Ľudia budú opúšťať, firmy a „šéfov“, ktorí nebudú lídrami

Sú princípy leadershipu nemenné alebo sú živým organizmom, ktorý sa neustále vyvíja? Prečítajte si článok z diskusie troch výnimočných slovenských koučov.

Viesť tím ľudí je umenie a jedným zo základných predpokladov úspechu v podnikaní. O jeho dôležitosti, ako aj zmenách, ktorými pohľad na dobrého lídra prechádza pod vplyvom trendov modernej doby, diskutovali odborníci na konferencii Business Visions, ktorú organizovalo Zduženie mladých podnikateľov Slovenska. Panel diskutujúcich bol zložený z na slovo vzatých odborníkov. Zúčastnili sa ho Dana Hamarová, psychologička a koučka s vášňou pre neurovedu, Vladimíra Neuschlová, leadership konzultantka a koučka a Peter Benkovič, spoluzakladateľ a partner Maxman Consultants. O zaujímavé témy nebola núdza.

Ľudský prístup v čase umelej inteligencie bude ešte dôležitejší ako doteraz

Umelá inteligencia dnes preniká prakticky do všetkých oblastí života a ľudská práca je postupne nahrádzaná strojmi. O tom, že ide o vážnu zmenu svedčia aj slová Vladimíry Neuschlovej: „Táto zmena je porovnateľná so zmenou, keď priemyselná revolúcia transformovala agrárnu spoločnosť.“ Taxikári, pokladníci či pracovníčky za prepážkami bánk: to sú niektoré z profesií, ktoré možno už čoskoro vymiznú z búrz práce. Na strane druhej: bude nám naozaj ľúto za zamestnaním, ktoré je únavné, rutinné a nezáživné?

Diskutujúci sa zhodli, že s vyšším začlenením umelej inteligencie sa bude priamo úmerne zväčšovať dôležitosťou ľudského faktora či činností, ktorých umelá inteligencia nie je schopná. „Človek zostane človekom, akým je teraz, emotívnym, s potrebou vytvárať a udržovať sociálne vzťahy, s potrebou hovoriť a byť vypočutý. Takúto stránku človečenstva nenahradí žiadna umelá inteligencia,“ pripomenul Peter Benkovič. Dosahovanie uspokojujúcich výsledkov zamestnancov bez správne nastavenej motivácie, ale určite nie je a nikdy možné nebude.

Peniaze ako motivácia až na druhom mieste

S nutnosťou naučiť sa nové zručnosti v rámci ľudskej interakcie a komunikácie súvisí aj otázka vedenia ľudí a ich motivácie. Kedysi peniaze plnili úlohu hlavného motivátora pracujúcich. Avšak peniaze ako jediná motivácia pri práci spôsobujú, že práca daného človeka nemôže baviť. Tu vyvstáva otázka, ako je možné motivovať ľudí na pracovných pozíciách, ktoré je nutné obsadiť napríklad kvôli hladkému fungovania výroby vo fabrike, no neprinášajú uspokojenie z práce. Peter Benkovič v tomto ohľade zdôraznil, že okrem výplaty je možné motivovať zamestnanca formou prejavovanej úcty, dobrého slova a pochvaly. O tom, že to nie sú len prázdne frázy svedčí aj zistenie, že zle nastavený leadership vo firmách vedie k pocitu zamestnancov, že je ich práca využívaná iba pre peniaze a zisk.

V tomto názore nebol osamotený. Aj podľa Vladimíry Neuschlovej je kľúčové si uvedomiť, že:“... všetci hľadáme zmysel. Chceme robiť niečo, čo nám dáva zmysel a samozrejme chceme byť aj za to zaplatení.“ Ľudia, ktorí sa venujú tomu, čo ich baví, sú efektívnejší, výkonnejší. Cieľom by malo byť dosiahnuť stav, aby čo najviac ľudí robilo prácu, ktorá ich baví. A to aj vrátane tých, ktorých stroje budú vytláčať na nové pozície.

„O sebarealizácii je však možné hovoriť až vtedy, keď sú uspokojené základné potreby Maslowovej pyramídy“, upozornila Dana Hamarová. Tento základ je nutný k tomu, aby na ďalšom stupni bolo možné uvažovať, či to čo robím, ma aj baví. To najmenej, čo môže urobiť manažér pre lepšiu výkonnosť svojho tímu, je venovať mu dostatočnú pozornosť a po dosiahnutí úspechu pochváliť.

Pozornosť ako zručnosť manažéra hrá dôležitú úlohu pri motivovaní ľudí, u ktorých sa na prvý pohľad zdajú peniaze ako jediná motivácia. Vladimíra Neuschlová vysvetľuje, že „peniaze sú často len prostriedkom k dosiahnutiu iných materiálnych či nemateriálnych statkov a dobrý líder vie s touto znalosťou pracovať a odhaliť skutočné motívy členov svojho tímu.“

Dobrý leadership ako cesta k prežitiu firmy

„Za nutnosť z pohľadu prežitia nasledujúcich 15-20 rokov považujem, aby mal líder zručnosti v oblasti komunikácie, emocionálnej inteligencie a pozornosti alebo ich čoskoro nadobudol“, uviedla Dana Hamarová. S jemným nadnesením dodáva: „Nepodnikajte, ak toto nebude pre vás jedna z priorít.“

Klasickým postupom pri zavedení princípov leadershipu je snaha zo strany majiteľov, šéfov firiem. Teda iniciatíva zhora nadol. Je možné ale tento zavedený systém obrátiť a zmeny iniciovať aj naopak, teda zdola nahor? Neriskuje tým majiteľ firmy anarchiu, keď budú zamestnanci viac ako nad prácou uvažovať, kde chcú stráviť vianočný večierok? Odpoveď je niekde uprostred. Mať osvieteného lídra, ktorý dokáže odhaliť formu motivácie svojich podriadených je ideál, ktorý sa aj napriek veľkej snahe vo väčšine firiem nepodarí dosiahnuť. Pritom podľa slov Petra Benkoviča niekedy stačí len málo. Každý líder či manažér na akejkoľvek úrovni by sa mal opýtať svojich podriadených: „Čo mám robiť inak, aby ste vy boli efektívni?“, hovorí.

Článok pokračuje pod reklamou

Autonómia v práci: koľko slobody môžem zveriť svojim zamestnancom?

Ďalším predmetom diskusie bola téma slobody v práci. Podľa Neuschlovej je pre každého dôležitá určitá autonómia, mať na výber. Dobrý líder vie nastaviť zadanie práce spôsobom, že dá zamestnancovi autonómiu a zároveň zabezpečí, aby boli pokryté potreby firmy. Hamarová doplnila, že aj slobodne nastavené firmy majú vždy svoje pravidlá a emocionálne zručný líder vie, kde je možné dať slobodu a kde pravidlá.

Prečítajte si tiež

K slobodnej firme je však nutné dozrieť, nie je vhodné hneď pri založení firmy vhupnúť do slobodnej firmy bez emocionálneho líderstva. Zistenie, kde sú nutné pravidlá a kde je možná sloboda sa pochopiteľne odvíjajú od daného podnikateľského odvetvia, tímu, cyklu a podobne.

Príchod krízy nutnosť motivácie zamestnancov nezmení

Ekonomike sa dnes darí, firmy majú práce niekedy aj viac, ako by dokázali zvládnuť a o dobrých pracovníkov je doslova bitka. Hoci to na prvý pohľad vyzerá, že sú zamestnanci v oveľa lepšej pozícií, ako počas krízy, netreba podliehať mylnej predstave, že kríza tieto zavedené procesy zmení. Každá ekonomická etapa prináša vlastné výzvy a dobrí manažéri vedia, že s dobrým tímom je nielen jednoduchšie preklenúť kritické obdobie, ale predovšetkým s ním v dobrých časoch dosahovať vynikajúce výsledky.

Ak vediete malý alebo väčší tím či dokonca vlastníte celú spoločnosť, nezabúdajte na dôležitosť prejavovania úcty zamestnancom, zdokonaľovania vlastnej emočnej inteligencie a vytvárania priateľského prostredia, kde feedback budete môcť poskytnúť nielen svojim podriadeným, ale aj oni vám. Získanie spätnej väzby vám môže pomôcť nielen odstrániť pálčivé problémy v spoločnosti, ale je tiež skvelou možnosťou pre osobný rast vás, ako aj členov vášho tímu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Najčastejšie chyby nových šéfov pri práci s ľuďmi

Väčšina novo vymenovaných šéfov sa od prvého dňa prioritne sústredí na rozvoj biznisu, až potom na spoznávanie ľudí. Otočením týchto krokov však možno získať oboje – spokojných zamestnancov aj úspešný biznis.

Od startupu k svetovej špičke: barefoot obuv od Be Lenka si získala zákazníkov po celom svete

Ako sa im podarilo napriek nedôvere okolia preraziť vo svete, naučiť ľudí bez obáv nakupovať barefoot-y online a pritiahnuť zahraničných kolegov do Žiliny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky