Finančné tranže závisia od dosahovania plánovaných cieľov

To, či dostanete peniaze od investora naraz alebo po častiach, záleží od vašej dohody v investičnej zmluve. Vo väčšine prípadov však ide o druhú možnosť. Prečítajte si ako to bolo v spoločnosti Datamolino.

Tranže alebo prevody dohodnutých súm peňazí majú investori najčastejšie nastavené tak, že sú napojené na dosiahnutie konkrétnych míľnikov. Napr. na začiatku dostane firma prvú tranžu na rozbeh. Ak dosiahne tržby v určitej hodnote alebo predá plánovaný počet kusov výrobkov, dostane druhú tranžu peňazí a podobne. Konkrétne podmienky závisia od individuálnej dohody s investorom. Nie vždy musí ísť o ekonomické výsledky. Tranžami sa investor chráni. Ak nesplníte prvú stanovenú métu, jednoducho ďalšie peniaze na váš účet nepošle.

Startup Datamolino ponúka aplikáciu, ktorá zelektronizuje papierové faktúry, čo firmám dokáže výrazne ušetriť čas. Momentálne je jej druhým investorom FIT fond, ktorý zainvestoval začiatkom roka 2014 čiastku 500 000 eur. Financie však startupisti nedostali naraz v celom objeme, aj keď v tom čase už mali prvých klientov.

Investor nám pošle peniaze, iba keď splníme stanovený cieľ

Datamolino je jedným zo slovenských startupov, ktorý získal podporu od niekdajšieho pražského akcelerátora Wayra. Ten sa stal jeho prvým investorom, no podporoval ho iba v počiatočnom štádiu rozvoja. Na ďalší rozbeh bol potrebný dodatočný kapitál, a preto sa Datamolino pustilo do hľadania ďalšieho investora. Zakladatelia oslovili viacerých, no tí chceli investovať iba veľký objem peňazí, na čo Datamolino v tom čase nebolo pripravené. „V roku 2013 sme začali s hľadaním ďalších investorov. Dostali sme lákavú ponuku na pre nás obrovské peniaze, no nemohli sme ju prijať. Boli sme ešte stále len v počiatočnom štádiu rozvoja. Investori nerozumeli tomu, že stále potrebujeme len zárodočný (seed) kapitál. Neboli sme schopní absorbovať ponúkaný objem investície,“ hovorí jeden zo zakladateľov, Andrej Glézl.

V tom čase už dávnejšie komunikovali s investičnými manažérmi FIT fondu. Počas tohto obdobia sa vzájomne spoznali a fond rozumel, čo je pre startup v takomto štádiu naozaj dôležité. Po dvoch mesiacoch rokovaní podpísali investičnú zmluvu na investíciu v objeme pol milióna eur. Začiatkom roka 2014 sa FIT fond stal ich druhým minoritným vlastníkom.

Andrej opisuje, ako fungovali tranže od FIT fondu: „Dohodnutý celkový objem investície - 500 000 eur - bol rozložený do dvoch tranží a zároveň naviazaný na spĺňanie istých míľnikov. Prvých 300 000 eur sme dostali za 12 % podiel vo firme. Prvú časť investície sme získali pri podpise zmluvy. To už sme ale museli mať istý počet zákazníkov v skúšobnej prevádzke a produkt mal mať vyvinuté stanovené funkcionality. Druhú časť sme mali dostať po splnení ďalších cieľov.“

„Celkovo sme museli splniť tri druhy míľnikov, respektíve cieľov. Prvý bol produktový cieľ. Časť peňazí mala ísť na vývoj aplikácie tak, aby samotný produkt spĺňal potrebné kritériá. Ďalší z míľnikov bol komerčný, ktorý sa týkal užívateľov aplikácie. Na tieto dva ciele bola naviazaná prvá tranža. Druhý balík peňazí bol napojený na marketingové a obchodné ciele. Museli sme si pripraviť plán expanzie na jednotlivé trhy (go to market stratégiu). Ten musel byť podložený detailnými a reálnymi analýzami,“ vysvetľuje Andrej čiastkové ciele, ktoré si s Fondom inovácií a technológií stanovili, a na ktoré naviazali financie.

Stanovené ciele sa Datamolinu podarilo splniť a získať celý dohodnutý objem investície. FIT za druhú tranžu v objeme 200 000 € získal ďalších 8 % na základnom imaní firmy. Naviazanie peňazí na míľniky si firma pochvaľuje. Nenechalo ju to zaspať na vavrínoch, ale stále sa musela posúvať dopredu.

Ako sa pozerá na investíciu do Datamolina Fond inovácií a technológií?

Startup Datamolino bol prvou investíciou Fondu inovácií a technológií, ktorého zakladateľom je Slovak Business Agency prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti - Národného holdingového fondu. Radoslav Vašina, investičný manažér Fondu inovácií a technológií, hovorí o tom, ako vnímali túto investíciu očami formálneho investora.

V Datamoline ste získali 20 % podiel spoločnosti za 500 000 eur. Čo Vás v prípade tohto startupu presvedčilo o investícii?

V prípade Datamolina nás presvedčili viaceré dôvody: produkt, ktorý reagoval na reálne potreby trhu a silný tím okolo zakladateľov, ktorým sa už v minulosti podarilo vybudovať úspešný produkt v tom istom odvetví. Po komunikácii s účtovnými firmami na Slovensku aj v zahraničí sme na základe ohlasov vnímali, že takáto služba by malým a stredným účtovným spoločnostiam mala zefektívniť viacero súčastí ich podnikania, a preto sme pozitívne vyhodnotili možné komerčné uplatnenie Datamolina na medzinárodných trhoch.

Aká je podľa Vás ďalšia perspektíva Datamolina?

Projekt Datamolino prešiel za relatívne krátke obdobie významnou cestou. Za dva roky sa projekt posunul z fázy prototypu do komerčne etablovaného riešenia, ktoré značnú časť svojich tržieb generuje na zahraničných trhoch. Datamolino sa za tento čas dostalo z pozície relatívne neznámeho riešenia zo Slovenska do oficiálneho partnerského vzťahu so softvérovými spoločnostiam obchodovanými na burze, ktorí vidia Datamolino ako prínos pre vlastných klientov, a preto aktívne vyvíjajú aktivity pre spoločné pokračovanie vo vzájomnej spolupráci. Čo sa týka perspektívy do budúcna, stratégiou je aj naďalej pokračovať v budovaní zahraničnej expanzie, zároveň sa tiež otvárajú možnosti nasadenia riešenia Datamolino mimo účtovnej oblasti, pre ktoré bolo primárne určené.

Aké boli konkrétne prínosy fondu pre spoločnosť Datamolino, samozrejme okrem financií?

Tím Datamolina bol od začiatku vedený ľuďmi, ktorí mali relevantné praktické a odborné skúsenosti na vedenie spoločnosti. Ich nároky a potreby neboli také, aby vyžadovali našu aktívnu účasť na riadení spoločnosti. Spoločne sme pripravovali a navzájom si oponovali podnikateľský plán a na týždennej báze mávame pracovné stretnutia so zástupcami spoločnosti, kde spoločne diskutujeme o aktuálnom dianí a stratégii obchodných aktivít na zahraničných trhoch.

Ďalšie informácie, príbehy a skúsenosti z podnikania slovenských firiem s investormi nájdete v našej publikácii 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky