15. kolo súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“: čo ponúka?

Kto a dokedy sa môže prihlásiť a čo nádejným podnikateľom s inovatívnymi projektami ponúka Startup Centrum TUKE v ďalšom kole súťaže pre startupy?

Nádejní podnikatelia s inovatívnymi nápadmi majú šancu získať podporu – ponúka ju Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Kto sa môže prihlásiť do súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, aké sú podmienky a termíny?

Ako sa prihlásiť do súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

Už 15. kolo súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení je spustené. Startupy sa môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára, ktorý možno nájsť na stránke startupcentrum.tuke.sk. Nutné je uviesť:

 • názov startupu a prípadnú skratku,
 • problém, na ktorého riešenie sa startup zameriava,
 • popis riešenia – produktu alebo služby,
 • popis inovatívnosti myšlienky,
 • vývojové štádium produktu,
 • na aký trh sa startup zameriava,
 • aká je cieľová skupina,
 • popis konkurencie,
 • financovanie projektu,
 • predpokladané náklady,
 • popis tímu,
 • úspechy projektu,
 • výber formy podpory,
 • údaje kontaktnej osoby.

Posúdenie projektových zámerov má „pod palcom“ odborná komisia. Tá vyberie tímy, ktoré budú pozvané na prezentáciu. O mieste a konaní budú tímy informované do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania. To trvá do 24.6.2022, pričom termín súťaže je 29.6.2022.

Čo môžu startupy získať?

Startupy, ktoré sa do súťaže prihlásia, budú vybrané komisiou a svoj nápad pred porotou obhája, môžu získať:

 • priestory v Startup Centre TUKE zdarma,
 • možnosť využitia potrebnej kapacity odborných pracovísk, laboratórií či ďalších zariadení TUKE,
 • pomoc s tvorbou podnikateľského plánu, získavaním partnerov, vyhľadávaním potenciálnych investorov a iné benefity,
 • expertnú a mentorskú podporu.

Komisia taktiež môže vybrať startup, ktorý umiestni priamo do Inkubátora TUKE.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Do súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ sa môže zapojiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. O podporu môžu zabojovať projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe, teda v štádiu nápadu, a to z ktorejkoľvek časti Slovenska. Zapojiť sa však môžu aj zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosť na Slovensku. Môže ísť o tak o jednotlivcov, ako aj o tímy. Nezáleží dokonca ani na veku – prihlásiť sa môžu aj osoby mladšie ako 18 rokov. V takom prípade za nich konajú ich zákonní zástupcovia (napr. pri uzatváraní zmluvy).

Účastníci sú povinní priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešní absolventi pred-inkubačného pobytu v Startup centrum TUKE budú mať možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity v rámci UVP TECHNICOM.

Aké projekty zaujali v minulých kolách?

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ sa koná každých 6 mesiacov. Podporu tak získalo už niekoľko tímov. V 14. kole, ktoré sa konalo na sklonku roku 2021, porotu zaujali napríklad také projekty ako „Kuchyňáčik“, ktorý sa orientuje na problematiku moderného a atraktívneho vzdelávania detí v oblasti osvojenia si správnych stravovacích návykov. Do pred inkubačného pobytu vybrala porota taktiež startup zameraný na vývoj mobilnej podlahy, ktorá umožní produkovať elektrickú energiu podľa toho, kde sa pohybuje viac ľudí. Postup priamo do inkubátora navrhla projektu APONI holograpfics, ktorý sa venuje holografickým riešeniam na mieru a produkcii vlastných zariadení holografických projektorov.

S čím konkrétne inkubátor pomáha, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži v rozhovore pre Podnikajte.sk prezradil aj samotný riaditeľ Univerzitného vedeckého parku, František Jakab - Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slovensko pozná Mladého inovatívneho podnikateľa roka 2023

Vo finále súťaže zaujali samoobslužné sauny, výber vína pomocou umelej inteligencie či poradenstvo pri expanzii firmy. Kto sa stal víťazom a čo finalisti získali?

Brikety z konského trusu Fluf: predsudky strieda úspech

Nápad košických gymnazistov ľudia brali ako vtip. Ide pritom o ekologickú a cenovo dostupnú alternatívu vykurovania. Ako búrajú predsudky a čím si získavajú zákazníkov?

Mladý inovatívny podnikateľ 2022: zaujali inovácie v oblasti technológií, zdravotníctva aj obuvi

Meno Mladého inovatívneho podnikateľa roku 2022 je známe. Čím zaujal víťaz a aké ďalšie nápady sa dostali do finále?

Mladý inovatívny podnikateľ 2022: súťaž o prestížny titul a atraktívne ceny

Už 16. ročník súťaže Mladý inovatívny podnikateľ je „za rohom“. Kto a dokedy sa môže prihlásiť, ako na to a čo môžu finalisti získať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky