobne navrhuje prispôsobiť poštový platobný styk cenovej hladine komerčne poskytovaných finančných služieb. Súčasne Slovenská pošta, a. s., predpokladá cenovú úpravu v medzinárodnom poštovom styku,“ uvádza sa v predbežnej informácii.

Avizované zdraženie ešte nie je definitívne, návrh je v pripomienkovom konaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vedenie skladu online

Viesť sklady online je dnes často využívanou možnosťou, predovšetkým v e-shopoch. O povinnosti, potrebe aj možnostiach vedenia skladu či jeho výhodách, sa dočítate v článku.

Podvodné e-shopy: napodobenín webových stránok pribúda

Podvodníci kopírujú stránky e-shopov a zákazníkov oberajú o peniaze. Ako falošné e-shopy rozpoznať? Čo môžu robiť oklamaní spotrebitelia či prevádzkovatelia odkopírovaných stránok?

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?

Na doménach webov parazitujú nelegálne propagované hazardné hry

Domény sa čoraz častejšie zneužívajú na pripojenie odkazov propagujúcich nelegálny hazard. Vlastníci a prevádzkovatelia internetových stránok by mali zvýšiť opatrnosť a skontrolovať svoje domény.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky