Minimálna mzda v krajinách Európskej únie v roku 2020

Aká je výška minimálnych mesačných miezd v 27 krajinách Európskej únie?

Všetky krajiny EÚ majú v istom slova zmysle ustanovenú minimálnu mzdu, avšak uplatňujú sa dva spôsoby zabezpečenia minimálnych mzdových nárokov zamestnancov:

  1. V 21 krajinách EÚ je minimálna mzda ustanovená zákonným spôsobom.
  2. V 6 krajinách EÚ je minimálna mzda zakotvená v kolektívnych zmluvách, čo znamená, že pre rôzne profesie a u rôznych zamestnávateľom môže byť minimálna mzda odlišná. Pri týchto krajinách v nižšie uvedenej tabuľke uvádzame označenie „X“.

Na výšku minimálnej mzdy uvedenej v tabuľke nižšie má vplyv nielen zákonom stanovená minimálna hranica, ale v prípade krajín, ktoré nie sú súčasťou Eurozóny aj prípadná zmena kurzu národnej meny voči euru, keďže všetky sumy sú prepočítané na eurá.

Minimálna mzda v krajinách EÚ v roku 2020

Krajina Minimálna mesačná mzda v eurách
Belgicko 1 625,72
Bulharsko 311,89
Cyprus X
Česko 546
Dánsko X
Estónsko 584
Fínsko X
Francúzsko 1 539,42
Grécko 758,33
Holandsko 1 680,00
Chorvátsko 536,6
Írsko 1 706,90
Litva 607
Lotyšsko 430
Luxembursko 2 141,99
Maďarsko 451,51
Malta 777,1
Nemecko 1 584,00
Poľsko 583,48
Portugalsko 740,83
Rakúsko X
Rumunsko 460,77
Slovensko 580
Slovinsko 940,58
Španielsko 1 108,33
Švédsko X
Taliansko X

Zdroj: Eurostat (štatistický úrad Európskej únie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Európska minimálna mzda - čo navrhuje smernica EÚ?

Európska komisia nedávno predložila návrh smernice, ktorej predmetom má byť európska minimálna mzda. Akú minimálnu mzdu navrhuje Európska komisia a kedy začne platiť?

Minimálna mzda v roku 2021 - tabuľka

Prehľad mesačnej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy a čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 v tabuľkách.

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody)

Ako sa zvýšia dane a odvody v roku 2021 pri minimálnej mzde 623 eur? Akú čistú mzdu zamestnanci dostanú a ako sa zmenia náklady zamestnávateľa v roku 2021?

Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Novelou Zákonníka práce sa v roku 2021 zmení výpočet minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce. Ako sa od 2021 vypočíta minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky