Mladomanželská pôžička - úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Počuli ste už o mladomanželskej pôžičke? Prinášame všetky dôležité informácie o nových formách štátnej podpory bývania.

V tomto článku sa nebudeme venovať podpore hypotekárnych úverov vo forme známeho štátneho príspevku pre mladých. Témou je podpora bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na inštitúciu, ktorá svoje najlepšie časy zažila počas 90-tych rokov, už mnohí dávno zabudli, no fond sa môže v roku 2019 znova dostať výrazne do hry.

Dôvodom je parlamentom schválená novela účinná od 1. júla 2019, ktorou sa dopĺňa zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ide do veľkej miery o paradoxné opatrenie, keďže na jednej strane Národná banka Slovenska opakovane pritvrdzuje úverové podmienky z dôvodu obáv o príliš vysoké a rýchlo rastúce zadlženie obyvateľstva SR, na strane druhej parlament úvery podporí novými výhodami. 

Informácie, ako fungujú mladomanželské pôžičky v praxi nájdete aj v článku Mladomanželské pôžičky v praxi

Mladomanželské pôžičky priesla zmena zákona o ŠFRB

Novela prináša tri podstatné zmeny v predmetnom zákone:

 • k piatim predchádzajúcim úverovým programom ŠFRB sa pridáva jeden nový s názvom Podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome,
 • bude možné financovať už aj kúpu bytu alebo bytu v rodinnom dome staršieho ako tri roky,
 • zavádzajú sa zvýhodnené úverové podmienky pre mladomanželov.

Zmeny boli v médiách prezentované ako tzv. „mladomanželská pôžička“. Tento tak trochu marketingový názov pripomínajúci časy socializmu, ktorý sa však už zaužíval a dostal do povedomia verejnosti, budeme používať aj v tomto článku. ŠFRB bude od 1.júla 2019 ponúkať nasledovné druhy financovania:

 • Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby;
 • Financovanie obnovy bytovej budovy;
 • Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov;
 • Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb;
 • Financovanie technickej vybavenosti a kúpy a pozemku k nájomným bytom;
 • Financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.

Samozrejme, v prípade akejkoľvek štátnej podpory je vždy kľúčový objem priradených prostriedkov. Len dostatočné finančné zdroje dokážu spraviť z formálneho programu aj reálne účinný a pre občanov Slovenskej republiky prospešný nástroj. ŠFRB môže v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom 323 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 miliónov eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu však ostala v nezmenenej výške 25 miliónov eur.

Preto až prax v druhej polovici roku 2019 ukáže, či bude mladomanželská pôžička reálnym konkurentom klasických bankových úverov. Konkrétny pridelený objem prostriedkov momentálne nie je známy, no keďže rok 2019 je predvolebným, je pravdepodobné, že mladomanželská pôžička bude zo strany vlády Slovenskej republiky podporovaná.

Zvýhodnenia v rámci fondu

Skôr ako o pôžičku pôjde v skutočnosti o zvýhodnenie, keďže bonifikované podmienky sa môžu uplatniť na celý úver, ale aj len na jeho časť. Zvýhodnenie môžete dostať pri financovaní obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby (kúpa), alebo pri financovaní stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome (rekonštrukcia). Pri rekonštrukcii, čo je nový účel pridaný do zákona poslednou novelou, musí daná nehnuteľnosť spĺňať dve podmienky:

Prečítajte si tiež
 • kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,
 • na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzkareň živnosti.

Kto môže požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Žiadosť o mladomanželskú pôžičku musí byť predložená od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, v listinnej podobe na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti. Táto lehota platí vo všeobecnej rovine, v roku 2019 je, samozrejme, najskorším možným dátum podania žiadosti deň začiatku účinnosti novely zákona, čiže 1.júl. Formulár žiadosti nájdete na stránke ŠFRB, pritom platí, že občan Slovenskej republiky môže mať iba jeden úver z fondu. Centrála v Bratislave poskytuje záujemcom o podporu aj konzultačné hodiny.

Základné podmienky pre žiadateľa sú:

 • vek minimálne 18 rokov a trvalý pobyt na území SR,
 • vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov,
 • manželstvo muselo byť uzavreté maximálne 1 rok pred podaním žiadosti,
 • príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
 • maximálny spoločný príjem manželov za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 4 násobok životného minima,
 • bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

O mladomanželskú pôžičku musíte požiadať do roku od uzavretia manželstva.

Za úver zo štátneho fondu musí žiadateľ ručiť založenou nehnuteľnosťou, ktorá musí byť poistená voči živelným pohromám. Výhodou ale je, že toto ručenie mnohým komerčným bankám neprekáža, záložné právo ŠFRB akceptujú na druhom mieste za svojim vlastným, túto skutočnosť si však v prípade potreby radšej vopred v banke overte.

Jedným z hlavných cieľov novely je podpora mladých, často finančne znevýhodnených rodín, preto je možné predpokladať, že požiadavky z hľadiska výšku príjmu žiadateľov a aktuálnych úverových záväzkov budú podstatne nižšie a menej náročné, ako momentálne vyžadujú banky. No schopnosť splácať záväzky vyplývajúce z úveru musí byť stále preukázaná, čiže žiadateľ musí mať nejaký príjem.

Podmienky a výhody mladomanželskej pôžičky

Mladomanželská pôžička v podstate znamená zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1 % p. a., ktorá sa vzťahuje na prvých 15 000 eur z úveru. Splatnosť tohto úveru môže byť maximálne 15 rokov. Hoci k podobnej hranici sa už priblížili aj sadzby hypotekárnych úverov komerčných bánk na Slovensku, veľkou výhodou úveru od ŠFRB je fakt, že úroková sadzba je fixovaná, čiže nemenná, počas celej doby splatnosti úveru.

Mladomanželská pôžička bude s úrokom 1 %, na maximálne 15 000 eur a 15 rokov.

Nízka fixovaná úroková sadzba a pomerne dlhá splatnosť však nie sú jedinými výhodami mladomanželskej pôžičky. Ak sa vám počas doby splácania úveru narodilo dieťa, ktoré sa následne dožilo jedného roku života v spoločnej domácnosti so žiadateľom, štát vám odpustí 2 000 eur zo sumy úveru. O túto sumu bude znížená aktuálna istina úveru, maximálne pritom môže ísť celkovo o 6 000 eur (čiže za tri deti). Uvedené fakty platia aj pri osvojení si dieťaťa. O odpustenie časti úveru však nemôžete zabudnúť fond písomne požiadať, a to najneskôr do jedného roku po vzniku nároku. Nakoniec sa tak ľahko môže stať, že štátu vrátite menej, ako ste si v skutočnosti požičali.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody mladomanželskej pôžičky

Nič nie je len ružové a mladomanželská pôžička má, samozrejme, aj svoje nevýhody. Je vôbec otázne, či pôžičku od Štátneho fondu rozvoja bývania aj reálne dostanete. Na rozdiel od bankových úverov totiž nestačí len splniť všetky vopred stanovené podmienky. Úspech vašej žiadosti bude závisieť aj od objemu štátom pridelených finančných prostriedkov a od celkového počtu žiadateľov. Treba sa tiež pripraviť na administratívne podstatne náročnejší proces, ako je tomu v prípade bežných komerčných úverov. Doba schvaľovania žiadosti navyše takmer určite nebude v dňoch, ale pri optimistickom scenári môžete počítať s týždňami. Zároveň je o mladomanželskú pomôžičku potrebné požiadať v termíne od 1.7. do 31.10. 2019, resp. od roku 2020 od 1.4. – 31.10. príslušného roka. Zároveň treba pamätať na obmedzenie z hľadiska rozlohy. Podlahová plocha bytu nemôže prevýšiť 80 m2 a podlahová plocha rodinného domu nesmie prevýšiť 120 m2.

Prečítajte si tiež

Za pokus však okrem času ničím iným neplatíte a za vynaloženú námahu môžete byť odmenený značnou úsporou. Preto ak potrebujete požičať finančné prostriedky a máte nárok na mladomanželskú pôžičku, nie je dôvod o ňu nepožiadať. Šťastie praje pripraveným.

Účel Max výška úveru Splatnosť úveru Úroková sadzba
do 15 000 € nad 15 000 € do 15 000 € nad 15 000 €
Výstavba bytu* 75 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Kúpa bytu (do 3 rokov od kolaudácie)** 75 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Kúpa bytu (starší ako 3 roky od kolaudácie)*** 50 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Stavebná úprava bytu**** 30 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %

* v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome 

** v bytovom dome, polyfunkčnom dome 

***  v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome

**** v bytovom dome, rodinnom dome 


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky