Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2018

Nevyznáte sa v ponuke bánk alebo nemáte čas na porovnávanie ponúk? Na Podnikajte.sk sme pripravili porovnanie podnikateľských účtov bánk, ktoré poskytujú služby podnikateľom na Slovensku.

Vybrať ideálny podnikateľský účet nie je jednoduché. A neskôr ho zmeniť je pre podnikateľa ďalšia komplikácia. Preto si pri založení spoločnosti dajte záležať na tom, ktorej banke správu financií vašej firmy zveríte. Bude vás pravdepodobne sprevádzať dlhé roky. Nasledujúci prehľad môže byť užitočnou pomôckou pri vašom rozhodovaní.

Banky sú v nasledujúcom prehľade uvádzané v abecednom poradí bez akejkoľvek preferencie. Pre zjednodušenie je dôraz kladený hlavne na cenovú úroveň. Konkrétne odporúčania a presné porovnania nákladov za účet sa nachádzajú v druhej časti tohto článku, v závislosti od zvolených typizovaných klientov.

Podnikateľský účet v ČSOB je so zľavou pri vysokých obratoch

Za základný účet pre podnikateľov v ČSOB banke si zaplatíte 7 €, v cene budete mať neobmedzený počet platieb kartou, výberov z vlastných bankomatov a odoslaných internetových platieb v eurách, služby spojené s trvalými príkazmi a inkasami a 35 prijatých platieb. Vyššie balíky (15 € a 60 €) sú vo väčšine prípadov pomerne nevýhodné, pridávajú okrem drobných služieb len zľavy za prepojenie s účtovným systémom firmy alebo komplexnú správu vlastných účtov vedených aj vo viacerých bankách. Operácie s hotovosťou sú všeobecne spojené s vysokými poplatkami.

Účty môžete mať so zľavou 50 %, ak bude váš mesačný kreditný obrat minimálne 3 000 € a zároveň zrealizujete aspoň 5 (fyzická osoba - podnikateľ) alebo 10 (právnická osoba) platobných operácií mesačne. Práve táto možnosť zľavy robí účty v ČSOB banke konkurenčne atraktívne, ak samozrejme dokážete spĺňať podmienku kreditného obratu.

Bezplatný podnikateľský účet nájdete vo FIO banke

Na slovenskom trhu menej známa banka ponúka pre podnikateľov bezplatný účet s platobnou kartou, odchádzajúcimi aj prichádzajúcimi SEPA platbami, trvalými príkazmi a inkasami. Prvý výber v mesiaci kdekoľvek na svete je tiež zadarmo, za každý ďalší sa platí 1,2 €. Ďalšími bezkonkurenčnými výhodami sú bezplatné výbery hotovosti na pobočke nad 50 € a vklady v neobmedzenej výške uskutočnené majiteľom alebo oprávnenou osobou, či bezplatne poskytovaná embosovaná platobná karta. Limitom je akurát menšia sieť 15 pobočiek. Cez API bankovníctvo môžete automaticky spracovať výpisy vo vašom účtovníctve.

Niektorých podnikateľov poteší aj jedinečná možnosť voľby vlastného čísla účtu, ktoré ale musí spĺňať normy a podmienky Národnej banky Slovenska. Unikátny je systém bezplatných platieb do Českej republiky v českých korunách, ktorý funguje vďaka tomu, že váš účet bude mať dva bankové kódy (2010 pre ČR, 8330 pre SR).

Podnikateľský účet v mBank je úplne zadarmo

Takmer výlučne v online prostredí pôsobiaca mBank tiež preferuje agresívnu cenovú stratégiu. Podnikateľský účet je vedený zadarmo, neplatíte ani za žiadne služby - podmienkou bezplatného vedenia platobnej karty sú mesačné platby v súhrnnej výške aspoň 70 €, výbery z akýchkoľvek bankomatov na území Slovenska, ale aj v zahraničí, sú bezplatné, ak je ich výška v jednotlivých prípadoch minimálne 70 €. Nevýhodou je obmedzená pobočková sieť (10 obchodných miest), na ktorých nie je možné vkladať hotovosť- na tento účel je možné využiť akurát poštu. Neexistuje špeciálne riešenie internetbankingu pre podnikateľov, ponuka financovania tiež uspokojuje iba základné potreby.

Porovnanie podnikateľských účtov zadarmo nájdete v článku Podnikateľské účty zadarmo.

Podnikateľský účet v OTP banke sa oplatí, ak využívate hotovosť

Ponuka OTP banky v oblasti podnikateľských účtov je na prvý pohľad komplikovaná - k dvom typom účtov si môžete priplatiť za jeden z troch balíkov služieb. Podmienky OTP Banky sú však jednoduché, v balíku za 6 € máte 30 transakcií, pri cene 12,50 € 50 transakcií a za poplatok 21,5 € dostanete 200 transakcií. Na konkrétnom type či kombinácii transakcií pritom vôbec nezáleží, počítajú sa od začiatku každého mesiaca, po dosiahnutí stanoveného počtu sú ďalšie spoplatnené. Účet v OTP banke je výhodný pre klientov využívajúcich tradične drahé hotovostné služby. V balíku nie sú zahrnuté iba výbery z cudzích bankomatov.

Za najlacnejší balík nový klienti OTP banky prvý rok po otvorení neplatia, pri strednom balíku je možnosť 50 % zľavy, pri najdrahšom 25 %. Prepojenie internetového bankovníctva s účtovným systémom firmy možné nie je.

Ponuka Prima banky pre podnikateľov je prehľadná a jednoduchá

Prima banka ostáva aj pri podnikateľských účtoch verná svojmu konceptu jednoduchosti. V ponuke má dva účty, ktoré sa však líšia okrem názvu len kozmeticky, v skutočnosti ide o jeden za cenu 5,9 €. V nej sú zahrnuté platby kartou a výbery z vlastných bankomatov, trvalé príkazy a inkasá, platby zadané cez internetbanking. Výhodou je, že takisto všetky prijaté platby sú bezplatné, na druhej strane na výber máte len platobnú kartu Maestro, ak si vystačíte len s jednou kartou, neplatíte nič naviac. Pozitívom je takisto fixný poplatok 2 € pri výbere v zahraničí. Banka primárne cieli na klientov bez špecifických požiadaviek, aktuálne neponúka možnosť prepojenia internetového bankovníctva s účtovným softvérom firmy.

Účet budete mať vedený zadarmo, ak váš priemerný denný kreditný zostatok za daný mesiac presiahne hranicu 20 000 €.

Podmienky podnikateľských účtov v Poštovej banke sú zložité

Podnikateľské subjekty nie sú z historického hľadiska primárnou cieľovou skupinou Poštovej banky. Ponuka účtov je neprehľadná a komplikovaná (tri balíky za 6 €, 16 € a 36 €), bezplatné služby v rámci balíkov sú limitované, mení sa len ich počet zahrnutý v cene, chýbajú aj funkcionality pre podnikateľov v rámci internetového bankovníctva, takisto neexistuje možnosť zliav z poplatkov za vedenie účtu. Kladne možno hodnotiť skutočnosť, že limity na služby zahrnuté v balíku sú celkom vysoké (napr. 10 bezplatných prijatých SEPA platieb v najlacnejšom balíku), ak sa do nich zmestíte a nevyužívate jeden druh transakcie príliš často, ponuka Poštovej banky môže byť pre vás zaujímavá.

Raiffeisen banka neponúka podnikateľské účty

Banka patrí pod rovnakú bankovú skupinu (Raiffeisen) ako Tatra banka, bola vytvorená za účelom obsluhy segmentu klientov, ktorý Tatra banka na našom trhu predtým kvalitne nepokrývala. Ide najmä o skupiny obyvateľov s nižším ako priemerným príjmom preferujúcich jednoduché služby. Raiffeisen preto nemá v ponuke služby pre podnikateľské subjekty, ktorými by teoreticky mohla kanibalizovať Tatra banku.

Začínajúci podnikatelia majú prvý rok účet v Slovenskej sporiteľni zadarmo

Najväčšia banka na našom trhu ponúka fyzickým osobám – podnikateľom účet v cene 5,9 €, obsahujúci všetky prijaté platby, SEPA prevody zadané elektronicky, trvalé príkazy a inkasá, embosovanú platobnú kartu MasterCard, platby kartou aj výbery z bankomatov Slovenskej sporiteľne. Výhodou je najširšia sieť bankomatov na Slovensku a predovšetkým fakt, že ak spravíte kartou vydanou k podnikateľskému účtu mesačne aspoň 5 transakcií, môžete mať vedený svoj Osobný účet zadarmo. Poplatok za podnikateľský účet bude odpustený začínajúcim podnikateľom počas prvého roku od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, ostatným v prípade priemerného zostatku nad 10 000 €.

Podstatne menej prívetivé sú podmienky pre právnické osoby. Tie si môžu vybrať z troch balíkov ( ceny 6,9 €, 11,9 €, 31,9 €), kde sú už počty zahrnutých platieb výrazne limitované. Bezplatné vedenie účtu je obmedzené už iba na začínajúcich podnikateľov definovaných rovnako ako v predchádzajúcom odstavci, výhodou pre všetkých je možnosť zrušenia účtu do troch mesiacov s vrátením všetkých poplatkov. Pozitívnou charakteristikou sú tiež až tri platobné karty zahrnuté v cene balíka spolu s prepracovaným internetovým bankovníctvom špeciálne vyvinutým pre firemné potreby.

Podnikateľský účet v Tatra banke je pre náročných klientov

Tatra banka sa dlhodobo orientuje na podnikateľský segment, svoju konkurenčnú výhodu však nestavia na cene, ale kvalite a komplexnosti služieb. Najnižší balík za 9 € obsahuje len 20 transakcií (elektronické prijaté resp. odoslané platby, trvalé príkazy alebo inkasá), jednu platobnú kartu a výbery z bankomatu mobilom. Pri balíku za 19 € už nemusíte hľadieť na počet transakcií, zadarmo máte aj výbery a platby kartou, zaujme možnosť neobmedzeného bezplatného počtu debetných kariet. Tretí balík v rovnakej cene je určený pre veľké spoločnosti s orientáciou na pokročilejšie služby.

Samozrejmosťou je výborné napojenie internetového bankovníctva na interné systémy firmy. Pri prvých dvoch balíkoch môžete získať na rok bezplatné vedenie účtu, ak si ho otvoríte do roku od vzniku vašej spoločnosti. Takisto ste v prípade záujmu oprávnení na polovičnú zľavu z poplatku za vedenie osobného účtu.

Podnikateľský účet v Unicredit banke nepoužívajte na prácu s hotovosťou

Unicredit v Slovenskej republike pôsobí už len ako pobočka zahraničnej banky, čo na klientov však nemá žiadny praktický dosah. Podnikatelia si môžu vybrať medzi tromi typmi účtov s cenami 4,5 €, 11,11 € a 22,22 €. Jednotlivé typy sa odlišujú počtami zahrnutých bezplatných transakcií, dva drahšie balíky obsahujú aj transakcie realizované na pobočke. Z konkurenčného hľadiska je cena prijateľná, hoci ťažko porovnateľná kvôli komplikovanosti ponuky. Mimoriadne drahé sú akurát hotovostné operácie na pobočke- za vklad aj výber sa platia 4 €. Unicredit disponuje špeciálnym internetbankingom pre podnikateľské subjekty, ktorý však nedokáže automaticky spolupracovať s internými softvérmi firmy.

Najlacnejší účet môžete mať na jeden rok zadarmo, ak si ho otvoríte v priebehu roka od založenia firmy. Ďalšie zľavy z poplatkov sú v závislosti od priemerného kreditného zostatku na účte odstupňované od úrovne 10 000 €.

Podnikateľský účet vo VÚB banke má iné výhody, nízka cena k nim nepatrí

Produktové portfólio VÚB banky vychádzalo v minulosti z konceptu “flexi” – parametre produktov si mohol klient navoliť sám, od čoho sa následne odvíjala cena. Tento prístup bol neskôr v zmysle zjednodušovania opustený, v prípade podnikateľských účtov ostala takáto možnosť len pri spoločnostiach s ročným obratom nad 1 milión €. Menšie firmy so záujmom o využitie služieb VÚB banky si aktuálne môžu vybrať z troch balíkov s cenami 7 €, 11 € a 19 €, pričom prvé dva z nich nemajú prvé tri mesiace po otvorení účtovaný poplatok za vedenie.

Balíky sa odlišujú najmä počtom bezplatných elektronických transakcií (kreditných alebo debetných)- buď 15, 100 alebo neobmedzene pri najdrahšej variante. Ako elektronické transakcie sú okrem prijatých a odoslaných platieb cez internetbanking počítané aj platby kartou a výbery z bankomatu. Výhodou je kvalitné prepojenie s účtovníctvom spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie podnikateľských účtov pre jednotlivé typy klientov podľa aktivity

Neexistuje podnikateľský účet, ktorý by bol najvýhodnejší pre každého. Pri hodnotení ponuky bánk z cenového hľadiska nie je ani tak dôležitá právna forma, veľkosť obratu alebo počet zamestnancov, ale najmä očakávaná aktivita na účte, do úvahy berieme aj požiadavky na služby.

Rozhodujúca pre výber je aktivita na účte

Preto sme v nasledujúcom porovnaní bankových účtov pre podnikateľov stanovili štyri typy klientov, pre každý z nich sme hľadali najvýhodnejší účet. Prečítajte si popisy a skúste sa objektívne zaradiť do skupiny, kam najpravdepodobnejšie patríte.

Málo aktívny nenáročný klient (typ 1)

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý potrebuje 1 platobnú kartu, s ktorou 5 krát mesačne zaplatí a dva krát vyberie (z toho raz z vlastného bankomatu). Využíva internetbanking, cez ktorý mesačne uhradí 5 platieb do inej banky, na účet prijme za mesiac 5 SEPA úhrad. Patriť sem budú predovšetkým živnostníci z „donútenia“.

Stredne aktívny a náročný klient (typ 2)

Právnická osoba, ktorej stačí jedna platobná karta, mesačne s ňou 10 krát zaplatí, 3 krát vyberie (z toho raz z cudzieho bankomatu). Na účte má nastavený jeden súhlas s inkasom a jeden trvalý príkaz, raz mesačne si na účet vloží hotovosť. Cez internetbanking uhradí mesačne 15 platieb do inej banky, rovnaký počet aj prijme, chce si kontrolovať zostatok cez mobilnú aplikáciu. V tejto skupine sa najčastejšie nájdu aktívnejší živnostníci alebo menšie fungujúce firmy.

Veľmi aktívny klient s vysokými nárokmi (typ 3)

Klient, ktorý vyžaduje dve platobné karty, dokopy s nimi za mesiac 20 krát zaplatí a 5 krát vyberie (z toho 2 krát z cudzieho bankomatu). Na účte má 100 prichádzajúcich SEPA platieb za mesiac, odoslaných úhrad do iných bánk je 50. Z účtu odchádzajú dva trvalé príkazy a dve inkasá. Tri krát za mesiac si na účet vloží hotovosť v pobočke. Klient potrebuje mať svoj účet prepojený s účtovným softvérom firmy, prístup na účet cez internetbanking aj mobilnú aplikáciu. Typicky pôjde o strednú alebo väčšiu spoločnosť.

Hotovosť preferujúci klient (typ 4)

Tomuto typu klienta vkladajú jeho zákazníci alebo on sám pravidelne hotovosť na účet (nevyhnutnou podmienkou je preto dostatočná pobočková sieť). Okrem 50 vkladov za mesiac uskutoční aj tri výbery v hotovosti, 10 platieb do inej banky zrealizuje cez internetové bankovníctvo. Do úvahy berieme aj poplatky za vklad, ktoré môže platiť priamo zákazník- o to je pre neho predsa drahšia cena produktu. Môže ísť napríklad o menší podnik služieb.

Prehľad mesačných poplatkov v eurách spojených s podnikateľským účtom pre zvolené typy klientov

  Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
ČSOB 9,5 10 33,15 60
Fio 1,2 2,4 4,8 -
mBank 0 0,14 - -
OTP banka 8 14,5 - 21,5
Prima banka 7,9 8,4 - 36,9
Poštová banka 8,5 8,5 - 52
Raiffeisen - - - -
Slovenská sporiteľňa 8,4 10,2 32,82 165,9
Tatra banka 11,8 19,76 32 168
UniCredit 6,5 8,8 - 182,22
VÚB banka 9,3 16 31,10 163,45

Z uvedeného prehľadu môžeme vyvodiť niekoľko záverov. Pre transakčných klientov fungujúcich prevažne online je z cenového hľadiska najvýhodnejšia Fio banka, v tesnom závese s Mbank. Ak je vyžadované aj prepojenie účtu s interným účtovníctvom, Fio banka je jasnou voľbou. Iná situácia nastane, ak vám klienti často vkladajú hotovosť na účet, vtedy sa najviac oplatí si účet otvoriť v OTP banke.

Všeobecne možno povedať, že s veľkosťou banky priamo úmerne rastú aj bankové poplatky. Najdrahšími sú trhoví lídri ťažiaci zo svojho mena, marketingovej sily a širokej pobočkovej siete. Ich výhodou sú aj komplexnejšie možnosti financovania, schopné pokryť aj zložité, atypické situácie.

Výberom účtu ale nič nekončí. Rovnako dôležité je svoje rozhodnutie pravidelne revidovať, predovšetkým ak sa aktivita na účte alebo nároky na služby zmenili, čo je v podnikateľskom živote bežným javom. Ľahko sa môže stať, že balík, ktorý bol pre vás najvýhodnejší pred rokmi, dnes už zbytočne preplácate.

Pozn.: Porovnanie podnikateľských účtov vychádza z cenníkov bánk platných ku 1.5.2018.

Rady ako si správne vybrať podnikateľský účet nájdete v článku Účet pre podnikateľov - ako si vybrať?


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky