Ukážte svoj start-up svetu! SBA vám uhradí náklady

Plánujete sa zúčastniť technologického eventu? Potrebujete nadviazať kontakty pre ďalšiu expanziu? Náklady už nemusíte znášať sami, väčšinu z nich vám totiž vie preplatiť SBA z programu Startup Sharks.

V rámci programu Startup Sharks si môžete vybrať domáce alebo medzinárodné podujatie zamerané na inovácie, technológie a start-upy. Na podujatí sa môžete zúčastniť ako návštevník (Slovak Business Agency uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (uhrádzajú sa výdavky spojené s prezentáciou). Po predložení potrebných dokladov môžete získať aj úhradu cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, alebo nákladov na stánok. Tieto náklady za vás priamo organizátorom, či leteckým spoločnostiam uhradí SBA. Nemusíte si tak lámať hlavu, kde zoberiete naraz potrebný kapitál na vašu účasť na vybranom podujatí.

Podpora je pre všetky formy start-upov

Výbornou správou je, že túto ponuku od SBA môžu využiť nielen firmy, ale ja fyzické osoby – nepodnikatelia. Musia však mať startupový projekt. Za fyzickú osobu sa považuje ten občan SR, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Výzva je určená aj pre malého a stredného podnikateľa zo Slovenska, pričom v čase podania žiadosti nemôže byť firma staršia ako päť rokov.

Ak máte vybrané podujatie, neváhajte vyplniť prihlášku pre seba ako aj ostatných kolegov z firmy. Vycestovať môžu až traja zástupcovia firmy. Nezabudnite žiadosť podať včas. Tú je možné podať minimálne šesť týždňov pred začiatkom podujatia.

Na to, aby ste sa mohli do projektu zapojiť, je potrebné vypísať žiadosť a prihlášku doplnenú o povinné prílohy. Byrokracia je v porovnaní s inými podporami (najmä z európskych zdrojov) pomerne znesiteľná a pripraviť všetky potrebné podklady netrvá dlho.

Aké dokumenty sú potrebné k žiadosti o podporu účasti na podujatí pre startupy

 • žiadosť,
 • prihláška,
 • CV zástupcov žiadateľa,
 • CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa,
 • pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa,
 • prezentácia projektu/startupu/nápadu,
 • krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku,
 • údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,
 • vyhlásenie za účelom kontroly,
 • vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),
 • vyhlásenie MSP,
 • prehľad o prijatej pomoci.

Príklady ako funguje podpora v rámci programu Starup Sharks

Ak ste fyzická osoba, ktorá ma startupový projekt a chceli by ste sa zúčastniť napríklad podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční 4. – 7. 11. 2019 v Lisabone, SBA vám uhradí náklady spojené so vstupom na dané podujatie resp. stánok. Súčasťou preplatenia je aj ubytovanie v 3* hoteli od 3. – 8. 11. 2019. Čiže noc pred podujatí ako aj noc po podujatí. Prepláca sa aj spiatočná letenka.

Ak ste majiteľ firmy a mali by ste záujem sa zúčastniť toho istého podujatia bude to fungovať podobne. SBA vám v prípade schválenia žiadosti uhradí spiatočnú letenku, ubytovanie. Na podujatie môžete zobrať maximálne troch zástupcov vašej spoločnosti, ktorí musia byť buď majitelia alebo musia mať z firmou preukázateľný pracovno-právny vzťah, či pracovať vo firme na dohodu. SBA za firmu uhrádza aj vstup na dané podujatie alebo náklady na stánok. Opäť maximálne pre troch zástupcov.

Ktoré náklady na účasť na zahraničnom podujatí SBA startupov neprepláca

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím.

Bližšie informácie a vzor žiadosti pre podnikateľov nájdete na tejto stránke.

Bližie informácie a vzor žiadosti pre fyzické osoby - nepodnikateľov nájdete na tejto stránke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia od roku 2020 a neskôr

Vláda schválila 114 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Znížiť by sa mala najmä byrokracia a zredukujú sa povinnosti podnikateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky