Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?

V rámci tzv. konsolidačného balíčka bolo prijatých niekoľko opatrení na zlepšenie stavu verejných financií. Medzi nimi bola aj zmena správnych a súdnych poplatkov, čo sa dotkne vydávania dokladov, ktoré sú potrebné pri prihlásení/prepise vozidla na dopravnom inšpektoráte a rátať treba tiež s drahšími tabuľkami EČV. Ceny stúpnu taktiež v prípade vydania občianskeho preukazu, vodičského oprávnenia alebo cestovného pasu. Pozrite si prehľad nových súm.

Vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II od 1.4.2024

Pri prihlásení nového vozidla alebo zmene údajov, je na dopravnom inšpektoráte potrebné požiadať aj o vydanie osvedčenia o evidencii časť I a časť II. Zatiaľ čo do 31.3.2024 je cena za vydanie každého z dokladov alebo vykonanie zmeny v nich 6 eur (v prípade zrýchleného vydania osvedčenia časť I 30 eur), od apríla 2024 je cena stanovená na 9 eur (zrýchlené vydanie zdražie na 45 eur).

Vyššie poplatky za vydanie EČV od 1.4.2024

Nové sumy sa dotknú aj vydávania tabuliek EČV, hore pôjdu ceny nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh EČV Cena do 31. 3. 2024 za 1 ks Cena od 1. 4. 2024 za 1 ks
Vyrobená zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie takejto tabuľky za stratenú zničenú, poškodenú, odcudzenú či neupotrebiteľnú tabuľku 16,50 eur 25 eur
Tabuľka s osobitným evidenčným číslom 16,50 eur 25 eur
Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom 33 eur 50 eur
Tabuľka zo zliatin ľahkých kovov vytvorená na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise alebo za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku 165,50 eur 250 eur
Tabuľka zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 182 eur 260 eur
Duplikát tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobená zo zliatin ľahkých kovov 66 eur 100 eur
Tabuľka zo zásob Policajného zboru 165,50 eur 250 eur

Čo sa týka registračného poplatku za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel, sumy sa menili ešte 1.7.2023 a nateraz ostávajú bez zmeny. Vypočítať si ho možno v našej kalkulačke poplatku za prihlásenie auta.

Cena za vydanie vodičského preukazu a vodičského oprávnenia od 1.4.2024

Vodičom vzrastú poplatky za vydanie vodičského preukazu aj vodičského oprávnenia. Pre upresnenie, vodičské oprávnenie sa získava po úspešnom zložení skúšok v autoškole a znamená, že vodič má právo viesť motorové vozidlo danej skupiny. Vodičský preukaz je zasa doklad, ktorý preukazuje toto oprávnenie.

Od apríla 2024 budú vodiči platiť sa vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu namiesto 6,50 eur rovných 10 eur. Čo sa týka vodičských oprávnení, pre každú skupinu vzrastie suma približne o 40 – 50 %. Počítať tak treba s nasledovnými sumami dokladov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia na skupinu Poplatok do 31. 3. 2024 Poplatok od 1. 4. 2024
AM, A1, A2, A (dvojkolesové motorové vozidlá, motorové trojkolky) 16,50 eur 25 eur
B1, B, BE, T (ťažké štvorkolky, motorové vozidlá a motorové vozidlá s prípojným vozidlom, jazdné súpravy, traktory) 33 eur 50 eur
C1, C1E, D1, D1E (ťažšie motorové vozidlá pre viac ľudí) 49,5 eur 70 eur
C, CE, D, DE (ťažšie motorové vozidlá) 66 eur 100 eur

Za udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku sa poplatok zdvihne z 10 eur na 14 eur. Za vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia zasa z 16,50 eur na 25 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Cena za vydanie občianskeho preukazu a pasu od 1.4.2024

Opatrenia konsolidačného balíčka neobišli ani vydávanie dokladov totožnosti. V tomto prípade budú ceny od apríla 2024 vyššie približne o 50 %.

Zatiaľ čo do konca marca stojí vydanie občianskeho preukazu 4,50 eur, od 1.4.2024 sa bude za tento úkon platiť 7 eur. Ak občan stratí alebo mu bude odcudzený doklad totožnosti s platnosťou menej ako 10 rokov, vydanie nového občianskeho bude stáť 14 eur a v prípade, že pôjde o doklad s platnosťou dlhšou ako 10 rokov, tak 25 eur. Vzrastie tiež suma doručenia občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska, a to na 4 eurá.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Úkon Cena do 31. 3. 2024 Cena od 1. 4. 2024
Vydanie občianskeho preukazu 4,50 eur 7 eur
Vydanie občianskeho preukazu po jeho strate alebo odcudzení, ak mal doklad platnosť menej ako 10 rokov 9 eur 14 eur
Vydanie občianskeho preukazu po jeho strate alebo odcudzení, ak mal doklad platnosť viac ako 10 rokov 16,50 eur 25 eur
Doručenie dokladu na území SR 3 eurá 4 eurá

Cestovatelia, ktorí budú potrebovať vydať nový pas, taktiež musia rátať s vyššími poplatkami. Od apríla bude vydanie tohto dokladu v štandardnej lehote 30 dní stáť nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Úkon Cena do 31. 3. 2024 Cena od 1. 4. 2024
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca (osoby staršie ako 16 rokov) 33 eur 50 eur
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca (osoby od 6 do 16 rokov) 13 eur 20 eur
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca (osoby mladšie ako 6 rokov) 8 eur 12 eur
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok (osoby staršie ako 16 rokov) 30 eur 45 eur
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 3 eurá 4 eurá

Vyššie správne a súdne poplatky od 1.4.2024

Od apríla 2024 sa zvýšia mnohé ďalšie správne a súdne poplatky, ani elektronické podanie nebude už tak výhodné ako doposiaľ. Aj keď platí všeobecné pravidlo, že pokiaľ nie je určitý poplatok pri takejto forme podania upravený osobitne, jeho výška je 50 % zo sadzby poplatku stanovenej v sadzobníku daného zákona, toto zníženie je limitované. Do konca marca je možné znížiť výšku poplatku maximálne o 70 eur, no od 1.4.2024 novela zákona upravuje zníženie len o 50 eur.

Zmena sa týka taktiež poplatku zo žaloby alebo návrhu na začatie konania, poplatku za konkurzné konanie, poplatku za vykonanie exekúcie či vo veciach obchodného registra. Prehľad prinášame v článku Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky