Z protikrízových zdrojov stimulovala NARMSP vznik nových podnikov

Služby štátneho podporného programu zameraného na poradenstvo a vzdelávanie využilo 6 412 záujemcov o podnikanie počas roku 2009 a v prvých dvoch mesiacoch tohto roku. Reálne z nich začalo podnikať viac ako 58%. V čase krízy a následného zvyšovania nezamestnanosti tak Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a Ministerstvo hospodárstva SR, ako realizátor a poskytovateľ programu, prispeli k riešeniu niektorých nežiaducich dopadov.

Cieľom programu je umožniť záujemcom o podnikanie získať vedomosti z najdôležitejších oblastí spojených so zakladaním a úspešným fungovaním malého podniku, prípadne samozamestnaním sa. Program sa realizoval ako nepriama štátna podpora potenciálnych podnikateľov, vo forme bezplatných a zľavnených služieb dotovaných zo štátneho rozpočtu, vo výške viac ako 425 000 eur. Priamymi poskytovateľmi pomoci bolo 19 spolupracujúcich regionálnych centier v rôznych okresoch Slovenska (regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské inovačné centrá, centrá prvého kontaktu, technologické a podnikateľské inkubátory). Klientom poskytli 9 839 hodín informačných a poradenských služieb, pomohli vypracovať 1 222 podnikateľských zámerov a zorganizovali 208 školení na tému „Začíname podnikať“, ktorých sa zúčastnilo 4 450 potenciálnych podnikateľov.

Zvýšený počet klientov, objem poskytnutých služieb, ako aj rozšírenie siete poskytovateľov sú výsledkom toho, že v rámci schváleného balíka protikrízových opatrení vyčlenila vláda SR zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky

Kvalitu a efektivitu služieb programu overila NARMSP prostredníctvom telefonického monitoringu spokojnosti klientov. Na základe odpovedí takmer 80% z nich, s účasťou v programe bolo veľmi spokojných takmer 58% klientov, spokojných viac ako 39%, zatiaľ čo nespokojní boli len 2% účastníkov. V čase prieskumu reálne začalo podnikať viac ako 58%, rozhodnutých podnikať alebo v štádiu príprav na podnikanie bolo takmer 31% klientov, ďalšie 1% sa zamestnalo. Ostatní ešte neboli rozhodnutí, alebo ich podnikateľská kariéra neoslovila.

S cieľom zaistiť udržateľnosť pozitívnych dopadov programu poskytla NARMSP záujemcom o podnikanie i dodatočné služby a účasť na ďalších aktivitách a v nadväzujúcich programoch. Klienti mali možnosť získať štartovací kapitál vo forme mikropôžičky, alebo využiť služby inkubátorov, ktoré poskytujú podnikateľské priestory, infraštruktúru, vybavenie, poradenstvo a pod., či profitovať z ďalších informačných, poradenských a špecifických služieb v oblasti podnikania, výskumu a inovácií.

V tomto roku plánuje NARMSP v programe pokračovať. Súčasne, po trojročnej prestávke, má zámer obnoviť poskytovanie poradensko-vzdelávacích služieb aj pre už existujúcich malých a stredných podnikateľov, vrátane začínajúcich podnikateľov v kritickom období existencie do 3 rokov. Prirodzene, záujemcovia o podnikanie, ako aj  podnikatelia samotní, sa môžu i naďalej zúčastňovať užitočných podujatí (seminárov, školení, konferencií, kooperačných podujatí) a podporných projektov, pričom mnohé z nich sú bezplatné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

Program IN-HABIT Nitra: príležitosť pre podnikateľov aj mentorov

Podnikatelia môžu získať podporu mentorov k rozvoju svojho nápadu, mentori môžu zasa profesionálne rásť. Spoločne podporia rozvoj mesta Nitra. Aké sú podmienky?

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky