Zálohovanie PET fliaš: Ako sú pripravené obchody?

Zálohovanie PET fliaš: Ako sú pripravené obchody?
Zdroj: Pixabay.com
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2022 by sa na Slovensku mali zálohovať jednorazové nápojové obaly. Zálohy sú navrhnuté vo výške 12 centov pri PET fľašiach a 10 centov v prípade plechoviek.

Na Slovensku sa za rok dostane do obehu miliarda PET fliaš. Z toho 400 miliónov končí na skládkach či voľne pohodené v prírode. Podľa analýz ministerstva životného prostredia sa vďaka zálohovaniu bude recyklovať až 95 % všetkých nápojových obalov.

Predkladaný návrh zákona má za cieľ zvýšiť mieru zberu odpadov z týchto obalov a súčasne má dopomôcť k zníženiu tzv. litteringu odpadu, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.

Koho sa to zálohovanie PET fliaš a plechoviek týka?

Plánované zálohovanie sa týka všetkých kategórií predajcov, ktorí spadajú pod označenie distribútor obalov. Ten vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi a jeho predajná plocha je väčšia ako 300 m2. Výnimku tvorí distribútor obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar. Medzi jeho hlavné povinnosti patrí:

  • registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov,
  • odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru,
  • vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa,
  • odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu  na webovom sídle správcu,

Distribútor obalov, ktorí predáva nápoje na predajnej ploche menšej ako 300 m2, môže odoberať odpad a vracať záloh dobrovoľne. Ak sa tak rozhodne, zákon mu ukladá nasledovné povinnosť:

  • zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
  • uvádzať výšku zálohu na cenovke tovaru,
  • viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu.

Návrh zákona o zálohovaní jednorazových nápojových obalov víta Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM), no požaduje viac času. „Podporujeme návrh Ministerstva životného prostredia SR na zavedenie zálohového systému na PET nápojové obaly a plechovky, avšak s poskytnutím dostatočného času na riadne nastavenie systému, ktorý bude životaschopný a udržateľný pre všetky zainteresované strany“, hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.  Preto výrobcovia žiadajú o posunutie účinnosti predloženého návrhu zákona na 1. január 2023 a tiež primeranú úpravu cieľov návratnosti pre zálohované obaly.

Na riziká a cenovú náročnosť spojenú s nastavením systému zálohovania poukazuje aj Pavol Konštiak, viceprezident Zväzu obchodu SR. „Napriek vysokej miere deklarovanej ochoty prijať systém zálohovania obalov na nápoje, spotrebiteľ nie je zatiaľ dostatočne informovaný o tom, čo takýto systém bude vyžadovať a koľko to bude stáť.“

Zväz súčasne predpokladá rast recyklačných poplatkov triedeného zberu. „Otvorenou otázkou je stále aj vplyv zálohovania PET fliaš a plechoviek na existujúci systém triedeného zberu, ktorý je od roku 2001 budovaný z prostriedkov výrobcov a dovozcov. Zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 mil. eur ročne. To, samozrejme, budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov,” pripomenul Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie Zväzu obchodu SR.

Klub 500 je k navrhovanej zmene pomerne kritický. Uvádza, že kým v EÚ končí na skládkach podľa Eurostatu len 23,2 % odpadu, na Slovensku je to stále cez 60,5 %. Pritom PET fľaše tvoria len štyri až šesť percent všetkých obalov uvedených na trh a miera recyklácie PET fliaš na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí 65 – 75 %. Je to zároveň najlepšie triedený i recyklovaný plast. Podľa Klubu500 navrhované zálohovanie PET fliaš problém nerieši, ale naopak, odďaľuje.

Obchody sa začínajú na zálohovanie pripravovať

Pre obchodné reťazce je zálohovanie nápojových plastov nová otázka, s ktorou sa budú musieť vysporiadať. V súčasnosti ešte nemajú detailnejší obraz o tom, ako sa ich zálohovanie dotkne. „Nakoľko je tento zákon ešte predmetom diskusie v parlamente, aktuálne sa nevieme vyjadriť ku konkrétnym dopadom na našu spoločnosť,“ konštatuje Michaela Lehotská za obchodný reťazec Tesco. Napriek tomu vítajú všetky iniciatívy zamerané na zníženie environmentálnej záťaže, vrátane zálohovania fliaš a plechoviek, a to za predpokladu, že bude zahŕňať všetky zainteresované strany: producentov, obchodníkov, ale aj štát.

Prečítajte si tiež

Podobný postoj má aj METRO. „Téma zálohovania nápojových plastov je pomerne čerstvá a skúsenosti so zálohovaním sú minimálne. Chceli by sme túto oblasť riešiť globálnejšie. Reťazce by mali postupovať spoločne, čo si bude vyžadovať veľa zmien, ktoré sú momentálne v procese.“

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko poukazuje na viaceré nástrahy, ktoré sú so zálohovaním spojené. „Separovaný zber považujeme za veľmi dobrý prostriedok riešenia problematiky jednorazových obalov na nápoje. Zálohovanie PET fliaš je veľmi náročný proces, ktorý by si zo strany obchodníkov vyžadoval celý rad opatrení. Bolo by potrebné zriadiť osobitné priestory s požiadavkami hygienikov, veterinárov s požiadavkami na zamestnanca. Problémom sú priestorové možnosti, mnohé z našich predajní sú v starších budovách bez možnosti dobudovania osobitných priestorov.“

Minulé snahy o zálohovanie PET fliaš nevyšli

Snahy o zálohovanie plastových fliaš boli aj v minulosti. Všetky sa skončili neúspechom, a to najmä z dôvodu neexistujúceho systému zálohovania.

Už v roku 2003 obchodníci argumentovali, že veľký objem týchto obalov im môže narobiť takmer neprekonateľné problémy. Súčasne odhadovali, že obaly sa budú vracať najmä v najbližších malých obchodíkoch, ktoré tak budú na systém zálohovania doplácať. Argumentovali aj tým, že za tovar produkujúci odpady už platia do Recyklačného fondu. Takže by boli zaťažení dvakrát – recyklačnými poplatkami aj zálohovaním odpadu. 

Článok pokračuje pod reklamou

Jednoznačný pohľad na efektivitu zálohovania neexistuje

Prečítajte si tiež

Systém povinného zálohovania PET fliaš, či hliníkových obalov funguje v súčasnosti v desiatich európskych krajinách. Zálohovanie PET fliaš teda nie je v Európe niečím výnimočným. Napriek tomu však nemožno jednoznačne povedať, že ide o najefektívnejší systém, ktorý pomôže zhodnocovaniu týchto druhov odpadu. České Ministerstvo životného prostredia na svojom webe uvádza informáciu, že zálohovanie PET fliaš v krajinách, ktoré ho používajú, vznikalo v dobe, kedy neexistovali iné systémy ich zberu. Jediným príkladom, kedy bol systém zavedený už v dobe funkčného systému kontajnerového zberu odpadov z obalov, je Nemecko.

Krajiny, ktoré majú zavedený zálohový systém PET fliaš a/alebo plechoviek

Krajina Rok zavedenia zálohovania
Island 1990
Švédsko 1990
Fínsko 1996
Nórsko 1999
Dánsko 2002
Nemecko 2003
Estónsko 2005
Holandsko 2005
Chorvátsko 2006
Litva 2016

Zdroj: https://www.zalohujme.cz/

Krajiny, ktoré uvažujú o zavedení zálohového systému PET fliaš a/alebo plechoviek

Krajina Rok zavedenia zálohovania
Lotyšsko 2020
Bielorusko 2020
Malta 2020
Slovensko 2022
Portugalsko 2022
Rumunsko 2022
Turecko 2023
Veľká Británia 2025
Španielsko 2025
Francúzsko 2025
Cyprus 2025
Srbsko 2025

Zdroj: https://www.zalohujme.cz/

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky