Daňové licencie (návrh)

Ministerstvo financií SR včera predstavilo návrh, ktorým plánuje zaviesť minimálnu daň z príjmov pre obchodné spoločnosti formou tzv. daňových licencií. Bude to znamenať, že aj neúspešné a stratové firmy budú platiť daň z príjmov.

V čom je podstata daňových licencií

Ministerstvo finacií sa rozhodlo riešiť to, že značná časť obchodných spoločností neplatí žiadnu daň z príjmov, resp. odvádza túto daň iba v minimálnych sumách. Riešením tejto situácie na zavedenie minimálnej dane z príjmov pre každú obchodnú spoločnosť. Znamená to zavedenie dane zo straty a neúspechu v podnikaní.
 

Koho sa budú týkať daňové licencie

Daňové licencie sa nebudú týkať podnikateľov, ktorí podnikajú formou živnosti. Dotknú sa iba obchodných spoločností, na ktoré sa vzťahuje daň z príjmov právnických osôb. Vzhľadom na navrhovanú výšku sa daňové licencie dotknú najmä malých podnikov.

Podľa návrhu Ministerstva financií SR sa minimálna výška dane z príjmov formou daňových licencií nebude týkať spoločností, ktoré podnikajú prvý rok.

Aká je navrhovaná výška daňovej licencie (minimálnej dane z príjmov)

Typ spoločnosti Výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov)
Firma s tržbami do 500 000 € - neplatiteľ DPH 480 €
Firma s tržbami do 500 000 € - platiteľ DPH 960 €
Firma s tržbami viac ako 500 000 € 2 880 €
 
Do prvých dvoch kategórií spadá v súčasnosti viac ako 100 000 subjektov.

Odkedy sa budú platiť daňové licencie

Navrhovaná výška daňových licencií má byť účinná od 1. 1. 2014, no obchodné spoločnosti ich zaplatia prvýkrát až v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Ako započítať zaplatené daňové licencie po ich zrušení

Daňové licencie budú od 1. 1. 2018 zrušené, avšak aj po zrušení bude možné uplatniť ich započítanie. Ako správne uplatniť započítanie zaplatených daňových licencií, aby nedošlo k vzniku daňového nedoplatku.

Daňová licencia za rok 2016

V roku 2017 čaká právnické osoby podanie daňového priznania za rok 2016. Kto a akú výšku daňovej licencie bude musieť zaplatiť?

Daňové licencie spôsobili výrazný nárast počtu zaniknutých firiem

V porovnaní s rokom 2014 zaniklo v roku 2015 menej spoločností. Ich počet je však stále vyšší, ako tomu bolo pred zavedením daňových licencií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky