Ako funguje register právnických osôb?

Od 1. novembra 2015 bol spustený register právnických osôb, ktorý v sebe združuje základné údaje o širokom okruhu subjektov. Ako ho možno v praxi používať?

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“) je jednotným registrom a databázou údajov, ktorý v sebe bude zlučovať viac ako 70 registrov a evidencií vedených orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami, akými sú napríklad profesijné organizácie. V registri právnických osôb je možné nájsť základné informácie napríklad o každej obchodnej spoločnosti, občianskom združení, neziskovej organizácii, ale aj o živnostníkovi, daňovom poradcovi, znalcovi a mnohých iných. Aj keď register právnických osôb začal fungovať už od 1. novembra 2015, v súčasnosti sú v ňom zahrnuté ešte len základné evidencie a kompletný by mal byť najneskôr do 1. novembra 2017.

Podrobne sa o tom, aké údaje obsahuje, ako sa spravuje zápis do neho, zmena údajov v ňom alebo ich výmaz z neho, nájdete v našom článku Register právnických osôb a podnikateľov.

Ako sa vstupuje do registra právnických osôb?

Register právnických osôb je širokej verejnosti prístupný cez Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky www.slovensko.sk alebo prostredníctvom internetovej stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky https://rpo.statistics.sk/rpo. Nepotešujúcou informáciou ale je, že údaje z takto verejne sprístupneného registra právnických osôb majú len informatívny charakter a nie sú právne použiteľné. K právne použiteľnej verzii registra právnických osôb majú prístup len orgány štátnej správy, súdy, obce, vyššie územné celky a iné orgány verejnej moci.

Ako sme spomínali, do registra právnických osôb môžete vstupovať z dvoch internetových stránok, pričom obe sú navzájom presmerované. Register právnických osôb môžete používať buď ako prihlásený používateľ alebo ako neprihlásený používateľ. Rozdiel je v tom, že prihlásený používateľ môže z registra právnických osôb získavať aj výpisy. Avšak v čase, keď sme tento článok pripravovali, prihlásenie do registra právnických osôb z neznámych dôvodov spôsobených na strane jeho prevádzkovateľa nefungovalo a stránka „vyhadzovala“ chybové hlásenie. Dôležitou informáciou ale je, že pre prihlásenie sa do registra právnických osôb a získavanie výpisov z neho musíte mať elektronický občiansky preukaz. K nemu potrebujete aj softvérové a hardvérové vybavenie, pričom o tejto téme sa bližšie dočítate v článku Elektronický občiansky preukaz.

Po tom, ako vstúpime do registra právnických osôb, máme pred sebou vyhľadávacie menu, v ktoromje možné požadovaný subjekt vyhľadať na základe troch rôznych vyhľadávacích kritérií. Vyhľadávacie kritérium„Identifikátor právnickej osoby a podnikateľa“ vyhľadáva subjekty podľa ich IČO (identifikačné číslo organizácie). Vyhľadávacie kritérium „Plné meno právnickej osoby“ vyhľadáva subjekty podľa ich názvu, pričom nezáleží, či daný názov uvediete s diakritikou alebo bez nej. Môžete sem zadať napríklad názov obchodnej spoločnosti alebo meno a priezvisko živnostníka. Vyhľadávacie kritérium „Právna forma“ po rozkliknutí pravej šípky umožňuje výber z niekoľkých desiatok kategórií subjektov zapísaných v registri právnických osôb ako napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, vysoká škola, nadácia, obec. Pri tomto vyhľadávaní sa môžete stretnúť s obmedzením 500 záznamov na zobrazenie, potom je potrebné kritériá spresniť. Vzhľadom na to, že register právnických osôb ešte nie je v súčasnosti plne funkčný, nie všetky kategórie subjektov nejaké záznamy obsahujú.
Článok pokračuje pod reklamou

Po označení položky „Historické údaje“ Vám budú zobrazené nielen aktuálne informácie o danom subjekte, ale zobrazia sa Vám aj všetky jeho zmeny. Napríklad pri obchodnej spoločnosti môže ísť o zmeny spoločníkov, zmeny výšky základného imania alebo zmeny jej sídla. Aby bola funkcia zobrazenia histórie funkčná, musíte ešte pri konkrétnom subjekte vľavo dole túto funkciu aktivovať kliknutím na „Zobraziť históriu“. Položka„Zobraziť organizačné jednotky“ umožňuje vyhľadať aj organizačné jednotky daného subjektu. Po označení položky „Full textové vyhľadávanie“ nebude vyhľadávaný len konkrétny názov subjektu, ale budú vyhľadávané všetky subjekty, ktorých názov dané kľúčové slovo obsahuje. Ak zadáme do štandardného vyhľadávania slovo „jednotka“, register právnických osôb nám vyhľadá všetky subjekty, ktorých názov sa na toto slovo začína. Ale ak pri takomto vyhľadávaní použijeme full textové vyhľadávanie, register právnických osôb nám vyhľadá všetky subjekty, ktoré vo svojom názve toto slovo obsahujú na ktoromkoľvek jeho mieste.

My si v našom článku funkcie registra právnických osôb ukážeme na spoločnosti Účtovná jednotka, s. r. o. Preto do vyhľadávania podľa plného mena právnickej osoby uvedieme jej názov a ešte si zvolíme aj možnosť zobrazenia jej historických údajov.

Vzhľadom na to, že začiatočné slová názvu „Účtovná jednotka“ sú spoločné pre dva subjekty, v nasledujúcom kroku lenkliknutím na požadovaný vyberieme ten, ktorý si chceme prezerať, teda v našom prípade klikneme na spoločnosť Účtovná jednotka, s. r. o.

Práca s výsledkom vyhľadávania v registri právnických osôb

Výsledkom vyhľadávania sú potom všetky informácie o spoločnosti Účtovná jednotka, s. r. o., ktoré sa do registra právnických osôb zapisujú, o ktorých ste si mohli v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov prečítať v našom článku Register právnických osôb a podnikateľov. Každý údaj, ktorý obsahuje niekoľko položiek záznamov, je potrebné pre zobrazenie všetkých jeho položiek „rozbaliť“ kliknutím na šípku vedľa neho. V našom prípade sme si takto zobrazili údaje o oboch spoločníkoch, ale mohli by sme tak spraviť aj pri predmete činnosti, štatutárnom orgáne alebo základnom imaní tejto spoločnosti.

Pri zadávaní vyhľadávacích kritérií sme si zvolili aj možnosť zobrazenia jej historických údajov. V ľavom dolnom rohu výsledku vyhľadávania máme možnosť „Zobraziť históriu“. Po kliknutí na túto voľbu sa nám zobrazia aj historické údaje o prezeranej spoločnosti a pôvodné tlačidlo sa zmení na „Skryť históriu“, čím historické údaje znova skryjeme. V našom prípade si môžeme pozrieť zmeny základného imania tejto spoločnosti a preto si pre zobrazenie jeho histórie „rozbalíme“ túto položku kliknutím na šípku vedľa nej.

Možnosť prezerať si viac subjektov súčasne

Register právnických osôb umožňuje aj prezeranie viacerých subjektov súčasne. Pri tom, ako si prezeráte jeden subjekt a máte záujem si pozrieť nejaký iný subjekt, nie je potrebné, aby ste prezeranie toho prvého subjektu ukončili, ale môžete v prezeraní pokračovať a prezerať si ich súčasne. Postačuje, ak sa v hornej lište vrátite na kartu „Vyhľadať údaje v RPO“ a znovu vyhľadáte iný subjekt. Po jeho vyhľadaní sa vám výsledok vyhľadávania v podobe nového subjektu zobrazí na novej karte v hornej lište. Ak si naopak ktorýkoľvek zo zobrazených subjektov už viac prezerať nechcete, jednoducho ho zatvoríte kliknutím na „X“ jeho karty v hornej lište.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky