Umelá inteligencia pre život bez bariér: grantový program ponúka príležitosť aj slovenským startupom

Grant od spoločnosti Microsoft ponúka príležitosť aj pre slovenské startupy. O čo ide a čo môžete získať?

Grantový program AI for Accessibillity (AI pre život bez bariér) je zameraný na ľudí so zdravotným znevýhodnením, pričom im chce pomôcť využiť potenciál umelej inteligencie na zlepšenie života. Cieľom programu je poskytnúť prístup k pokročilým cloudovým výpočtovým prostriedkom Microsoft Azure vybraným žiadateľom, ktorí pracujú na posilnení postavenia ľudí so zdravotným postihnutím. Granty sú určené na projekty, ktoré stavajú na pokroku v službe Microsoft Cognitive Services a strojovom učení, pričom sa zameriavajú na vytvorenie prístupných a inteligentných riešení umelej inteligencie v niektorej z troch oblastí:

  • zamestnanie – zvýšenie zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom inteligentných technológií,
  • každodenný život – zvýšenie prístupu k technológiám pre ľudí so zdravotným postihnutím a zároveň zníženie nákladov na takú technológiu,
  • komunikácia a pripojenie – zlepšenie rýchlosti, presnosti a pohodlia komunikácie prostredníctvom AI pre postihnutých ľudí.

Spoločnosť hľadá jednotlivcov alebo tímy, ktoré sa zaujímajú o posilnenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, ich lepšiu adaptáciu v bežnom živote a ktoré sa v takejto komunite aj pohybujú. Chce investovať do inovatívnych myšlienok, ktoré sú vyvinuté v spolupráci so zdravotne postihnutými alebo nimi priamo vytvorené.

Čo môžu startupy získať v grantovom programe AI for Accessibillity?

Uchádzači môžu v rámci grantu dostať kredity v programe Azure v hodnote 10 000, 15 000 alebo 20 000 dolárov, podľa rozsahu a potrieb projektu. Granty taktiež pokrývajú náklady spojené so zhromažďovaním alebo označovaním údajov, vývojom modelov a pod. Aplikácie sú hodnotené na základe ich vedeckých predností, inovatívneho použitia umelej inteligencie a potenciálu. Súčasťou grantu je aj podpora od vývojárov programu Azure, príležitosť na spoluprácu a možnosť prezentovať svoju prácu.

Ako a dokedy je možné zapojiť sa?

Do grantového programu sa môže zapojiť ktokoľvek, kto spĺňa dané podmienky. Vhodnou príležitosťou tak môže byť pre startupy a vývojárov z celého sveta. Návrhy projektov je potrebné odoslať prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na https://ai4prod.microsoftcrmportals.com. Projekty by mali opisovať riešenú výzvu, navrhované technické riešenie a potenciálny dopad na ZŤP osoby. Uzávierka pre žiadosti je 16. decembra 2020 o 8:59 ráno.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov: príležitosť vzdelávania aj získania partnerov

Začínajúce startupy a inovatívne projekty majú možnosť získať podporu, kontakty či investorov. Blíži sa 12. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad?“

Ako na internetový obchod? Nové spôsoby predaja produktov a služieb

Druhá lekcia bezplatného vzdelávacieho programu spoločnosti Google nesie názov „Predávajte online“. Odborníci radia, ako si nastaviť ciele a stratégiu online kampane, ako využiť reklamu v Nákupoch Google a vysvetľujú prínos nástroja Smart Bidding.

Finančná podpora sociálnych podnikov – formy a možnosti

Aké možnosti dotácií a inej finančnej podpory majú sociálne podniky? Ktoré podniky a za akých podmienok majú na podporu nárok?

Finančná podpora sociálnych podnikov do 720 000 eur. Aké sú podmienky?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tie môžu získať podporu vo výške 720 000 eur. Do kedy je o finančnú pomoc žiadať a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky