Výpis obchodného registra, katastra a iné dokumenty už možno získať aj na pošte

Priamo na pobočkách Slovenskej pošty môžu podnikatelia získať niekoľko často používaných úradných listín, pre ktoré by inak museli navštíviť jednotlivé úrady osobitne.

Výpis z registra trestov na pošte

Výpis z registra trestov je verejná listina obsahujúca informácie o právoplatných odsúdeniach v trestnom konaní vrátane údajov o priebehu výkonu trestov, ktorá slúži na preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby. Výpis z registra trestov je možné získať osobne na 22 okresných prokuratúrach na počkanie, na ostatných trvá vybavenie žiadosti 1 – 3 dni. Poplatok za výpis z registra trestov je pri jeho vybavovaní na okresnej prokuratúre 4 eurá. V obciach, ktoré vedú matriku, je tiež možné získať výpis z registra trestov za poplatok 5,50 eura. Jednoduchým riešením je navštívenie jednej z vyše 300 vybraných pobočiek Slovenskej pošty, kde môžete získať výpis z registra trestov na počkanie za 6 eur. Za ďalšie vyhotovenie výpisu z registra trestov v rámci jednej žiadosti zaplatíte na pošte už len 2 eurá.

Výpis z obchodného registra na pošte

Výpis z obchodného registra obsahuje všetky informácie o danom subjekte, ktoré sa do obchodného registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Výpis z obchodného registra vydávajú registrové súdy za poplatok 6,50 eura. Výpis z obchodného registra je možné získať aj u ktoréhokoľvek notára, kde zaplatíte za každú stranu výpisu poplatok 1,60 eura. Elektronicky je možné na portáli www.slovensko.sk získať výpis z obchodného registra zadarmo, ale budete potrebovať elektronický občiansky preukaz vrátane softvérového a hardvérového vybavenia k nemu. Najdostupnejšou možnosťou je pravdepodobne využitie služieb vyše 300 vybraných pôšt, kde môžete získať výpis z obchodného registra za 3,90 eura.

Výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti na pošte

List vlastníctva nehnuteľnosti je základným dokladom, ktorým sa preukazuje vlastníctvo k nehnuteľnosti. List vlastníctva nehnuteľnosti použiteľný na právne účely je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu mieste príslušného podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Za vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti zaplatíte na katastrálnom úrade 8 eur. Takýto poplatok je pritom stanovený za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu. Ak bude týchto položiek v rámci jedného výpisu viac ako 20, zaplatíte poplatok viackrát. Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti v rámci jednej žiadosti zaplatíte na katastrálnom úrade za každý rovnopis už len 3 eurá.

Výpis z listu vlastníctva nehnuteľností je možné získať už aj na 156 vybraných poštách. Výhodou v porovnaní so žiadaním o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti na katastrálnom úrade je, že na pošte získate výpis za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku, zatiaľ čo na katastrálnom úrade len pre nehnuteľnosť, ktorá patrí do jeho pôsobnosti . Poplatok za vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľností je tiež 8 eur za každých aj začatých 20 položiek nehnuteľností, ale za druhé a ďalšie vyhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti zaplatíte len 2 eurá.

Overenie originality elektronického čipu osvedčenia o evidencii vozidla

Okrem vyššie uvedených dokumentov je možné na vybraných 12 poštách požiadať aj o overenie originality elektronického čipu osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 (skôr známe ako malý technický preukaz) a vyhotovenie dokladu o výsledku tohto overenia. Slovenská pošta vykonáva overenie originality elektronického čipu osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 zo slovenských a rakúskych osvedčení. Za overenie originality elektronického čipu a odpis elektronických údajov osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 zaplatíte poplatok 3 eurá.

Kedy sa oplatí vybavovať úradné listiny na pošte

Pre podnikateľov môže byť spôsob získavania vyššiu uvedených úradných listín na pošte vo väčšine prípadov výhodnejšou možnosťou ako osobná návšteva príslušných úradov. Okrem vzdialenosti a vypĺňania rôznych žiadostí môžete niekedy ušetriť aj na poplatkoch. Jednou z ďalších výhod je aj spôsob úhrady týchto správnych a súdnych poplatkov. Nie všetky úrady sú v súčasnosti vybavené samoobslužnými terminálmi, tzv. kioskmi, a tak možno budete mať s platbou poplatkov problém a budete musieť využiť iný spôsob platby. Najpoužívanejším bude určite Potvrdenie pre evidenciu poplatku, ktoré sa predáva na poštách, kde už rovno môžete tieto dokumenty aj získať a poplatok za ne zaplatiť jednoducho v hotovosti. Nevýhodou platby poplatkov na pošte však je, že platobnou kartou je možné platiť jedine vtedy, ak je od Poštovej banky.

Použité zdroje: www.posta.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky