Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2019 – čo sa zmenilo?

Ako upravovali banky cenníky? Za ktoré úkony zaplatíte v roku 2019 viac? Ak nechcete byť pri pohľade na výpis nepríjemne prekvapený, prečítajte si náš článok.

V minuloročnom článku sme porovnali podnikateľské účty v bankách podľa podmienok platných ku 1.5.2018. Ak hľadáte ideálnu banku pre otvorenie podnikateľského účtu, určite si tento článok pozrite. Teraz pridávame zmeny, ktoré nastali v bankových cenníkoch od vyššie spomínaného dátumu, v prevažnej miere išlo o nárast poplatkov pri operáciách realizovaných na pobočke. Takisto sa venujeme novým užitočným službám pre podnikateľov.

Stále pritom platí, že porovnanie je orientované na účty pre malých a stredných podnikateľov. Banky sú zoradené podľa abecedy, ak niektorá v prehľade chýba, znamená to, že od 1.5.2018 nebola realizovaná žiadna podstatná zmena v jej cenníku a platia informácie z nášho minulého článku Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2018.

365.bank účty pre podnikateľov neponúka

Na slovenský bankový trh vstúpil nový hráč, dcéra Poštovej banky. So snahou zacieliť na mladú klientelu už funguje v plnohodnotnom režime. Obsluha segmentu podnikateľov však zatiaľ v rozvojových plánoch nefiguruje, podnikateľský účet si v 365.banke neotvoríte.

Hotovostné operácie podnikateľom v ČSOB výrazne zdražujú

Nový sadzobník poplatkov ČSOB pre podnikateľov a právnické osoby vstúpil do platnosti od 1.1.2019. Banka zvyšovala predovšetkým položky týkajúce sa operácií vykonávaných na pobočkách. Majiteľ alebo disponent účtu za vklad na svoj vlastný účet zaplatí namiesto 0,5 eura 2 eurá, poplatok za hotovostný vklad treťou osobou stúpol z 1,5 eura na 3 eurá. Naďalej ale ostáva bezplatný vklad cez vybrané bankomaty, ktoré disponujú vkladovou funkciou. ČSOB navyše zavádza novú službu s názvom Prevzatie tržby od klienta. Koľko bude služba stáť však v cenníku nie je uvedené. Cena bude predmetom individuálneho zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom.

Narástli aj poplatky pri vybraných službách ku platobným kartám, tak debetným ako aj kreditným. Opätovné vydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty alebo poškodenia karty už stojí 15 eur namiesto 10 eur, za expresné vydanie zaplatíte 50 eur, kým minulý rok by to bolo len 30 eur. Poplatok za zmenu PIN kódu cez bankomat sa zdvojnásobil z 2,5 eura na 5 eur, ak ste však PIN iba zabudli, môžete si ho už bezplatne zobraziť cez kanály elektronického bankovníctva. Horšia situácia vás čaká, ak by ste chceli vydať núdzovú hotovosť alebo kartu v zahraničí. Tieto služby sú zrušené. Priplatia si aj podnikatelia, ktorí chcú mať výpis k balíku služieb zasielaný poštou. Pri mesačnej frekvencii zasielania sa poplatok zmenil z 1 eura na 1,5 eura.

ČSOB vám cez novú službu pomôže kúpiť alebo predať firmu.

Unikátnou je nová služba Match´it, ktorú ČSOB zavádza po vzore materskej banky KBC. Ide o zabezpečenú, uzavretú digitálnu platformu, ktorá umožní komunikáciu a výmenu informácií medzi vlastníkmi firmy, ktorí zvažujú jej predaj, a potenciálnymi záujemcami o kúpu. Banka tak prostredníctvom platformy pomáha spájať ponuku s dopytom. Investori budú mať k dispozícii detailné informácie o spoločnosti na predaj, doplnkom je možnosť prístupu k profesionálnemu právnemu, daňovému alebo účtovnému poradenstvu. Cena pre predávajúcich nie je v cenníku exaktne stanovená, investori si za polročné predplatné prístupu do platformy zaplatia minimálne 300 eur.

Drobné zmeny v podnikateľských účtoch v OTP Banke

Koncepcia podnikateľských účtov v OTP Banke ostáva nezmenená, v súlade s aktuálnymi trendmi nastali len minoritné zmeny pri hotovostných operáciách mimo balíka služieb. Hotovostný vklad nad sumu 100 000 eur stojí aktuálne 0,15 % zo sumy vkladu, kým pred rokom bol poplatok vo výške 0,1 %, pri výbere v sume do 10 000 eur poplatok stúpol z dvoch eur na tri eurá.

Poštová banka upravila cenník v malom

Zmeny ale takisto zasiahnu iba menšiu časť klientov. Poplatok za vklad hotovosti na účet treťou osobou sa zvýšil z jedného na 1,5 eura, výber hotovosti na pobočke alebo pošte už nestojí 2 eurá, ale 3.

Slovenská sporiteľňa pomôže začínajúcim podnikateľom

Najväčšia slovenská banka síce vydala za posledný rok až tri nové verzie svojho cenníka pre právnické osoby, zmeny v oblasti účtov sú však väčšinou len zanedbateľného, kozmetického charakteru. Za zmienku stojí iba zavedenie poplatku vo výške 0,5 eura pri vklade hotovosti majiteľom na vlastný účet pri najnižšom balíku Business účtu pre fyzické osoby - podnikateľov alebo osoby v slobodnom povolaní. Kým v minulosti boli všetky takéto vklady bezplatné, aktuálne je zadarmo už iba jeden, prvý vklad v kalendárnom mesiaci.

Čo je podstatnejšie, Slovenská sporiteľňa naďalej pokračuje vo svojom cielením na začínajúcich podnikateľov, pre ktorých pripravila v poslednom období viacero zaujímavých aktivít vo forme podporného programu. Podporu začínajúcim biznisom banka zdôrazňuje aj vo svojej marketingovej komunikácii ako jednu z prioritných oblastí.

Slovenská sporiteľňa sa zamerala na podporu začínajúcich podnikateľov.

Špecialisti Slovenskej sporiteľne nádejným podnikateľom pomôžu so zostavením biznis plánu, otestovaním jeho rizík a základným nastavením finančnej štruktúry. Malo by byť postačujúce, ak máte životaschopný nápad. Individuálne poradenstvo je pritom bezplatné a dostupné aj v regiónoch Slovenska. Banka takisto bezplatne ponúka na stiahnutie e-booky Príručka úspešného podnikateľa a 10 tipov pre úspešný biznis. Pre reálne projekty je možné získať financovanie od 700 eur až do výšky 50 000 eur, v individuálnych prípadoch môže byť suma aj vyššia. Najúspešnejšie a najzaujímavejšie projekty Slovenská sporiteľňa následne pomerne masívne promuje vlastnými komunikačnými kanálmi, čím môže pre začínajúci biznis priniesť možno tú najdôležitejšiu, kľúčovú podporu. Samozrejme, banka si takouto formou buduje aj svoje vlastné PR, synergicky benefitujú obe zúčastnené strany.

Tatra Banka zdražila niektoré operácie na pobočke

Podobne ako ostatné banky, aj Tatra Banka v novom sadzobníku platnom od 1.1.2019 zvýšila poplatky pri vybraných operáciách, prevažne vyžadujúcich manuálnu prácnosť. Stúpol napríklad poplatok pri výbere hotovosti na pobočke z troch na štyri eurá, rovnaký nárast zaznamenal vklad hotovosti treťou osobou. Z 5 eur na 10 eur narástol poplatok pri vydaní náhradného PIN kódu.

Účty v Unicredit Bank sú pre podnikateľov mimoriadne výhodné

Ponuka banky pre podnikateľské subjekty v oblasti bežných účtov bola v minulosti komplikovaná, balíky pomerne nákladné. V roku 2019 však Unicredit zjednotila svoje produktové portfólio a podobne ako pri bežných účtoch pre obyvateľstvo, aj pri malých a stredných podnikateľoch sa stáva jedným z cenových lídrov, ktorému budú ostatné, najmä väčšie banky, len veľmi ťažko konkurovať.

V Unicredit Bank môžu mať živnostníci účet zadarmo.

Účet pre živnostníkov s ročným obratom do 400 000 eur s názvom U konto podnikateľ je úplne bez poplatkov, ak klient splní podmienku mesačného kreditného obratu aspoň vo výške 400 eur. V opačnom prípade si banka zaúčtuje mesačný poplatok 8 eur. V balíku sú zahrnuté prakticky všetky základné služby – elektronický mesačný výpis, debetná čipová platobná karta Mastercard alebo Visa, neobmedzený počet platieb kartou alebo výberov z bankomatov na celom svete, mobilný Smart Banking a internetové bankovníctvo prispôsobené potrebám firemných subjektov, neobmedzený počet elektronických transakcií, trvalých príkazov a inkás. Balík dokonca obsahuje aj všetky vklady hotovosti na účet na obchodnom mieste a vedenie jedného ďalšieho účtu v cudzej mene.

Účet U konto business je už pre právnické osoby s ročným obratom do 400 000 eur, maximálny mesačný obrat je limitovaný sumou 100 000 eur. Treba si dať pozor na dodržanie uvedených limitov, ich prekročenie je spoplatnené sumou 2 eurá za každých začatých 2 000 eur, čo môže byť dosť bolestivý náklad. Balík U konto business stojí mesačne 5 eur bez možnosti zľavy a ponúka podobné služby ako vyššie spomínaný účet, s niekoľkými rozdielmi – zahrnutých je len 10 vkladov v hotovosti na účet za mesiac, no môžete si vydať až tri platobné karty a mať bezplatne vedené až štyri ďalšie účty v cudzej mene.

Unicredit Bank ponúka aj špeciálny účet pre slobodné povolania s názvom Konto profesia plus. Mesačný poplatok je 6 eur, účet môžete mať vedený bezplatne v prípade priemerného mesačného kreditného zostatku nad 6 000 eur, účet je zadarmo bez nutnosti splnenia tejto podmienky, ak ide o balík Notárska úschova. V balíku Konto profesia plus je zahrnutých 20 transakcií (trvalé príkazy, inkasá a odchádzajúce/prichádzajúce elektronické platby - po prekročení je účtovaný poplatok 0,15 eura/transakcia), neobmedzený počet vkladov hotovosti na účet na obchodnom mieste a neobmedzený počet platieb kartou. Balík obsahuje jednu platobnú kartu, karta môže byť zlatá pre vybrané profesie (notár, lekár, stomatológ, veterinár, exekútor, daňový poradca a.i. ). Zahrnuté sú všetky výbery z bankomatov Unicredit Bank a UnicreditGroup a tri výbery mesačne z bankomatov iných bánk na Slovensku alebo v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Takisto môžete mať k účtu bezplatne vedený jeden účet v cudzej mene.

Nie všetky zmeny, ktoré Unicredit Bank spravila, sú pre klientov pozitívne, SMS notifikácie o pohyboch na účte už stoja 5 centov, predtým boli zadarmo. Napriek tomu však banka svojou ponukou výrazne prehovorila do konkurenčného prostredia na slovenskom trhu. Podnikateľský účet v Unicredit Bank môže byť pre mnohých zaujímavou možnosťou, hoci samozrejme, poplatky nie sú jediným parametrom pre rozhodnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorý podnikateľský účet si vybrať v roku 2019?

Neexistuje ideálny podnikateľský účet pre každého, výber závisí od preferencií klienta, úrovne a druhu služieb, ktoré sú očakávané. Pre uľahčenie rozhodovania sme pre vás pripravili porovnanie bánk podľa skupín klientov s rôznorodým využívaním bankového účtu. Hodnotenie je založená len na cenovom parametri a dostupnosti požadovanej služby, neberú sa do úvahy faktory ako sieť bankomatov, možnosti financovania atď.

Málo aktívny nenáročný klient (typ 1)

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý potrebuje jednu platobnú kartu, s ktorou päťkrát mesačne zaplatí a dvakrát vyberie (vždy z vlastného bankomatu). Využíva internetbanking, cez ktorý mesačne uhradí päť platieb do inej banky, na účet prijme za mesiac jednu SEPA úhradu. Patriť sem budú predovšetkým živnostníci „z donútenia“.

Stredne aktívny a náročný klient (typ 2)

Právnická osoba, ktorej stačí jedna platobná karta, mesačne s ňou 10-krát zaplatí, trikrát vyberie (z toho raz z cudzieho bankomatu). Na účte má nastavený jeden súhlas s inkasom a jeden trvalý príkaz. Cez internetbanking uhradí mesačne 15 platieb do inej banky, rovnaký počet aj prijme, chce si kontrolovať zostatok cez mobilnú aplikáciu. V tejto skupine sa najčastejšie nájdu aktívnejší živnostníci alebo menšie fungujúce firmy.

Veľmi aktívny klient s vysokými nárokmi (typ 3)

Klient, ktorý vyžaduje dve platobné karty, dokopy s nimi za mesiac 20-krát zaplatí a päťkrát vyberie (z toho dvakrát z cudzieho bankomatu). Na účte má 50 prichádzajúcich SEPA platieb za mesiac, odoslaných úhrad do iných bánk je tiež 50. Z účtu odchádzajú dva trvalé príkazy a dve inkasá. Raz za mesiac si na účet vloží hotovosť v pobočke a raz vyberie hotovosť. Klient potrebuje mať svoj účet prepojený s účtovným softvérom firmy, prístup na účet cez internetbanking aj mobilnú aplikáciu. Typicky pôjde o strednú alebo väčšiu spoločnosť.

Klient preferujúci hotovosť (typ 4)

Tomuto typu klienta vkladajú jeho zákazníci alebo on sám pravidelne hotovosť na účet. Okrem 50 vkladov za mesiac (25 majiteľ účtu, 25 tretia osoba) uskutoční aj tri výbery v hotovosti, 10 platieb do inej banky zrealizuje cez internetové bankovníctvo. Do úvahy berieme aj poplatky za vklad, ktoré môže platiť priamo zákazník - o to je pre neho predsa drahšia cena produktu. Môže ísť napríklad o menší podnik služieb.

Banka Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
ČSOB 7 € 9,50 € 21,65 € 100 €
Fio 1,20 € 2,40 € 4,80 € 75 €
mBank 0 € 0 € - -
OTP banka 6 € 10,52 € - 30,50 €
Prima banka 5,90 € 8,50 € - 49,40 €
Poštová banka 6 € 9,75 € - 48 €
Slovenská sporiteľňa 5,90 € 9,40 € 28,22 € 165,9 €
Tatra banka 7 € 13,32 € 30 € 194 €
UniCredit 0 € 5 € 9 € 177 €
VÚB banka 7 € 13,50 € 28,44 € 168,18 €Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky