Minimálna mzda v krajinách Európskej únie v roku 2020

Aká je výška minimálnych mesačných miezd v 27 krajinách Európskej únie?

Všetky krajiny EÚ majú v istom slova zmysle ustanovenú minimálnu mzdu, avšak uplatňujú sa dva spôsoby zabezpečenia minimálnych mzdových nárokov zamestnancov:

  1. V 21 krajinách EÚ je minimálna mzda ustanovená zákonným spôsobom.
  2. V 6 krajinách EÚ je minimálna mzda zakotvená v kolektívnych zmluvách, čo znamená, že pre rôzne profesie a u rôznych zamestnávateľom môže byť minimálna mzda odlišná. Pri týchto krajinách v nižšie uvedenej tabuľke uvádzame označenie „X“.

Na výšku minimálnej mzdy uvedenej v tabuľke nižšie má vplyv nielen zákonom stanovená minimálna hranica, ale v prípade krajín, ktoré nie sú súčasťou Eurozóny aj prípadná zmena kurzu národnej meny voči euru, keďže všetky sumy sú prepočítané na eurá.

Minimálna mzda v krajinách EÚ v roku 2020

Krajina Minimálna mesačná mzda v eurách
Belgicko 1 625,72
Bulharsko 311,89
Cyprus X
Česko 546
Dánsko X
Estónsko 584
Fínsko X
Francúzsko 1 539,42
Grécko 758,33
Holandsko 1 680,00
Chorvátsko 536,6
Írsko 1 706,90
Litva 607
Lotyšsko 430
Luxembursko 2 141,99
Maďarsko 451,51
Malta 777,1
Nemecko 1 584,00
Poľsko 583,48
Portugalsko 740,83
Rakúsko X
Rumunsko 460,77
Slovensko 580
Slovinsko 940,58
Španielsko 1 108,33
Švédsko X
Taliansko X

Zdroj: Eurostat (štatistický úrad Európskej únie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda na Slovensku (1991 – 2021) - výška a právna úprava

Vývoj výšky minimálnej mzdy platnú na Slovensku (v Československu) počas posledných 31 rokov, teda od jej samotného zavedenia na našom území až po jej poslednú známu sumu.

Minimálna mzda v praxi - otázky a odpovede

Kedy je potrebný doplatok do minimálnej mzdy a ako sa vypočíta? Týka sa minimálna mzda aj dohodárov? Koho sa týkajú stupne minimálnej mzdy? A ďalšie otázky z praxe.

Európska minimálna mzda - čo navrhuje smernica EÚ?

Európska komisia nedávno predložila návrh smernice, ktorej predmetom má byť európska minimálna mzda. Akú minimálnu mzdu navrhuje Európska komisia a kedy začne platiť?

Minimálna mzda v roku 2021 - tabuľka

Prehľad mesačnej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy a čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 v tabuľkách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky