Z protikrízových zdrojov stimulovala NARMSP vznik nových podnikov

Z protikrízových zdrojov stimulovala NARMSP vznik nových podnikov

Služby štátneho podporného programu zameraného na poradenstvo a vzdelávanie využilo 6 412 záujemcov o podnikanie počas roku 2009 a v prvých dvoch mesiacoch tohto roku. Reálne z nich začalo podnikať viac ako 58%. V čase krízy a následného zvyšovania nezamestnanosti tak Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a Ministerstvo hospodárstva SR, ako realizátor a poskytovateľ programu, prispeli k riešeniu niektorých nežiaducich dopadov.

Cieľom programu je umožniť záujemcom o podnikanie získať vedomosti z najdôležitejších oblastí spojených so zakladaním a úspešným fungovaním malého podniku, prípadne samozamestnaním sa. Program sa realizoval ako nepriama štátna podpora potenciálnych podnikateľov, vo forme bezplatných a zľavnených služieb dotovaných zo štátneho rozpočtu, vo výške viac ako 425 000 eur. Priamymi poskytovateľmi pomoci bolo 19 spolupracujúcich regionálnych centier v rôznych okresoch Slovenska (regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské inovačné centrá, centrá prvého kontaktu, technologické a podnikateľské inkubátory). Klientom poskytli 9 839 hodín informačných a poradenských služieb, pomohli vypracovať 1 222 podnikateľských zámerov a zorganizovali 208 školení na tému „Začíname podnikať“, ktorých sa zúčastnilo 4 450 potenciálnych podnikateľov.

Zvýšený počet klientov, objem poskytnutých služieb, ako aj rozšírenie siete poskytovateľov sú výsledkom toho, že v rámci schváleného balíka protikrízových opatrení vyčlenila vláda SR zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky

Kvalitu a efektivitu služieb programu overila NARMSP prostredníctvom telefonického monitoringu spokojnosti klientov. Na základe odpovedí takmer 80% z nich, s účasťou v programe bolo veľmi spokojných takmer 58% klientov, spokojných viac ako 39%, zatiaľ čo nespokojní boli len 2% účastníkov. V čase prieskumu reálne začalo podnikať viac ako 58%, rozhodnutých podnikať alebo v štádiu príprav na podnikanie bolo takmer 31% klientov, ďalšie 1% sa zamestnalo. Ostatní ešte neboli rozhodnutí, alebo ich podnikateľská kariéra neoslovila.

S cieľom zaistiť udržateľnosť pozitívnych dopadov programu poskytla NARMSP záujemcom o podnikanie i dodatočné služby a účasť na ďalších aktivitách a v nadväzujúcich programoch. Klienti mali možnosť získať štartovací kapitál vo forme mikropôžičky, alebo využiť služby inkubátorov, ktoré poskytujú podnikateľské priestory, infraštruktúru, vybavenie, poradenstvo a pod., či profitovať z ďalších informačných, poradenských a špecifických služieb v oblasti podnikania, výskumu a inovácií.

V tomto roku plánuje NARMSP v programe pokračovať. Súčasne, po trojročnej prestávke, má zámer obnoviť poskytovanie poradensko-vzdelávacích služieb aj pre už existujúcich malých a stredných podnikateľov, vrátane začínajúcich podnikateľov v kritickom období existencie do 3 rokov. Prirodzene, záujemcovia o podnikanie, ako aj  podnikatelia samotní, sa môžu i naďalej zúčastňovať užitočných podujatí (seminárov, školení, konferencií, kooperačných podujatí) a podporných projektov, pričom mnohé z nich sú bezplatné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Startup Sharks pomáha firmám preraziť v zahraničí

Ako v praxi funguje podporný program, ktorý využívajú stovky slovenských startupov? Slovak Business Agency podporuje v rámci iniciatívy Startup Sharks pestrú škálu inovatívnych projektov. Vyrásť pomohli výrobcovi displayov aj ručne vyrábaných prírodných sviečok.

Aké výhody má podnikanie v aliancii a pre koho je určené

Podnikatelia v maloobchode s potravinami majú na výber – môžu podnikať sami, alebo v alinacii - s partnerom, ktorý im poskytne odborné poradenstvo aj zaujímavé výhody. Ako sa rozhodnúť?

Ako začať podnikať v maloobchode a nebyť pri tom sám

Malé predajne potravín v blízkosti bydliska sú opäť „v kurze“. Ako sa pustiť do vlastného podnikania v maloobchode a zároveň mať po boku silného partnera?

Ukážte svoj start-up svetu! SBA vám uhradí náklady

Plánujete sa zúčastniť technologického eventu? Potrebujete nadviazať kontakty pre ďalšiu expanziu? Náklady už nemusíte znášať sami, väčšinu z nich vám totiž vie preplatiť SBA z programu Startup Sharks.