6 tipov pre úspešný štart

Keď začnete zvažovať, že si založíte vlastné podnikanie a opustíte zamestnanie, prvou úlohou je utriasť si myšlienky a zodpovedať úvodné, ale zásadné otázky týkajúce sa zmeny štýlu vášho života. Začiatok je najťažšia časť práce, aj preto vám prinášame niekoľko základných rád.

1. Poznajte samých seba

Na to aby ste sa vrhli do podnikania musíte spĺňať určité predpoklady. Nie každý sa na podnikanie hodí, a preto treba radšej dvakrát merať a raz strihať. Ak sa na podnikanie hodíte mali by ste súhlasiť s tézami ako "neznášam odkladanie vecí na neskôr", "viem predávať a predávam rád", "učím sa z chýb", "nechám si poradiť", "rodina ma podporuje v založení firmy", "viem motivovať ostatných", "radšej dosahujem ciele ako vykonávam úlohy", "rád mám veci pod kontrolou".

Komplexný prehľad si môžete stiahnuť tu.

Pri sebapoznaní môžete zistiť mnohé skutočnosti. Môžete sa iba utvrdiť v rozhodnutí, že podnikanie je pre vás tá správna cesta. Môžete zistiť, ktoré stránky svojho rozhodnutia ešte musíte domyslieť, aby bol štart biznisu úspešný alebo v ktorých oblastiach na sebe musíte popracovať, zmeniť sa, niečo nové sa naučiť a podobne. No môže sa tiež stať, že prídete k záveru, že podnikanie nie je práve pre vás.

2. "Zhmotnite" svoje predstavy o úspechu

Vyskúšajte či vaše predstavy o úspechu zodpovedajú vašim skutočným cieľom. Keď sa zamyslíte a vyjasníte si ciele, ľahšie ich budete úspešne napĺňať. Ciele si formulujte písomne. Opíšte všetky aktivity, ktoré sú podľa vás nevyhnutné na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Položte si niekoľko otázok: Ako chcete dosiahnuť cieľ? Ktoré prostriedky vrátane finančných budete potrebovať? Koľko času chcete týždenne venovať aktivitám smerujúcim k dosiahnutiu cieľa?

Porozmýšľajte aj nad tým, ako budete postupovať, ak sa vám na prvý raz nepodarí postupovať podľa plánu. Opíšte niekoľko alternatív, ktoré vás tiež môžu priviesť k úspechu. Ak je váš cieľ privysoký, opäť zvážte, či dokážete zobrať toho na plecia tak veľa. Po určitom čase si overte, či sa myšlienka na konečný cieľ vo vašej mysli ešte vždy spája s radostnými pocitmi. Ak ste na posledné dve otázky odpovedali kladne, pusťte sa okamžite do toho. Veľmi dobrou pomôckou je zhmotnenie vášho cieľa, pretože vďaka nemu ho môžete mať stále pred očami.

3. Vyvarujte sa chýb na ceste k úspechu

Každý z nás robí množstvo chýb. Snažili sme sa pre vás vybrať päť najčastejších, ktorých sa podnikatelia dopúšťajú na začiatku podnikania.

 • Prvým hendikepom je, ak svoj cieľ chcete dosiahnuť príliš rýchlo. Pravdepodobne ste si nedopriali dostatok času, aby ste mohli popremýšľať o svojich úmysloch. Urobte to, kým nie je neskoro. Reálny časový plán je veľmi dôležitý, aby ste sa nedostali pod tlak. Opätovné preverenie vašich úmyslov vás ušetrí prípadného sklamania. Presne si napíšte, čo chcete a aké možnosti máte na to, aby ste to dosiahli. Porozprávajte sa s niekým o vašich cieľoch.
 • Druhou nevýhodou je, ak ste si stanovili niekoľko cieľov súčasne. Mať niekoľko cieľov v rôznych oblastiach je obdivuhodné. Veď mnoho ľudí pred sebou nemá nijaké ciele. Avšak ak si toho na plecia naložíte priveľa, nevyhnutne sa dostanete do kolízie. Prehnaná aktivita nevedie k úspechu, skôr naopak – celkom určite vás prepadne pocit frustrácie. Napíšte si všetky svoje ciele a stanovte si priority.
 • Treťou chybou je, ak si vopred poviete, že to nedokážete. Radšej nebudete robiť nič, veď by ste mohli urobiť chybu alebo sklamať. Máte strach začať niečo nové. Skúste si aspoň raz veriť a urobíte viac, ako ste si mysleli. Napíšte si na lístok, čo dobré ste už urobili, o čo sa zaujímate a čo by ste sa chceli naučiť. Ak si ešte vždy myslíte, že to nedokážete, aspoň sa o to pokúste.
 • Štvrtou nesprávnou taktikou je, ak pred cieľmi uprednostňujete rodinu. Aj vy si vopred poviete, že vaša rodina bude určite proti tomu, aby ste začali podnikať, pretože potom s ňou budete tráviť menej času? Je možno jednoduchšie, ak za seba necháte rozhodnúť iných, aspoň nemusíte niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Alebo máte strach z nových požiadaviek a rozhodnutie vašej rodiny vám prišlo celkom vhod? Čo vlastne chcete? Porozprávajte sa o svojich želaniach a obavách s rodinou. Skúste nájsť možnosti, ako to málo času, čo budete mať s rodinou k dispozícii, strávite intenzívnejšie.
 • Piatou brzdou úspechu sú nedostatočné odborné vedomosti. Vaša hlava je plná úžasných nápadov, avšak všetkých sa musíte vzdať, pretože vaša odborná kvalifikácia na ne jednoducho nestačí. Skôr ako sa vzdáte ďalšej myšlienky, poobzerajte sa po iných možnostiach. Napíšte si všetky nové nápady. Akú kvalifikáciu potrebujete na ich uskutočnenie? Môžete si doplniť chýbajúce vedomosti? Poznáte človeka, ktorý môže k naplneniu vašich nápadov prispieť svojimi vedomosťami? Ak nikoho takého nepoznáte, porozmýšľajte, kde by ste ho mohli nájsť. Porozprávajte sa o svojich nápadoch s priateľmi a so známymi. Ak v tomto úsilí nepoľavíte, určite narazíte na človeka, vďaka ktorému sa pohnete ďalej.
Článok pokračuje pod reklamou

4. Myslite na dlhodobé aj krátkodé ciele

Bez dlhodobej stratégie sa firmy vystavujú riziku, že dnešné rozhodnutia budú mať negatívne následky v budúcnosti a nepriaznivo ovplyvnia ich budúce výsledky. Na druhej strane prax ukazuje, že podnikatelia sú pod tlakom každodenných úloh. Musia riešiť operatívne problémy, ktoré neustále vznikajú. Aj preto sa v dnešnom uponáhľanom svete dlhodobé - strategické plánovanie u malých podnikateľov často podceňuje a je až na druhom mieste.

Ten kto sa pustil do budovania nového podnikania potrebuje dva prístupy "okamih, premyslím si či to môžem urobiť" a "urobím to teraz". Je dôležité vedieť nájsť riešenie problému a okamžite ho začať realizovať. Ťažko budete budovať firmu bez toho, aby myslel na budúcnosť.

Podnikateľ musí vedieť reagovať, kombinovať najlepšie možnosti, čas od času kontrolovať či sa neženie za krátkodobými cieľmi na úkor dlhodobých. Treba rozmýšľať nielen prístupom "môžem to urobiť" ale aj cez prístup "okamih, musím si to premyslieť".

5. Vždy je potrebné vedieť rozhodnúť

Mnoho podnikateľov hovorí, že jeden je na podnikanie málo, no dvaja sú už priveľa. Ak sa napriek tomu rozhodnete mať vo firme spoločníkov je dôležité stanoviť pomer podielov. Mnoho názorov investorov hovorí, že každá firma by mala mať jasne identifikovaného lídra a preto preferujú iné rozdelenie ako 50/50. Sú za to, aby jeden spoločník mal rozhodujúce právomoci, aj keby pomer mal byť iba 51/49. V takomto prípade je jasné, čí hlas je rozhodujúci v prípade, že bude treba vyberať z viacerých alternatív, na ktorých nebude existovať zhoda.

Na druhej strane sú aj úspešní podnikatelia, ktorí dokazujú, že "spravodlivé" rozdelenie 50/50 môže vynikajúco fungovať. Zvýhodňovanie jedného spoločníka vraj znižuje schopnosť argumentácie (váhu argumentov) toho druhého. V prípade rozdelenia 50/50 by však firma mala mať určeného niekoho, komu veríte a kto si vám trúfne do očí povedať, že to o čo sa snažíte je nezmysel. Takouto osobou môže byť účtovník - ktokoľvek, kto bude robiť "rozhodcu" alebo "radcu" v prípade odlišných názorov.

6. Plánujte svoj čas

Podnikateľ musí vedieť efektívne plánovať v rôznom časovom horizonte, nájsť svojich zlodejov času a obmedziť príčiny stresu, musí vedieť povedať NIE, a delegovať časovo náročné a neproduktívne úlohy. Manažment času nie je nič menej a nič viac ako systematické a disciplinované plánovanie času. Jeho hlavným cieľom je získať dostatok času na dôležité veci v pracovnom i súkromnom živote. Napriek tomu, že deň má a bude mať „len“ 24 hodín, premysleným riadením času možno týždenne (v extrémnych prípadoch dokonca aj denne) získať niekoľko hodín navyše.

Prinášame vám tucet zlatých pravidiel manažmentu času:

 1. Využívajte čas zásadne na veci, ktoré sa vám osobne javia ako najdôležitejšie.
 2. Rozdeľte si čas podľa plánu, avšak tak, aby ste mohli zohľadniť aj nepredvídateľné úlohy a povinnosti.
 3. Nenechajte sa naháňať časom. Nepokúšajte sa z jedného časového rozpätia vyťažiť viac ako je možné a nevyhnutné.
 4. Ak máte na nejakú úlohu pomerne veľa času, vyriešte ju napriek tomu čo najrýchlejšie, pochopiteľne, pri dodržaní potrebnej kvality.
 5. Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí kradnú váš čas alebo ktorí chcú na vaše náklady získať čas a peniaze.
 6. Skúste do maximálne možnej miery zjednodušiť menšie dôležité rokovania, aby ste získali nejaký čas k dobru.
 7. Robte si v určitých časových odstupoch odpočet vášho časového nasadenia.
 8. Využívajte aj malé a najmenšie časové jednotky.
 9. Neodkladajte jednotlivé činnosti. Ťažkostiam predchádzajte tým, že nepríjemné veci vybavíte najskôr.
 10. Nikto nemôže byť dôkladnejší ako dôkladný. Ľudia, ktorí tvrdia, že všetko robia mimoriadne dôkladne, tým veľmi často ospravedlňujú svoju pomalosť.
 11. Nikdy nehovorte, že v danom momente sa vám neoplatí s nejakou činnosťou začať. Oplatí sa to vždy, pretože je rozumné využívať aj najmenšie časové jednotky.
 12. Tvorivé prestávky sú bezpodmienečne nevyhnutné, nesústavné ničnerobenie treba klásť na úroveň ukradnutého času.

Ďalšie informácie k téme začatia podnikania nájdete vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní (videoprezentácie)

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky