„Obedy zadarmo" sa od 1.5.2023 budú opäť týkať všetkých detí

Vyplýva to z poslaneckého návrhu v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválil parlament. Kto má na dotáciu nárok a v akej výške?

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej bol prijatý aj návrh poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) ohľadom opätovného zavedenia tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Plošná štátna dotácia, ktorá bola v roku 2021 zrušená (nárok na ňu teraz majú len deti v hmotnej núdzi) bude opäť zavedená od 1. mája 2023.

Kto bude mať nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023?

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej či základnej škole. Od 1. mája 2023 sa bude týkať tých detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada danú školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy).

Výška dotácie na stravovanie detí od 1.5.2023

Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

  • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa,
  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa (za vyučovanie v základnej škole sa pritom považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole),
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že sa za vyučovanie považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole).

Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu), a nemôže sa stravovať, pretože školská jedáleň nezabezpečila potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

Prechodné ustanovenie navyše stanovuje poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravovanie detí pre žiadateľov (školy, školské jedálne), ktorým bude do 30. apríla 2023 preddavkovo poskytnutá táto dotácia. „Žiadateľ je povinný úradu oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku do 10. mája 2023,“ uvádza sa v návrhu.

Čo je dôvodom opätovného zavedenia plošných „obedov zadarmo“?

Ako odôvodnenie opätovného plošného zavedenia dotácie na stravu pre deti je v návrhu uvedené neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi (energie, potraviny či ceny stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj ich režijných nákladov).

Zástupcovia zamestnávateľov zmenu kritizujú

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) v tlačovej správe ostro kritizovali novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opätovne zavádza aj plošné poskytovanie dotácií na školské obedy. „Napriek tomu, že predkladatelia zákona argumentujú zlou ekonomickou situáciou a hovoria o adresnej sociálnej pomoci v čase krízy, opak je pravdou,“ uvádzajú.

Opatrenie bude účinné už od mája a štátnu kasu bude podľa medializovaných informácií v tomto roku stáť až 110 miliónov eur. RÚZ uvádza, že nateraz je otázne, z čoho túto sumu štát zaplatí. Navyše republiková únia uvádza, že o prijatí opatrenia so sociálnymi partnermi opäť nikto nediskutoval. Samotný návrh zákona, ktorý poslanci schválili, ani neobsahuje vyčíslenie dopadov jeho zavedenia či konkrétny spôsob jeho financovania. 

Práve z tohto dôvodu zamestnávatelia predpokladajú a obávajú sa, že zdroje na financovanie opatrenia bude chcieť štát získať na úkor domácich podnikov, a to v podobe ďalšieho zaťaženia. RÚZ upozorňuje, že by nešlo o prvý prípad zavádzania nesystémových špecifických sektorových daní a odvodov za účelom naplnenia štátnej kasy a financovanie takýchto opatrení.

RÚZ prijatie novely zákona odmieta a vyzýva jednotlivých politických predstaviteľov, aby skončili s krátkozrakým populistickým konaním a prijímaním zákonov na úkor podnikov a domácností. Viceprezident RÚZ dodáva, že politici by si mali uvedomiť, že na konci dňa tieto opatrenia, v podobe zvýšených cien tovarov a služieb, zaplatia práve slovenskí obyvatelia. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky