Osobný mentor a pomoc pri nástupníctve: ako sa stať dobrým lídrom rodinnej firmy?

Osobný mentor a pomoc pri nástupníctve: ako sa stať dobrým lídrom rodinnej firmy?
Expertka na ľudské zdroje a rodinné firmy Erika Matwij

Odborníčka vysvetlila prínos a úlohy mentora pri generačnej výmene. S čím pomáha a ako funguje služba Kompas nástupcu, ktorú ponúka Inštitút Rodinného Businessu?

S pojmom „mentor“ alebo „mentoring“ sa už asi stretli mnohí podnikatelia, niektorí možno takú službu najmä v začiatkoch svojho podnikania aj využili. Môže totiž výrazne pomôcť, a to tak v profesijnom, ako aj v osobnom živote. Akým spôsobom a kto osobným mentorom môže byť? V rozhovore pre Podnikajte.sk prezradila Erika Matwij, expertka na ľudské zdroje a rodinné firmy. V článku sa tiež dočítate:

  • komu a s čím mentor pomáha,
  • ako dlho je zmysluplné s mentorom spolupracovať a koľko to stojí,
  • prečo je vhodné využiť mentoring pri generačnej výmene v rodinnom podniku,
  • ako funguje služba Kompas nástupcu, ktorú Inštitút Rodinného Businessu ponúka a ako pomáha pri nástupníctve v rodinných firmách,
  • aké vlastnosti by mal mať budúci líder a čo by mal s mentorom rozvíjať.

Mentor a kouč nie je to isté – osobný mentor pomáha rozvíjať nielen pracovný život

Pojem „mentor“ alebo „mentoring“ sa často používa v spojení s pomocou druhým. Čo je úlohou mentora? 

Mentor je človek, ktorý cez odovzdávanie skúseností pomáha iným, zväčša mladším ľuďom, alebo tým, ktorí sú na začiatku profesijnej cesty, resp. na začiatku čohokoľvek, s čím nemajú doterajšiu skúsenosť. Úlohou mentora je pomáhať rozvíjať pracovný, profesionálny či osobný život, nie je to konzultácia ani koučing, ide tu o odovzdávanie skúseností.

Čo v praxi znamená, ak je niekto „osobným mentorom“?

Osobný mentor je človek, ktorý má mnoho skúseností a vedomostí, o ktoré je ochotný sa podeliť a zdieľať ich. Pri výbere osobného mentora, by si mal junior (predstaviteľ nastupujúcej generácie v rodinnom podnikaní) a mentor vzájomne „sadnúť“, vážiť si jeden druhého a mal by medzi nimi fungovať zdravý partnerský, rovnocenný vzťah bez poučovania. Ide o zrelého a skúseného človeka, ktorý chce odovzdávať svoje životné skúsenosti, iným ľudom. Tí si mentora vyberajú buď na základe toho, čo potrebujú vnútorne rozvíjať, alebo oslovujú niekoho, koho si vážia a obdivujú ho pre dosiahnutý profesionálny vrchol.

Aké má osobný mentor úlohy?  

Úlohou mentora je pomôcť juniorovi pri dosiahnutí želaného cieľa, pričom by ho mal inšpirovať a motivovať cez vlastné príbehy a skúsenosti. Spolupráca s osobným mentorom prináša i značnú úsporu času v rozvoji a pri dosahovaní vytýčených cieľov.

Aké benefity so sebou prináša mentoring?

Mentoring má mnohé výhody, nakoľko získavanie rád od skúsených ľudí je dar a vnáša do osobného rozvoja aj iný rozmer.

Prečítajte si tiež

Najčastejšie sa mentoring používa vtedy, ak človek potrebuje rozvinúť svoj osobný potenciál, ale nevie, ako na to. V profesijnej sfére mentor pomáha mladším vybudovať svoju osobnú kariérnu cestu, pričom ide o dlhodobý proces - častokrát ide o vzťah na celý život.

Úloha mentora pri nástupníctve v rodinnej firme

Mnohé rodinné firmy prechádzajú prvýkrát generačnou zmenou. Môže mentor pomôcť aj pri nástupníctve? 

Každý, kto chce rásť, by mal byť ochotný prijať spätnú väzbu a hovoriť aj o svojich slabých stránkach, ktoré potrebuje rozvíjať. Mal by byť pripravený prijať konštruktívnu kritiku, vedieť, aký cieľ chce dosiahnuť a aký je priestor na jeho zlepšenie. Na to, aby nástupca vedel zefektívniť proces generačnej výmeny, odporúčam využiť službu Kompas nástupcu.

Kompas nástupcu je produkt Inštitútu Rodinného Businessu. Ako táto služba funguje?

Jej princíp spočíva v analýze potenciálu nástupcu na pozíciu majiteľa firmy, resp. na pozíciu, z ktorej by riadil a rozvíjal rodinnú firmu. Kompas nástupcu nastaví nástupcovi zrkadlo na jeho komunikáciu, správanie sa a úroveň kompetencií (zručností), potrebných na prevzatie podniku.

Ako dlho trvá vypracovanie takejto analýzy?

Môže to trvať jeden celý deň, nakoľko je potrebné vypracovať rôzne testy, absolvovať modelové aktivity a hĺbkový rozhovor so špecialistami. Tí na základe zozbieraných informácií vypracujú záverečnú správu, z ktorej vzídu odporúčania, na čom pracovať a ktoré kompetencie rozvíjať na konkrétnu pozíciu. Nástupca sa taktiež dozvie aké sú jeho silné stránky a na čo si musí, naopak, dávať pozor. Rozvojová cesta je plánovaná na dva-tri roky.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako má nástupca postupovať, ak sa rozhodne využiť službu Kompas nástupcu?

Ak chce nástupca zanalyzovať svoj potenciál, stačí, ak si túto službu objedná cez kontaktný formulár uvedený na web stránke www.irbslovensko.sk. Následne obdrží všetky potrebné podklady a bude s ním individuálne dohodnutý konkrétny postup.

Akú rolu má v tomto procese mentor?

Po vypracovaní analýzy potenciálu môže mať nástupca potrebu o tom s niekým hovoriť. Mentor ho usmerní, aby predišiel chybám, resp. aby bol nástupca úspešný cez nasledovanie jeho osobného príbehu.

Ako si možno predstaviť priebeh mentoringu nástupcu v rodinnej firme alebo budúceho lídra?

Priebeh mentoringu si možno predstaviť ako rozhovory, spätnú väzbu, kritiku, stanovovanie cieľov, prepájanie kontaktov a odporúčanie zdrojov, cez ktoré je možné sa k stanoveným cieľom postupne dopracovať. Ako príklad možno uviesť rodinnú firmu, kde si nástupca vybral za  mentora kamaráta svojho otca, ktorý taktiež úspešne viedol firmu.

Prečítajte si tiež

Považoval ho za úspešného podnikateľa a lídra, preto sa s ním začal radiť, stretávať, pýtať sa na jeho názor a odporúčania, postupy v jednotlivých situáciách, ako manažovať a riadiť tím, ktorý mu bol zverený a ako komunikovať svoje nápady s otcom. Mentoring trvá dodnes, napriek tomu, že syn už prevzal riadenie celej firmy. Otec o tomto mentoringu vedel a bol s ním stotožnený.

Aký čas si zvyčajne mentoring vyžaduje? 

Ak sa niekto rozhodne rozvíjať aj formou mentoringu a vyberie si svojho osobného mentora, je to vysoko efektívny spôsob rozvoja a zrenia. Máme skúsenosti, že mentori nikdy do života nástupcu nevchádzajú na krátku dobu, v profesijnej oblasti sa mentori stávajú dôverníkmi nástupcov a ide o dlhodobé a vzácne vzťahy.

Kto môže byť mentorom? Ide o profesionálnu službu alebo ním môže byť aj blízka osoba nástupcu?

Mentorom nástupcu sa môže stať hocikto, dôležité je, aby mentor cez podporu pomohol nástupcovi dosiahnuť vytýčený cieľ. Takáto osoba by mala byť inšpiratívna, mala by mať rozvinutú dobrú aj sieť kontaktov, byť motivačná, dávať odpovede na otázky.

S akými nákladmi by mal nástupca počítať, ak sa rozhodne pre osobného mentora? 

Náklady sa hýbu od ochoty pomôcť „pro bono“ až po tisícky eur za jednotlivé sedenia.

Vlastností správneho lídra je viacero, rozvíjať ich pomáha mentor

Čo by mal nástupca ovládať alebo chcieť rozvíjať, aby mal istotu, že bude dobrým lídrom?

Dôležitou výbavou každého efektívneho lídra by mala byť reziliencia, teda schopnosť zvládať nepriaznivé okolnosti, schopnosť opäť sa „odraziť“ a ísť za svojimi cieľmi a túžbami, schopnosť adaptovať sa na meniace podmienky. Ako veľmi dôležitú novú kompetenciu vrcholových manažérov vnímam schopnosť ovládať svoju myseľ a emócie či schopnosť relaxovať a skutočne vypnúť. Manažovanie sa postupne mení a biznis agilita a znalosť behaviorálnej ekonómie (zaoberá sa dopadmi sociálnych, kognitívnych a emocionálnych faktorov na ekonomické rozhodovanie jednotlivcov či inštitúcií, pozn. redakcie) a reziliencie budú kľúčové. Rola lídra sa postupne transformuje z polohy toho, kto všetko vie a o všetkom rozhoduje, do polohy toho, kto dokáže prepájať ľudí a vytvárať im priestor, aby mohli naplno využiť svoj potenciál.

Čo by ste poradili budúcim lídrom rodinných podnikov, na čo by si mali pri nástupníctve dať pozor, na čo myslieť? 

Budúcim lídrom odporúčam dávať si pozor na svoje ego - nebyť zameraný na seba, nebyť sebecký, valcujúci iných ľudí. Prax ukazuje, že schopnosť menej hovoriť a viac počúvať, je nad zlato. Presadzovať sa za každú cenu, lebo som manažér, majiteľ či nástupca môže byť zradné a kontraproduktívne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky