Juraj Rosa (GoodAI Applied): Môj recept na úspech? Nikdy sa neuspokojte s priemerom

Spoločnosť GoodAI Applied vyvíja riešenia v oblasti umelej inteligencie. Unikátne prepojenie výskumu a obchodnej činnosti prináša skvelé výsledky.

Aká bola vaša cesta k spoločnosti GoodAI Applied?

V minulosti som sa venoval práci pre klientov a konzultačnej činnosti. Môj brat Marek sa venoval vývoju hier a neskôr umelej inteligencii. V našich kariérach nastal v roku 2016 zlom: uvidel som možnosti uplatnenia umelej inteligencie v mojom odbore a brat túžil poznatky z teórie pretaviť do praxe. Potreboval človeka, ktorý by mu to pomohol riešiť. Naše očakávania boli v tomto období rovnako nastavené: jeden robil to, čo druhý potreboval.

Spoločne budujeme spoločnosť GoodAI Applied, kde sme si vytýčili cieľ vytvorenia všeobecnej umelej inteligencie, ktorá dokáže vyriešiť ľubovoľný problém bez nutnosti doprogramovania.

Čomu sa venuje vaša spoločnosť?

Umelá inteligencia postupne preniká do všetkých oblastí našich životov. Našou úlohou je tento trend zachytiť a poskytovať riešenia na mieru pre strategických partnerov. Vďaka technologickému pokroku dnes dokážeme vytvoriť produkty, ktoré ešte len nedávno neboli možné z technických alebo finančných dôvodov.

Čo robí GoodAI Applied unikátnou?

V našom tíme kombinujeme výskumníkov a odborníkov zameraných na praktické využitie získaných poznatkov. Spojenie svetov teórie a praxe prináša úžasné výsledky a obe sa tak môžu posúvať dopredu. Naši výskumníci sa dostávajú k praktickým výsledkom vďaka práci na biznisových projektoch a obchodné oddelenie zas rastie znalostne.

Aké konkrétne produkty staviate na umelej inteligencii?

Minulý rok sme realizovali niekoľko prípadových štúdií. Jedna z nich sa venuje analýze kvality diamantov. Neurónová sieť sa pozerá na nie príliš kvalitnú, v podstate bežnú fotografiu diamantu z internetu. Z nej dokáže odvodiť vlastnosti, ktoré sú rozhodujúce pre určenie jeho ceny: typicky, čistota a farebnosť. Výhodou tejto siete je, že v porovnaní s ľudskými expertmi dokáže pracovať konzistentne – má stabilnú mieru úspešnosti. Nikdy sa neunaví, nie je v strese a podáva stabilne kvalitné výsledky.

Druhou prípadovou štúdiou bolo vytvorenie slovenského chatbota, ktorý zákazníkom umožňuje komunikovať prirodzeným jazykom s počítačom. Program buď odpovedá na zadané otázky alebo vykoná daný príkaz. Využijú ho inštitúcie, ktoré poskytujú zákaznícku podporu. Chatbot poslúži ako predvoj, ktorý pomôže zákazníkovi s tými najbežnejšími otázkami a operátorov odbremení od stereotypných otázok.

V súčasnosti pracujeme na hlasovom ovládaní nášho chatbota. Bude fungovať tak, že zavoláte na infolinku, zdvihne vám umelá inteligencia, popraje pekný deň a opýta sa, s čím vám môže pomôcť.

Dokážete pri projektoch odhadnúť, ako ďaleko ste od cieľa?

Pri výskumnej časti sa tieto odhady robia ťažšie, pretože neviete, či sledujete správnu stopu. Vyplýva to zo samotnej podstaty abstraktného problému.

Ak riešime praktické problémy, vieme veľmi dobre odhadnúť, či sa problém dá vyriešiť a koľko úsilia do neho budeme musieť vložiť. Hoci ani tu to nemáme úplne jednoduché. Pozrime sa napríklad na softvérových vývojárov. Tí sa môžu oprieť o postupy vyvinuté v minulosti či verejne dostupné kódy. U nás nič podobné nehrozí: ak nejaké riešenia existujú, naši konkurenti napríklad z Juhoafrickej republiky alebo Izraela nám ich určite neposkytnú. Musíme na ne prísť sami.

Ako viete, kedy je produkt hotový a pripravený na odovzdanie zákazníkovi?

Veľmi dôležité je nastavenie správnych očakávaní na začiatku spolupráce – na strane zákazníka, ako aj na strane našej. Z mojej skúsenosti je toto časť, na ktorej sa láme úspech a neúspech projektu. Je úplne v poriadku, ak sa na začiatku nastavia nižšie očakávania, čo sa potom pretaví do slabšej prvej verzie produktu. Ak sú naopak nastavené očakávania vysoko, je to náročnejšie.

Konečný produkt musí byť perfektný v detailoch – aj maličkosť ovplyvní vnímanie produktu ako celku. Dobrou inšpiráciou je otec Steva Jobsa, ktorý bol remeselník. Vyrábal skriňu a veľký dôraz kládol na jej zadnú časť. Mladý Steve sa ho pýtal, prečo tak robí, keď zadnú stranu aj tak nikto neuvidí. A on na to odvetil: ak ju niekto odsunie, uvidí, že aj v podstate neviditeľná časť je kvalitne zvládnutá. O to viac ocení prácu remeselníka.

Nespôsobí bazírovanie na detailoch zaseknutie celého vývoja?

Často krát sa nám stalo, že sme narazili na problém, do ktorého sme sa ponorili ešte hlbšie a nebolo vidieť cestu von. Čo sa nám v týchto prípadoch veľmi osvedčilo, bolo sa zastaviť a povedať si: ďalej už nebudem uvažovať takým spôsobom, preto sa skúsim na problém pozrieť úplne iným pohľadom. Problém sa stane úplne novým zadaním. Bol som prekvapený, ako rýchlo sa nám vďaka tomu podarilo vyriešiť problémy, ktoré sa nám dovtedy zdali veľmi komplikované. Je to veľmi užitočný návyk.

Technické problémy riešime obdobne a keď nič iné nepomáha, zvoláme rýchly workshop s ostatnými kolegami, ktorí nie sú zaťažení ich riešením. Vyberáme si takých, pri ktorých sa nám osvedčilo, že vedia podať nový pohľad na vec. Dôležité je, aby sa vedeli pozrieť na problém triezvo a s čistou mysľou.

Akých ľudí si vyberáte do tímu?

Ideálnym zamestnancom je človek, ktorý sa vie pozrieť na vec z rôznych uhlov a otočiť si ho podľa potreby. To zaváži viac ako formálne vzdelanie. Veľmi sa nám osvedčila spolupráca s mladými ľuďmi z univerzity, konkrétne ČVÚT v Prahe. Skúsenosť a elán sa u nás vďaka tomu harmonicky dopĺňajú. Študenti vedia priniesť nový pohľad na vec, elán a hlavne majú v sebe drajv, že je všetko možné.

Zakladáme si na tom, aby zamestnanci premýšľali out-of-the-box, teda kreatívne.

Dokážete tento spôsob myslenia podporiť?

Vieme ho u ľudí vyvolať tým, že sa v rámci diskusie hráme na diablových advokátov. Ak aj súhlasíme s názorom kolegu, rozmýšľame nad inými pohľadmi na vec. Budeme sa ho pýtať: „A čo keď toto? A čo budeme robiť, ak sa stane tamto? Počítaš aj s týmto variantom?“

Týmto sa pokúšame spochybniť jeho myšlienky, aby zistil, či v jeho teórii neexistujú slabé miesta. Po ich objavení pôvodnú myšlienku zavrhujeme a presúvame sa k novému konceptu. Tento spôsob uvažovania vedie ľudí k tomu, že sa začnú sami spochybňovať. Začnú premýšľať nad tým, či sa na problém nedá pozrieť inak. Rozvinú nielen prvý, ale aj druhý, tretí a štvrtý nápad.

Podobné diskusie vediete na dennej, týždennej či mesačnej báze?

Vedieme ich často. Nemajú tento štatút, ale každé ráno začíname tým, že sa rozprávame o projektoch – kto na čom pracuje, aký aktuálne rieši problém a s čím nevie pohnúť.

Diskusiu vieme vyvolať aj umelo. Povieme si: dobre, pri projekte sme narazili na problém a potrebujeme ho vyriešiť. Zorganizujeme stretnutie s minimálnym nutným počtom ľudí, aby každý človek, ktorý sa na stretnutí zúčastní, vedel poskytnúť pridanú hodnotu.

Je ťažké nájsť ľudí, ktorí zapadnú do spôsobu fungovania spoločnosti?

Ak by som to ilustroval ako lievik, je stále veľmi málo ľudí, ktorí by sa venovali umelej inteligencii. Z týchto ľudí sa časť venuje akademickému výskumu a ešte menšia časť práci na praktických projektoch.

Zakladáme si na tom, aby sme pracovali len so skutočnými odborníkmi v oblasti. Okrem toho máme na uchádzača aj osobnostné požiadavky. Ideálny uchádzač musí byť ako človek vyzretý, nemal by mať silné ego a mal by byť ochotný pracovať na lepšej verzii samého seba. Mal by tiež byť príjemný človek - nielen na svojich kolegov, ale aj na ľudí okolo seba. Cez naše sito prejde skutočne len niekoľko silne motivovaných jednotlivcov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ich vyhľadávate?

Veľa ľudí nám píše samo a to predovšetkým vďaka tomu, že budujeme príbeh, ktorý sa im páči. GoodAI Applied robí na veciach, ktoré nás presahujú. Preto si starostlivo vyberáme projekty, na ktorých budeme pracovať – musia byť zaujímavé nielen pre spoločnosť ale aj pre zamestnancov. Darí sa nám priťahovať ľudí, ktorých lákajú výzvy a predstava, čo všetko je vďaka umelej inteligencií možné. Vo výskumnej časti u nás pracuje dvadsaťpäť ľudí, v obchodnej osem.

Potrebujete svojich ľudí motivovať?

Čo sa snažíme ako firma robiť, je poskytovať zamestnancov príjemné prostredie. Prostredie, ktoré je stabilné, ktoré im vychádza v ústrety, čo sa týka trávenia času s rodinou, prežitia prázdnin, dovoleniek.

V Prahe sedíme s ďalšou bratovou firmou, ktorá sa venuje vývoju hier. Je to veľmi živá, akčná a dynamická skupina. Ja ich volám farební, lebo všade vidíte plagáty, ukážky hier, rendre, obrázky a podobne. Toto je mix, ktorý dodáva dynamiku.

Každopádne by to nefungovalo, ak by práca nebola motiváciou sama o sebe. Typy problémov, ktoré môžu u nás riešiť, sú skutočne zaujímavé a výzvou. Základným predpokladom, aby ľudia zvládali túto prácu je, aby mali chuť riešiť zadané problémy. Musia nad nimi rozmýšľať ráno, večer, problémy im nesmú dať spať. Som presvedčený, že práve to sú momenty, vďaka ktorým dokážeme vytvoriť lepšiu verziu samého seba.

Dokážu požadované tempo zamestnanci dlhodobo zvládať?

Vekový priemer zamestnancov u nás je okolo 38 rokov. Vďaka nám pracujú na projektoch, na ktorých vždy chceli pracovať. To je pre mnohých ultimátna méta.

Aké sú vaše najväčšie výzvy do budúcnosti?

Najväčšou výzvou je pokračovať v budovaní stabilného a kvalitného tímu, ktorý dokáže dodávať extrémne kvalitné produkty a ktorých baví práca, ktorú robí.

Z obchodného hľadiska sa snažíme o expanziu mimo Českej republiky a Slovenska. Na tomto území sme aktívni a pomerne známi. Aktuálne pôsobíme v Prahe, pretože tam žijú šikovní ľudia z celého sveta. Nechceme byť aj limitovaní talentom, ktorí tu dokážeme nájsť, práve naopak: našimi zamestnancami budú zaujímaví ľudia z celého sveta.

Predpokladá sa, že umelá inteligencia bude mať veľké uplatnenie aj v medicíne. Venujete sa aj tejto oblasti?

Áno, je to pre nás určite veľmi zaujímavá oblasť, predovšetkým ak zohľadníme pozitívny dopad na život ľudí. V súčasnosti sa umelá inteligencia využíva na detekciu rôznych typov nádorov, kožných ochorení, na sprocesovanie veľkého množstva dát či vyhodnocovanie testov. Je evidentné, aký potenciál sa tu skrýva.

My sa ale k tejto oblasti staviame s rešpektom: akýkoľvek omyl umelej inteligencie by mal negatívny dopad na ľudí. Myslím si ale, že to pozitívum nakoniec prevýši, ale musíme pracovať veľmi opatrne a triezvo.

Aké rady by ste dali našim čitateľom, ktorí chcú podnikať?

Moja skúsenosť potvrdzuje, že dodávať kvalitné produkty je neskutočne náročné. Nejde o to, či človek chce, ale ide o obrovské množstvo detailov, obrovské množstvo mravčej práce, ktorú treba spraviť. Základom je, určite sa neuspokojiť s priemerom. To je prvá rada, ktorú by som mal.

Druhá rada je, že musíte vedieť, čo je to nadpriemer – či to je nadpriemer v oblasti kvality produktov, služieb alebo zákazníckeho servisu. Vedieť ho zadefinovať a ostatným ukázať. Vedieť, čo chcem dosiahnuť a trvať na tom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky