Program IN-HABIT Nitra: príležitosť pre podnikateľov aj mentorov

Podnikatelia môžu získať podporu mentorov k rozvoju svojho nápadu, mentori môžu zasa profesionálne rásť. Spoločne podporia rozvoj mesta Nitra. Aké sú podmienky?

Inkubačný program IN-HABIT je projekt EÚ Horizont 2020 a ponúka príležitosť podnikateľom aj mentorom. Jeho účelom je podporovať zdravie a wellbeing (duševnú pohodu) v spoločnosti, konkrétne v štyroch malých a stredne veľkých mestách – Nitra, Córdoba (Španielsko), Lucca (Taliansko), Riga (Lotyšsko).

Konkrétne bezplatný program IN-HABIT Nitra sa zameriava na inovácie, ktoré podporia zdravie a wellbeing obyvateľov tohto slovenského mesta. Snaží sa o zapojenie menšinových skupín ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré neboli dostatočne zapojené v plánovaní a rozvoja mesta (ide o ženy, deti, seniorov, etnické menšiny či osoby so zdravotným postihnutím) do projektu. Cieľom je zlepšenie obývateľnosti verejných priestorov pre spomínané skupiny obyvateľov.

Podmienky zapojenia sa do projektu v prípade podnikateľov

Do projektu sa preto hľadá 10 inovatívnych podnikateľských nápadov v rannom štádiu. Tí, ktorí majú nápad na sociálne podnikanie alebo rozpracovaný nápad, sa môžu prihlásiť a získať podporu mentora/personálu, s ktorým sa budú stretávať každý týždeň. Počas štyroch mesiacov budú takto krok po kroku pracovať na svojom nápade. Po ukončení programu si budú môcť stiahnuť zhrnutie svojho podnikateľského plánu, ktorý potom môžu použiť na prezentáciu pred potenciálnym investorom či partnerom.

Okrem mentorského poradenstva program ponúka podnikateľom aj prístup k expertným odborným kurzom, spojenie s komunitou podnikateľov s podobnými zámermi či možnosť spolupráce odkiaľkoľvek, nakoľko ide o online inkubačný program.

Požiadavky na podnikateľov sú nasledovné:

 • pôsobiť na Slovensku (s uprednostnením mesta Nitra),
 • mať záujem pozitívne ovplyvňovať svoju komunitu,
 • mať podnikateľský nápad, ktorý chce uchádzač zhmotniť, nedávno uvedený produkt či podnik v počiatočnej fáze,
 • podnikateľský nápad má dopad na sektory:
  • umenie a životné prostredie,
  • kultúra, voľný čas a voľnočasové aktivity,
  • otvorená mestská krajina,
  • spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity,
  • cyklistika a bikesharing,
  • riešenia interaktívneho osvetlenia,
  • experimentálne, terapeutické, komunitné záhrady,
  • zelené koridory, zazelenanie existujúcej infraštruktúry,
  • ekológia,
  • fytoremediačné riešenia, riešenia na báze prírody,
  • multifunkčný mestský mobiliár a sprievodné služby,
  • zdravie a zdravotný štýl,
 • ide o vášnivého podnikateľa, ktorý je ochotný venovať 8 hodín/týždenne počas 4 mesiacov práci na projekte,
 • mať prístup k počítaču alebo tabletu a spoľahlivé internetové pripojenie.

Prednosť budú mať ľudia s chránenými charakteristikami (podľa článku 19 Zmluvy o fungovaní EÚ), ako je vek, zdravotné postihnutie, zmena pohlavia, manželstvo a žijúci v spoločnej domácnosti, tehotenstvo a materstvo, rasa, náboženstvo/viera, pohlavie a sexuálna orientácia.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky zapojenia sa do programu v prípade mentorov

Do programu sa môžu zapojiť aj dobrovoľní mentori, ktorých úlohou bude spájať sa s podnikateľmi na týždennej báze a vyhodnotiť ich prácu pri budovaní pevných základov konkrétneho projektu.

Program mentorom ponúka profesionálny rast, prehĺbenie chápania podnikateľského prostredia v Nitre, rozšírenie pracovnej siete, nakoľko sa stretnú s ďalšími mentormi, s ktorými môžu zdieľať zdroje a riešiť výzvy. Ďalšie benefity spočívajú v rozvinutí mentorských schopností – dostávať budú pravidelnú spätnú väzbu. Taktiež sa môžu pripojiť online, čiže miesto nie je obmedzujúce.

Dobrovoľníci/mentori musia splniť nasledovné podmienky:

 • mať minimálne 5 rokov odbornej praxe,
 • hovoriť plynule slovensky/česky, no angličtina je výhodou,
 • mať osobnú skúsenosť ako manažér, podnikateľ, mentor, kouč, odborník na podnikanie alebo v ktorejkoľvek z cieľových oblastí podnikania tohto programu,
 • byť motivovaný k podpore začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú zabezpečiť udržateľné podnikanie,
 • ochota venovať sa programu 90 minút/týždenne počas 4 mesiacov,
 • mať prístup k počítaču/tabletu a spoľahlivé pripojenie na internet,
 • nepovinnou podmienkou je mať znalosti o miestnom prostredí.

Termíny a harmonogram projektu

Čas na prihlásenie majú obe skupiny účastníkov do nedele 29.01.2023, pričom odkaz na registráciu nájdu uchádzači na stránke www.programs.bridgeforbillions.org/in-habit-nitra-slo/. Oznámenie o vybraných kandidátoch bude 01.02.2023, nasledovať bude pozvanie na vstupné stretnutie, kde budú účastníci informovaní o svojich úlohách, vzťahoch medzi mentormi a projektmi, využití inkubačnej platformy Bridge for Billions a podobne.

Počas februára prebehne párovanie mentorov a podnikateľov formou virtuálnych stretnutí. Obe strany potom pošlú preferencie, s kým chcú spolupracovať a tvoriť tímy.

Od 01.03.2023 do 31.07.2023 bude prebiehať proces online inkubačného programu. Podnikatelia budú mať spolu s mentormi štyri mesiace na dokončenie inkubačného cyklu a vypracovanie svojho overeného podnikateľského plánu. Celý proces bude vyzerať tak, že podnikatelia preberú najdôležitejšie časti svojho podnikania, a to od dolaďovania hodnotovej ponuky po vytvorenie jasného plánu rastu. Mentori si s nimi počas stretnutí prejdú 8 biznis modulov. Podnikatelia ukončia program tým, že vypracujú podnikateľský plán a budú pozvaní na osobnú prezentáciu, aby mohli prezentovať svoje projekty na poslednom Demo Dni.

Zdroj: programs.bridgeforbillions.org/in-habit-nitra-slo

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky