Povinnosť nosiť respirátor: kto má kontrolovať vstupujúcich do obchodu či MHD?

Odpovede na praktické otázky v súvislosti s kontrolou dodržiavania povinného nosenia respirátora aspoň triedy FFP2 v interiéroch verejných budov a dopravných prostriedkov.

Od 8. marca platí povinnosť nosiť respirátor triedy FFP2 v obchodoch a MHD, od pondelka, 15. marca 2021, aj vo všetkých verejných budovách. V tejto súvislosti sa vynorilo niekoľko praktických otázok, ktoré sa okrem iného týkajú aj kontroly dodržiavania daného opatrenia. Zisťovali sme preto:

  • kto je povinný kontrolovať, či majú vstupujúci do budovy či dopravného prostriedku potrebný respirátor,
  • čo si má poverená osoba na vstupujúcich všímať,
  • akú má kompetenciu, ak zistí porušenie,
  • čo hrozí prevádzkovateľom, ktorým bude zistené porušenie opatrenia.

Aké respirátory sú v prevádzkach povolené?

Vyhláška č. 111 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá bola zverejnená vo Vestníku vlády SR stanovila, že povinnosťou ľudí, ktorí vstupujú do prevádzok, interiérov verejných budov a prostriedkov verejnej dopravy, je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu), naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. O tejto povinnosti aj výnimkách, ktorých sa pravidlo netýka, sme informovali v článku Respirátory FFP2/KN95 budú povinné.

Mnohí ľudia sa preto začali pýtať, či medzi povolené respirátory patria aj tie s označením KN95 či N95, prípadne respirátory, ktoré síce boli špeciálne vyvinuté proti COVID-19, no sú certifikované podľa odporúčania RFU 02.075_2. Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR informovala, že medzi tvárové polomasky, ktoré je možné použiť pri vstupe do priestorov obchodu, možno zaradiť aj overené respirátory s označením KN95 a N95. „Aby ste sa vyhli falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej technickej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie (číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor),“ odporúča hovorkyňa.

Čo sa ale týka respirátorov vyrobených výlučne proti šíreniu koronavírusu, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uvádza, že respirátory, ktoré majú označenie „RFU 02.075“ a „Covid-19“, prešli posúdením notifikovanej osoby, čo znamená predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory podľa nariadenia (EÚ) 2016/425. Zároveň však upozorňujú, že nakoľko posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149:2001+A1, ale len čiastočne, je pri uvedení respirátorov na trh potrebné udeliť tzv. výnimku. Vo vyhláške, ktorá stanovuje povinnosť nosiť respirátory vo verejných interiéroch, sa však neuvádza, že by boli pri vstupe napr. do obchodu vhodné aj ochranné pomôcky, ktoré majú označenie RFU 02.075, hoci aj s udelenou výnimkou.

Aktualizácia k 19.3.2021: ÚVZ SR informoval o zmene vo vyhláške k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 22. marca 2021. Tá spresňuje definíciu respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. Okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek, no zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo tzv. výnimku. Medzi takéto respirátory patria aj respirátory s označením „RFU 02.075“.

ÚVZ informovalo, že potrebné informácie a doposiaľ vydané rozhodnutia o udelení výnimky je možné nájsť na webovom sídle ÚNMS SR v časti Výnimky podľa zákona č. 58/2018 Z. z. 

Kto kontroluje nosenie respirátorov v prevádzkach?

Vyhláška stanovuje povinnosť prevádzkovateľom umožniť vstup do ich prevádzok len s respirátorom, zároveň určuje aj povinnosť ľuďom, ktorí vchádzajú do priestorov napríklad obchodu, mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Avšak Daša Račková z ÚVZ SR upozorňuje, že vyhláška nestanovuje, kto konkrétne má byť poverený kontrolou dodržiavania opatrenia, zabezpečuje si to každý prevádzkovateľ sám. V praxi to znamená, že majiteľ prevádzky si sám musí stanoviť, kto bude kontrolovať, či majú vstupujúci potrebný respirátor.

Prečítajte si tiež

Osoba poverená kontrolou má oprávnenie ľudí, ktorí nemajú prekryté horné dýchacie cesty predpísaným spôsobom, nevpustiť do prevádzky. „Ak by si túto povinnosť prevádzka nesplnila, vystavuje sa riziku sankcie za nedodržanie vyhlášky,“ uvádza Daša Račková. Za dodržanie opatrení na pracovisku je totiž zodpovedný zamestnávateľ. „Ak osoba nemá respirátor, blokovú pokutu im na mieste môže udeliť aj polícia,“ informuje hovorkyňa ÚVZ SR. Zároveň dodáva, že pracoviská kontroluje Inšpektorát práce, sankcie za nedodržanie opatrení v prevádzkach udeľujú regionálne úrady, pričom zohľadňujú závažnosť porušenia, dĺžku trvania a vzniknuté dôsledky.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako môže poverená osoba zistiť, či má zákazník vhodný respirátor?

Keďže kvalitný respirátor spĺňajúci potrebné normy by mal obsahovať označenie „CE“, za ktorým nasleduje štvorčíslie notifikovanej osoby, Daša Račková odporúča, aby si osoby poverené kontrolou vstupujúcich, všímali práve toto označenie. Vstupujúcim bez prekrytých horných dýchacích ciest alebo len s rúškom, šatkou či šálom, je potrebné vstup neumožniť. Aké náležitosti by ešte mali respirátory spĺňať, približujeme v článku FFP2, KN95, N95: Ako rozoznať kvalitný respirátor?.

Aktualizácia k 19.3.2021: Keďže respirátory s udelenou výnimkou, napríklad s označením RFU 075.02", nemajú na sebe všetky požadované informácie, ktoré majú byť na respirátore uvedené a nebolo k nim vydané EÚ vyhlásenie o zhode, ÚVZ SR informovalo, že k nim musí byť priložené rozhodnutie ÚNMS SR alebo sa musí informácia o rozhodnutí ÚNMS SR vyskytovať na obale alebo na štítku.

Koho sa týka povinnosť kontrolovať nosenie respirátorov v dopravných prostriedkoch?

Povinnosť nosiť respirátor triedy FFP2 a FFP3 platí aj v prostriedkoch verejnej dopravy. Keďže zvyčajne v električkách, autobusoch či vlakoch nie sú „SBS-ky“ ani vrátnici, naskytá sa otázka, kto má kontrolovať, či cestujúci majú vhodné rúško. Revízor, či snáď vodič? Ako situáciu riešiť napríklad v električke priblížila Ľubica Melcerová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava: „Cestujúci môžu upozorniť vodiča na cestujúceho, ktorý nedodržiava opatrenia. Vodič následne vyzve dotyčného cestujúceho, aby si nasadil respirátor alebo aby vystúpil z vozidla. Ak neposlúchne, vodič kontaktuje dopravný dispečing DPB, s ktorým sa vie okamžite spojiť cez rádiostanicu. Ten ihneď určí polohu vozidla a pošle na miesto dispečerskú hliadku so službou SBS a taktiež zabezpečí na miesto príchod polície.“

Prečítajte si tiež

Opatrenie nosiť respirátor je v prípade dopravných prostriedkov v platnosti už takmer dva týždne. Ľubica Melcerová uvádza, že väčšina cestujúcich nariadenia dodržiava. „Zaznamenali sme aj prípady, kedy cestujúci nemali nasadený respirátor, no väčšina sa zaobišla bez zdržania premávky a príchodu polície, keďže cestujúci poslúchli a nasadili si ho alebo opustili vozidlo.“

Predĺženie nulovej DPH na respirátory

Nakoľko platí spomínaná povinnosť vymeniť rúška za respirátory minimálne vo verejných budovách a dopravných prostriedkoch, vláda 17. marca 2021 schválila novelu zákona, ktorou sa predlžuje doba uplatňovania nulovej sadzby DPH na osobné ochranné prostriedky - filtračné tvárové polmasky kategórie FFP2 a FFP3, a to do 30. júna 2021. Ako vykázať predaj respirátorov s nulovou DPH v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze DPH a ďalšie podrobnosti k tejto téme približujeme v článku Respirátory FFP2 a FFP3 s nulovou DPH do konca júna.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Ochranné pracovné prostriedky od novembra 2021

Od 20.11.2021 sa zmenil zoznam osobných ochranných prostriedkov. Čo musia zamestnávatelia zamestnancom po novom zabezpečiť na ochranu?

Certifikovaný respirátor FFP2: ako sa posudzuje jeho kvalita a čo musí spĺňať?

Respirátory musia prejsť certifikáciou, ktorá overí ich kvalitu a účinnosť. Ako proces certifikácie prebieha, na čo sa má výrobca pripraviť a čo si všíma kontrola? Praktické informácie pre výrobcov, predajcov aj spotrebiteľov.

Respirátor FFP2: ako dlho vydrží a ako ho čistiť?

Povinné nosenie respirátorov FFP2 prináša viacero praktických otázok. Ako postupovať pri jeho výbere, manipulácii, údržbe či opätovnom použití?

Respirátory FFP2/KN95 budú povinné

Vláda sprísnila opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Od kedy je potrebné nosiť respirátor vo verejných budovách a koho sa povinnosť nebude týkať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky