Firemná kultúra nie je len o správaní zamestnancov, ale ovplyvňuje aj vaše tržby

Ako vplýva firemná kultúra na financie firmy a motiváciu zamestnancov, a prečo by sa kultúrou malo zaoberať vedenie každej firmy.

Ak nemáte vo firme zdravo nastavenú firemnú kultúru, nemôžete efektívne uplatňovať firemnú stratégiu. Oplatí sa ale venovať pozornosť téme firemná kultúra aj v malej firme -  napríklad s desiatimi zamestnancami? Ak vám nie sú ľahostajné firemné financie, tak určite áno! Pretože ak ľudia nestíhajú plniť termíny, zbavujú sa zodpovednosti alebo si včas neodovzdávajú dôležité informácie, toto všetko stojí vašu firmu peniaze. Ak dokážete zlepšiť vašu firemnú kultúru, zlepšia sa aj firemné finančné výsledky.

V článku sa dozviete:

 • Čo firemná kultúra znamená a prečo sa ňou zaoberať.  
 • Aký je vzťah medzi firemnou kultúrou a firemnou stratégiou.
 • Ako nastaviť ciele zamestnancov v súlade s kultúrou podporujúcou spoluprácu.
 • Príklady zdravej a nefunkčnej firemnej kultúry.  
 • Aký je ideálny model firemnej kultúry.

Čo je to firemná kultúra

Firemnú kultúru spoločnosti môžete najlepšie odpozorovať v jej zákazníckom servise. Hľadajú zamestnanci argumenty, ako sa niečo nedá urobiť, alebo rozmýšľajú, ako nájsť pre vás ako zákazníka vyhovujúce riešenie? Urobia si len svoju prácu, alebo im nevadí zostať s vami aj po ich pracovnej dobe? 

Firemná kultúra je jednoducho povedané „spôsob, akým vo firme robíme veci“. Je postavená na firemných hodnotách, ale obsahuje v sebe aj firemnú víziu (najvyšší cieľ firmy) a misiu firmy (dôvod, prečo firma existuje).

Firemná kultúra spoločnosti. Zdroj: www.vladimira-neuschlova.com
Firemná kultúra spoločnosti. Zdroj: www.vladimira-neuschlova.com

Zdravá firemná kultúra podporuje majiteľov firmy a jej zamestnancov v snahe dosahovať spoločné ciele spôsobom, s ktorým sa dokážu všetci stotožniť.

Firemná kultúra poukazuje na to, ako sa vo firme ľudia medzi sebou správajú, akým spôsobom si predávajú informácie, ale aj to, akým spôsobom riešia prípadné konflikty.

Firemná kultúra a firemná stratégia

Ak nemáte vo firme dobre nastavenú firemnú kultúru, nemôžete z dlhodobého hľadiska ani efektívne uplatňovať firemnú stratégiu. Na druhej strane, ak nemáte jasne nastavenú stratégiu, priority a smerovanie firmy, ani dobre zadefinovaná kultúra v takom prostredí neprežije. Firemná stratégia a firemná kultúra spoločne ovplyvňujú dosahovanie vašich cieľov.  

Firemná stratégia Firemná kultúra
podnikateľský plán / plánovanie vízia, misia firmy
firemné ciele firemné hodnoty a firemné prostredie
ciele a priority oddelenia správanie zamestnancov na oddelení a spolupráca s ostatnými oddeleniami
individuálne ciele a priority individuálny postoj zamestnanca a jeho správanie sa vo firme

Väčšina firiem venuje dostatočnú pozornosť firemnej stratégii, ale nie firemnej kultúre. Tá sa zväčša vyvíja sama bez konkrétneho plánu a venuje sa jej pozornosť, až keď niečo vo firme prestáva fungovať.

V praxi sa stretávam so situáciami, keď je firemná stratégia dokonca v rozpore s firemnou kultúrou. Stáva sa to najmä vtedy, keď sú ľudia motivovaní a odmeňovaní za individuálne výkony (napr. predajcovia), ale zároveň vedenie firmy neustále zdôrazňuje, aká je pre firmu dôležitá interná spolupráca.

Prečítajte si tiež

Jednou z firemných hodnôt je, že zamestnanci by sa mali vzájomne podporovať. V skutočnosti to ale vyzerá tak, že Zuzka z učtárne sa každý mesiac sťažuje svojmu nadriadenému, že opäť nemá od predajcov načas podklady na zaúčtovanie, lebo to nie je ich priorita. Oni predovšetkým naháňajú zákazníkov (a tým svoje bonusy) a administratívu nemajú ako svoju prioritu. Pre ňu to ale priorita je, nakoľko je to jej hlavná náplň práce. Ak sa Zuzka necíti rešpektovaná zo strany svojich kolegov a málo docenená zo strany šéfa, ktorý situáciu nerieši, časom z firmy odíde. A firma stratí nielen dobrého zamestnanca, ale porastú jej aj zbytočne náklady.  Na získanie nového zamestnanca, zaškoľovanie a ujdené príležitosti, čo všetko sa vo firme mohlo za ten čas zhodnotiť, keby ste nemuseli strácať čas hľadaním nového človeka.

Aj riešenie takýchto situácií zahŕňa práca s firemnou kultúrou. Nie je to žiadna mäkká teoretická téma, práve naopak. Každý biznis na to, aby prežil, potrebuje vytvárať zisk a starať sa o svojich zákazníkov a zamestnancov. Vaša firemná kultúra musí podporovať tento model.

Každá firma chce spokojných zákazníkov

Nedávno som sa na konferencii v USA rozprávala s Gregom Smithom, CEO úspešnej vzdelávacej online platformy Thinkific, o ich firemných hodnotách. Najviac ma zaujala ich hodnota: posadnutí zákazníckym úspechom.

Prečítajte si tiež

Väčšina firiem si totiž ako jednu zo svojich hlavných hodnôt zvolí „zákaznícky úspech“. Ale byť ním vo firme posadnutí a otvorene to komunikovať aj svojim zákazníkom? Tu je latka postavená veľmi vysoko. Vzbudzuje to u zákazníkov očakávania, že takto budú premýšľať všetci, aktuálne 70-ti zamestnanci Thinkific. A Gregovi sa to viditeľne darí. Ich obraty každým rokom rastú a to, čo si nastavil vo svojej firemnej stratégii (rast počtu zákazníkov pri udržaní vysokej kvality), pretavil aj do firemnej kultúry, ktorou žijú jeho zamestnanci.  

Firemné hodnoty. Zdroj: Firemné hodnoty Thinkific (www.thinkific.com)
Firemné hodnoty. Zdroj: Firemné hodnoty Thinkific (www.thinkific.com)

Firemnú kultúru môžete merať

Jeden z najznámejších výrokov podnikateľa Petra Druckera znie: „Nemôžeš riadiť to, čo nemôžeš odmerať.“. Aj preto je dôležite začať vašu firemnú kultúru nielen rozvíjať, ale aj merať. Predtým, ako spustíte rôzne projekty a iniciatívy na podporu vašej podnikovej kultúry, musíte vedieť, ako vyzerá začiatok cesty, na ktorej stojíte. Musíte si stanoviť cieľ, ako by mala vaša budúca želaná firemná kultúra vyzerať. A potom pravidelne so 6-12 mesačným odstupom zmerať výsledky vašej snahy a upraviť kurz cesty.

Metód na meranie vašej firemnej kultúry, vrátane definície vašich firemných hodnôt existuje niekoľko.  Naše príklady nefunkčnej a pozitívnej firemnej kultúry si budeme demonštrovať na Barrettovej metóde, s ktorou pracujem pri analýze firemnej kultúry ja.

Článok pokračuje pod reklamou

Nefunkčná firemná kultúra

Dvojciferná fluktuácia zamestnancov, nevyvodzovanie zodpovednosti za nesprávne manažérske rozhodnutia a nefunkčný zákaznícky servis, sú najčastejšie znaky zlyhávania základných procesov vo vnútri firmy.

Prečítajte si tiež

Nefunkčná firemná kultúra sa prejavuje v správaní zamestnancov, ktoré je potrebné riešiť, inak sa skôr-či neskôr prejaví aj na finančných výsledkoch. Firma B, ktorú vidíte na obrázku, má problém v rôznych oblastiach svojho fungovania. Vo firme s nefunkčnou firemnou kultúrou to môže vyzerať nasledovne:

 • manažéri sa vzájomne obviňujú, koho oddelenie urobilo chybu alebo môže za stratu dôležitého zákazníka,
 • rozhodnutia sú robené s krátkodobým cieľom bez zvažovania ich dlhodobých dôsledkov,
 • manažment nepodstupuje zdravú a potrebnú mieru rizika a odďaľuje dôležité rozhodnutia, čo spomaľuje všetkých zamestnancov a ohrozuje konkurencieschopnosť firmy na trhu, 
 • jednotlivé oddelenia nespolupracujú a neodovzdávajú si informácie načas a v potrebnej kvalite,
 • zamestnanci medzi sebou súťažia a sú odmeňovaní za individuálne výkony a nie tímovú spoluprácu.

Možno sa pýtate, ako takáto firma ešte môže existovať. Aj napriek negatívnym prejavom správania sa vo vnútri firmy, navonok sa darí firme B ešte pôsobiť celkom dôveryhodne. Naďalej dokáže vytvárať zisk a nakoľko benefituje s dlhoročných zákazníckych vzťahov, mnohí zákazníci ešte túto internú krízu spoločnosti nepocítili.

Ak však svoje vnútorné problémy čoskoro nevyrieši, bude len otázkou času, kým si to všimnú aj jej zákazníci, a kým sa to odzrkadlí negatívne vo finančných výkazoch firmy.

Disfunkčná firemná kultúra. Zdroj: Barrett Values Centre / www.vladimira-neuschlova.com
Disfunkčná firemná kultúra. Zdroj: Barrett Values Centre / www.vladimira-neuschlova.com

Pozitívna firemná kultúra

Zdravá firemná kultúra presadzuje hodnoty, ktoré súvisia s jej ekonomickou podstatou rovnako ako so spokojnosťou zákazníkov a zamestnancov. Firma A, ktorej firemné hodnoty vidíte na obrázku podporuje nasledovné správanie:

 • dodržiavanie etických a morálnych zásad pri robení rozhodnutí na všetkých úrovniach spoločnosti,
 • orientácia na maximálnu zákaznícku spokojnosť a hľadanie kreatívnych riešení pri uspokojovaní potrieb zákazníkov,
 • ekonomické zmýšľanie pri zavádzaní nových produktov alebo nákupe nových technológií,
 • tímová spolupráca na úkor individuálnych výkonov, všetky oddelenia ťahajú za jeden koniec povrazu,  
 • neformálna komunikácia podporovanú humorom a priateľským prostredím,
 • orientácia na kvalitu produktov a služieb.  
Zdravá firemná kultúra. Zdroj: Barrett Values Centre / www.vladimira-neuschlova.com
Zdravá firemná kultúra. Zdroj: Barrett Values Centre / www.vladimira-neuschlova.com

Ideálna firemná kultúra

Majitelia firiem i konzultanti sa už dlhšie zaoberajú otázkou, ako vyzerá najúspešnejší alebo najefektívnejší model firemnej kultúry. Na túto otázku neexistuje len jedna odpoveď. Firma je systém, ktorý sa neustále vyvíja a s ním aj jej firemná kultúra. Kultúra sa mení vplyvom interných faktorov (napr. rozširovanie portfólia produktov, expanzia do zahraničia, spájanie oddelení, atď.) a zmenou externých podmienok (napr. konkurencia, výška daní, tlak na environmentálnu politiku, atď.).

Špecifickú kultúru presadzuje technologický start-up, ktorý dynamicky rastie a neustále potrebuje priťahovať nové talenty. Ak väčšinu jeho zamestnancov tvoria mileniáli, firemná kultúra reflektuje mnohé potreby a názory, ktoré táto generácia požaduje: ochrana životného prostredia, pohyblivá pracovná doba, rovnováha medzi prácou a súkromím, voľnosť v rozhodovaní, používanie inovatívnych technológií, atď.

Firma, ktorá prechádza reorganizáciou, ozdravuje sa, má úplne iné potreby. Na to, aby reorganizáciu vôbec prežila, potrebuje presadzovať hodnoty ako stabilita, ziskovosť, inovácie, dôvera alebo efektívnosť.

Rodinná firma je postavená na tradícii a pôvodných hodnotách, ktoré preberá do svojho podnikania aj ďalšia generácia. Tieto hodnoty možno tak isto ohýbať alebo niektoré dokonca vymeniť. Doba sa mení rýchlo a s ňou aj potreby vašich zákazníkov a zamestnancov. Na čele rodinnej firmy stojí nová generácia majiteľov s vlastným štýlom riadenia a s víziami, ako sa majú ich firmy rozrastať. Meniť firemné hodnoty v rodinnej firme neznamená, že nemôžete aj naďalej stavať na jej tradícii. 


Poradenstvo v oblasti vedenia ľudí, firemnej kultúry a biznis koučing

Ak máte otázky k článku, zaujímate sa o biznis koučing alebo chcete poradiť v oblasti vedenia a motivácie zamestnancov, neváhajte a napíšte mi

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Uplift Consulting s. r. o., IČO: 50353624. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky