Umelá inteligencia pre život bez bariér: grantový program ponúka príležitosť aj slovenským startupom

Grant od spoločnosti Microsoft ponúka príležitosť aj pre slovenské startupy. O čo ide a čo môžete získať?

Grantový program AI for Accessibillity (AI pre život bez bariér) je zameraný na ľudí so zdravotným znevýhodnením, pričom im chce pomôcť využiť potenciál umelej inteligencie na zlepšenie života. Cieľom programu je poskytnúť prístup k pokročilým cloudovým výpočtovým prostriedkom Microsoft Azure vybraným žiadateľom, ktorí pracujú na posilnení postavenia ľudí so zdravotným postihnutím. Granty sú určené na projekty, ktoré stavajú na pokroku v službe Microsoft Cognitive Services a strojovom učení, pričom sa zameriavajú na vytvorenie prístupných a inteligentných riešení umelej inteligencie v niektorej z troch oblastí:

  • zamestnanie – zvýšenie zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom inteligentných technológií,
  • každodenný život – zvýšenie prístupu k technológiám pre ľudí so zdravotným postihnutím a zároveň zníženie nákladov na takú technológiu,
  • komunikácia a pripojenie – zlepšenie rýchlosti, presnosti a pohodlia komunikácie prostredníctvom AI pre postihnutých ľudí.

Spoločnosť hľadá jednotlivcov alebo tímy, ktoré sa zaujímajú o posilnenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, ich lepšiu adaptáciu v bežnom živote a ktoré sa v takejto komunite aj pohybujú. Chce investovať do inovatívnych myšlienok, ktoré sú vyvinuté v spolupráci so zdravotne postihnutými alebo nimi priamo vytvorené.

Čo môžu startupy získať v grantovom programe AI for Accessibillity?

Uchádzači môžu v rámci grantu dostať kredity v programe Azure v hodnote 10 000, 15 000 alebo 20 000 dolárov, podľa rozsahu a potrieb projektu. Granty taktiež pokrývajú náklady spojené so zhromažďovaním alebo označovaním údajov, vývojom modelov a podobne.

Prečítajte si tiež

Aplikácie sú hodnotené na základe ich vedeckých predností, inovatívneho použitia umelej inteligencie a potenciálu. Súčasťou grantu je aj podpora od vývojárov programu Azure, príležitosť na spoluprácu a možnosť prezentovať svoju prácu.

Ako a dokedy je možné zapojiť sa?

Do grantového programu sa môže zapojiť ktokoľvek, kto spĺňa dané podmienky. Vhodnou príležitosťou tak môže byť pre startupy a vývojárov z celého sveta. Návrhy projektov je potrebné odoslať prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na https://ai4prod.microsoftcrmportals.com. Projekty by mali opisovať riešenú výzvu, navrhované technické riešenie a potenciálny dopad na ZŤP osoby. Uzávierka pre žiadosti je 16. decembra 2020 o 8:59 ráno.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovačné poukazy pre podnikateľov: môžu získať do 10 000 eur

Firmy môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovovať produkty či služby pomocou inovačných poukážok. Aké sú podmienky na ich získanie, ako postupovať a akým spôsobom ich využiť?

Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky